Startup Blog

W świecie startupów bardzo często słyszymy o inkubatorach oraz akceleratorach biznesu. Wiemy, że są to instytucje, których głównym celem jest pomoc młodym przedsiębiorcom, startupom w rozpoczęciu i rozwoju swojego biznesu, ale czy wiemy czym różnią się te dwie instytucje? Mimo podobnego profilu działalności zagłębiając się w ich specyfikę dostrzec można znaczące różnice, dlatego też błędem jest używanie tych terminów zamiennie.

Zacznijmy więc od charakterystyki inkubatorów.

W definicjach książkowych inkubator przedstawia się jako instytucję, której głównym celem jest szerzenie postaw przedsiębiorczości. Inkubatory przyczyniać się mają do wspierania kreatywności, wykorzystywania potencjału intelektualnego, umiejętności i wiedzy. Kolejnym ich zadaniem jest asysta w kreacji rozwiązań, które następnie przenieść można do otoczenia życia codziennego i stworzyć z nich biznes.

Ideą tej instytucji jest pomoc merytoryczna jak i praktyczna dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności. W zakres wsparcia wchodzi m.in.: pomoc prawna, księgowa, udostępnienie powierzchni do pracy, wypożyczenie niezbędnego sprzętu, czy pomoc w uzyskaniu dofinansowania, jeżeli jest taka możliwość. 

Działania tego podmiotu kierowane są do różnych grup odbiorców, bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych:
– Pierwszą grupą docelową są początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają lub mają zamiar rozpocząć przygodę z własnym biznesem. 
– Kolejną, bardzo liczna grupą jest młodzież oraz studenci, którzy mogą dopiero opracowywać swój pomysł biznesowy, korzystając z oferowanej pomocy, czy wiedzy specjalistów.

Inkubatory tworzone są również z myślą o szeroko pojętym środowisku społecznym, w takim wypadku otwierane głównie przez samorządy lub organizacje pozarządowe, oferując wsparcie podmiotom ekonomii społecznej. Inkubatory bardzo często dofinansowują powstające biznesy w ramach przejęcia części udziałów.

Atutem tej instytucji jest niewątpliwie to, że oferowane programy wsparcia nie mają z góry określonych granic czasowych, uczestnicy dobrowolnie podejmują decyzję o opuszczeniu inkubatorów na skutek nietrafionego pomysłu biznesowego. Dodatkowo działalność w inkubatorach nie ogranicza przedsiębiorcy co do dalszego rozwoju na warunkach działalności gospodarczej. 

Kolejną zaletą tej formy jest ograniczone ryzyko do minimum,
 te instytucje zapewniają pewnego rodzaju parasol ochronny swoim podopiecznym. Niektóre inkubatory umożliwiają preinkubację, czyli użyczenie osobowości prawnej. Nawet w takim przypadku przedsiębiorca nadal jest samodzielny, może swobodnie zarabiać i odnosić sukcesy.

Natomiast do wad tej instytucji można zaliczyć między innymi to, że nie wszystkie inkubatory działają nadzwyczaj aktywnie i niekiedy ich zakres działalności kojarzony jest wyłącznie z przestrzenią co-workingową. Wyposażenia inkubatorów są bardzo różnorodne i uzależnione od tego do jakiej grupy odbiorców skierowany jest inkubator oraz jakiego rodzaju przedsiębiorstwa będą w nim powstawać. Wszystkie inkubatory posiadają podstawowe wyposażenie biurowe, istnieją również specjalne inkubatory technologiczne, w których do dyspozycji uczestników programów inkubowania są np.: laboratoria, drukarki 3D, czy specjalne oprogramowania.

Co to jest akcelerator?

Przejdźmy teraz do charakterystyki pojęcia akceleratorów, tak jak w przypadku inkubatorów ich zadaniem jest pomoc w rozwijaniu własnego biznesu. Instytucje te kierowane są do osób, przedsiębiorstw, które mają już konkretny pomysł na biznes, znajdują się w tak zwanej fazie zalążkowej. Z tą usystematyzowaną koncepcją, np.: zapisaną w formie biznesplanu czy zilustrowaną za pomocą makiety, prototypu produktu mogą zgłosić się do akceleratorów biznesu. 

Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony i uznany jako perspektywiczny, młody przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie, w zamian za niewielki procent udziałów w firmie. Dodatkowo oprócz wsparcia materialnego otrzyma wsparcie merytoryczne przy wprowadzaniu produkty/usługi na rynek. 

Akceleratory również świadczą swoim podopiecznym pomoc z obszaru prawnego, księgowego, marketingowego oraz udostępniają przestrzeń do pracy. Programy akceleracyjne w przeciwieństwie do tych oferowanych przez inkubatory trwają przez krótki czas może to być kilka tygodniu, czy pół roku. Ten teoretycznie krótki okres jest czasem bardzo intensywnej nauki, szkoleń czy spotkań biznesowych. Ma pomóc młodemu przedsiębiorcy odnaleźć najlepszą strategię dla jego działalności oraz przygotować startup do rozwoju i ekspansji rynku.

Wnioskować można, że akceleratory, są przeznaczone dla osób na wyższym etapie zaawansowania tworzenia biznesu niż w przypadku inkubatorów. Dlatego też wymagania stawiane startupom w tych instytucjach również nie są jednorodne, przychodząc do inkubatorów ponosimy niewielką opłatę w ramach, której możemy tak formułować i zmieniać nasz pomysł biznesowy jak tylko nam się podoba, w przypadku uczestnictwa w programach akceleracyjnych nie mamy już takiej dowolności, aby dostać się do takiego programu musimy spełnić szereg kryteriów.

Co z tego wynika?

Podsumowując obie te instytucje niewątpliwie pomagają młodym przedsiębiorcom stworzyć i rozwinąć swój biznes. W ostatnim czasie organizacje wspierające przedsiębiorczość przeżywają okres świetności, wszyscy, którzy marzą o wprowadzeniu czegoś nowego, innowacyjnego na rynek zarówno krajowy jak i światowy mają ogrom możliwości. Statystyki wskazują, że co trzeci młody przedsiębiorca boryka się z problemem braku kapitału na start, dlatego też niewątpliwie pomoc inkubatorów jak i akceleratorów jest nieoceniona. Każdy obecny jak i przyszły startupowiec koniecznie powinien zapoznać się ofertami, które może odnaleźć w tego typu instytucjach. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności, a dodatkowo pracują tam ludzie kompetentni, ich pomoc czy udzielona rada może decydować o powodzeniu w realizacji biznesu.

Agata Kiraga

 

 

Przeczytaj inne artykuły:

Skip to content