0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

4 sposoby na generowanie innowacji przez dużą organizację

Artykuł

4 sposoby na generowanie innowacji przez dużą organizację

4 sposoby na generowanie innowacji przez dużą organizację

W ogólnej klasyfikacji sposoby generowania innowacji możemy podzielić na te wewnętrzne i zewnętrze, dlatego dziś chcę Ci przedstawić po dwa przykłady dla każdej z tych kategorii.

Różnią się one miejscem realizacji, tzn. jedne realizowane są w dużej organizacji, a drugie poza nią.

Generowanie innowacji w dużej organizacji nie jest jednak łatwe, dlatego chcę przedstawić Ci 4 sposoby na ich kreowanie. Pamiętaj jednak, że żaden z nich, nie jest gwarantem wdrożenia nowych rozwiązań z sukcesem. Zależy to od wielu aspektów, na temat których mogłabym stworzyć oddzielny artykuł. 

1. Warsztaty kreowania innowacji

warsztaty design thinking eurocash

Do stworzenia nowych pomysłów wewnątrz dużej organizacji i rozbudzenia kreatywności wśród pracowników może świetnie sprawdzić się zorganizowanie warsztatu z tematyki Design Thinking z nastawieniem na wygenerowanie rozwiązań we wcześniej zdefiniowanym obszarze. Możliwe jest także zmodyfikowanie metodyki na Service Design, dzięki czemu będzie nastawiona na co-creating. W czasie warsztatu uczestnicy mogą nie tylko poznać metodologię, ale również zastosować ją w praktyce generując nowe pomysły i budując kreatywne prototypy. Może to być również pierwszy krok do dłuższego programu tzw. Design Sprint, który stanowi 5 intensywnych dni mających na celu opracowanie danego pomysłu na innowację. 

2. Intrapreneurship program (program wewnętrznej przedsiębiorczości)

Zorganizowanie programu wewnętrznej przedsiębiorczości dowodzi, że można tworzyć innowacje i budować startupy wewnątrz dużego przedsiębiorstwa, a ich twórcami mogą być sami pracownicy. To oni zgłaszają pomysły na nowe usprawnienia wewnątrz organizacji, procesy czy nowe produkty lub usługi, bo kto lepiej zna organizację, niż ludzie w niej pracujący. 

Stanowi to odstępstwo od tradycyjnego modelu pracy, a co za tym idzie, podnosi ich motywację do wykonywanych zadań i lojalność wobec firmy. Zwrócenie uwagi na pomysły na innowacje pochodzące od samych pracowników stanowi również uznanie dla ich pracy, a wdrożenie ich w życie jest pokazaniem realnego ich wpływu. 

Zastosowanie startupowych metod pozwala na wypracowanie nowego modelu biznesowego i zwinne podejście do wdrażania innowacji wewnątrz dużej firmy. Dzięki temu nowe rozwiązania mogą lepiej odpowiadać na realne problemy odbiorców. 

Cały program składa się z kilku etapów, w czasie których uczestnicy mają okazję zwalidować swoje pomysły przed wdrożeniem ich w życie. To praktyczne warsztaty, ale także liczne konsultacje z ekspertami i pracownikami innych działów organizacji, którzy wspierają twórców w przeprowadzeniu szeregu eksperymentów biznesowych. Program zazwyczaj zakończony jest prezentacją projektów przed zarządem przedsiębiorstwa, który decyduje o przyznaniu dodatkowego finansowania na rozwój danego rozwiązania i realizacji pilotażu.

Skutecznym wdrażaniem programów typu intrapreneurship może pochwalić się firma ubezpieczeniowa Compensa, która z powodzeniem od 3 lat realizuje programy wewnętrznej przedsiębiorczości we współpracy ze Startup Academy. W 2018 roku projekt Idea Box został wyróżniony w prestiżowym konkursie Architekci Innowacji organizowanym przez Puls Biznesu. 

3. Akcelerator innowacji

Genesis Startup

Duża organizacja może również agregować innowacje poprzez stworzenie własnego akceleratora dla startupów, dzięki czemu wychodzi naprzeciw młodym innowacyjnym firmom, które rozwijają rozwiązania komplementarne z ich główną działalnością.

Stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu startupów związane jest z zapewnieniem nie tylko fachowej wiedzy biznesowej w postaci warsztatów czy mentoringu, ale również zaangażowanie samych pracowników korporacji. Mają oni za zadanie opiekę nad uczestnikami, która polega na konsultowaniu tworzonych rozwiązań, analizowaniu wyników realizacji kolejnych kroków i kamieni milowych oraz przygotowaniu startupów do wdrożenia pilotażu

Rola osób oddelegowanych do pracy przy działaniach akceleratora zależy w dużej mierze od wstępnych założeń i celów programu, które opracowywane są na samym początku jego planowania i przed wcieleniem go w życie. Jeśli firma nie prowadziła własnego programu akceleracyjnego wcześniej, dobrym rozwiązaniem jest zrealizowanie swoistego pilotażu tzn. projektu w okrojonej wersji, krótkoterminowego, dla startupów na początkowym etapie rozwoju lub nawet pomysłu. Ma to na celu minimalizację ryzyka niepowodzenia związanego z budowaniem akceleratora otwartych innowacji. 

Przykładem zewnętrznych akceleratorów innowacji korporacyjnych są projekty realizowane przez Startup Academy tj. Smart Foodies Accelerator we współpracy z firmą AmerPharma i GENESIS Startup tworzony z Compensa Polska. 

4. Hackathon

Organizacja hackathonu to sposób na bardzo szybkie wygenerowanie, stworzenie prototypów i walidacja innowacyjnych pomysłów. To dwudniowe wydarzenie, w którym udział mogą brać zdolni programiści, ale również osoby niezwiązane z IT, które posiadają umiejętności związane z business development, sprzedażą czy marketingiem. Co warto zauważyć, przeważnie nie są oni pracownikami firmy inicjującej hackathon. Choć bywają również wydarzenia tego typu tworzone wewnętrznie, dedykowane dla danego departamentu lub kilku łącznie, które pracując razem, generują nowe pomysłu na innowacyjne rozwiązania.

Duża firma organizująca hackathon wyznacza kierunek generowanych i walidowanych w czasie wydarzenia pomysłów, poprzez określenie konkretnych problemów lub obszarów, w których mają one być tworzone. Często udostępnia również dane lub zasoby wewnętrzne, które stanowią solidny fundament pod budowane przez developerów aplikacje i platformy. 

Wydarzenie sprzyja również wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów, dzięki obecności uczestników z różnych środowisk oraz przedsiębiorców i pracowników dużych firm pełniących rolę mentorów. 

Efektami hackathonu są zazwyczaj działające prototypy nowych rozwiązań technologicznych odpowiadających na konkretne wyzwanie stawiane przez korporację. Jednak prace nad ich rozwijaniem nie muszą skończyć się wraz z wydarzeniem. Firma może nawiązać długoterminową współpracę z pomysłodawcami i zaplanować pilotaż wdrożenia.

Generowanie innowacji to złożony proces, ale kreatywne pomysły można czerpać z różnych źródeł, które otaczają firmę na co dzień lub nawet są w jej wnętrzu, trzeba je tylko odkryć:) Mam nadzieję, że zaproponowane sposoby, będą dla Ciebie inspiracją do aktywnego działania i wychodzenia z inicjatywą, a także przekonają Cię, że droga startupu może być trwale związana z drogą korporacji, zgodnie z ideą otwartych innowacji.

 

Autor: Karolina Piotrowska