0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Bariery we współpracy startupów i korporacji. cz. 2

Artykuł

Bariery we współpracy startupów i korporacji. cz. 2

Bariery we współpracy startupów i korporacji. cz. 2

W poprzedniej części artykułu wspomnieliśmy, że wymienione w nim bariery występujące przy współpracy korporacji i startupów, stanowią tylko ułamek istniejących w rzeczywistości na rynku.

Postanowiliśmy, więc kontynuować temat i przybliżyć Wam kilka kolejnych, które mają istotne znaczenie na funkcjonowanie ekosystemu biznesowego w Polsce. Przedstawiamy również kilka sposobów na ich pokonywanie lub zapobieganie ich występowania. Zapraszamy do lektury!

Zbyt wysokie oczekiwania dużych firm

Problem ten wynika często z braku odpowiedniej komunikacji wzajemnych potrzeb zarówno dużej firmy, jak i startupu. Należy nauczyć obie strony rozmawiania ze sobą i jasnego komunikowania oczekiwań. Korporacje często motywowane realizacją kwartalnych celów i oczekiwań ze strony personelu zarządzającego, oczekują szybkich wyników przy minimalnym ryzyku. Startupy jednak, jako organizacje szukające swojego modelu biznesowego, muszą go najpierw odkryć, aby przejść do kolejnego etapu, czyli skalowania swojego rozwiązania. Aby dbać o realne oczekiwania należy pokazywać przykłady startupów, które realizowały wdrożenia we współpracy z korporacjami w programach tj. Scale upy.  Liczne doświadczenia i komentarze firm zaangażowanych w te projekty wskazują, że niezbędna jest cierpliwość i zapewnienie odpowiednich warunków do przygotowania wdrożeń. Ostateczne wyniki dowodzą jednak, że jest to przedsięwzięcie warte poniesionego trudu.

Niedostosowanie strukturalne ze strony dużej firmy

Doświadczenia Startup Academy wynikające z realizacji programów akceleracyjnych dużych firm wskazują na podwójną rolę, jaką musieli pełnić mentorzy oddelegowani przez firmę do wsparcia startupów. Z jednej strony mieli za zadanie dbać o rozwój startupów, z drugiej pełnić swoje standardowe, liniowe obowiązki wynikające z roli w strukturze firmy. Brak uwzględnienia dodatkowych zadań w codziennym kalendarzu powodował frustrację i niemożliwe do osiągnięcia bazowe cele. Sprawiało to, że mentorzy przestawali się angażować w pomoc startupom, ponieważ ich standardowe obowiązki były ważniejsze. Aby zapobiec takim sytuacjom, należy umożliwić osobom, które posiadają  potrzebne doświadczenie, swobodę w działaniu i czas na pracę z przedstawicielami startupów. Jest to niezbędne do prawidłowego przepływu informacji i osiągnięciu efektu synergii, który zaprocentuje w przyszłości. Jednak, aby było to możliwe duża organizacja powinna przeformatować oczekiwania wobec personelu dedykowanego do współpracy ze startupami. Zmiana myślenia i schematu działania czasem bywa trudna, dlatego jako Startup Academy wspieramy ten proces od samego początku. Prowadzimy szkolenia i konsultacje indywidualne zarówno dla startupów, jak i dla osób, pracujących w korporacjach, przygotowując je do efektywnej pracy z młodymi i innowacyjnymi organizacjami.

Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb

Rozwiązaniem tego problemu lub minimalizacji jego skutków jest stworzenie odpowiednich warunków, umożliwiających nawiązanie dialogu i pozyskanie wzajemnego zaufania między dużymi firmami, a startupami. Doskonałym pomysłem jest organizacja spotkań networkingowych, w czasie których przedstawiciele obu stron mają możliwość się poznać i wymienić doświadczeniami. W trakcie moderowanych spotkań lub debat wypracowane mogą zostać rekomendacje, które po wdrożeniu usprawnią współpracę na linii startup-korporacja.

Niedostatecznie rozwinięta kultura innowacyjności w dużej firmie

Wdrożenia innowacji zawsze mogą stanowić zagrożenie dla pewnego rodzaju wewnętrznych interesariuszy w organizacji o ustalonym kształcie. Brak wyodrębnionych działów odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji i współpracy ze startupami prowadzi do rozmycia odpowiedzialności za wprowadzenie nowych rozwiązań. Tworzenie komórek organizacyjnych do realizacji tego celu może okazać się niezbędne, jeśli firma wpisuje współpracę ze startupami w swoją długoterminową strategię rozwoju. Warto na początku formowania takiego zespołu wykształcić w pracownikach kreatywne podejście i spójną metodę na poszukiwanie i generowanie innowacji dla firmy.

Innowacje testowane i wprowadzane w dużej firmie mogą pochodzić ze startupów z zewnątrz, ale również z wnętrza organizacji. Dowodem na słuszność takiego rozwiązania jest sukces kilku edycji programów wewnętrznej przedsiębiorczości tj. Innowator Roku czy Idea Box organizowany przez firmę Compensa, gdzie jako Startup Academy mieliśmy okazję być Partnerem merytorycznym.

Startup Academy realizowało kilkukrotnie z pozytywnym skutkiem programy Intrapreneurshipowe, czyli takie, które polegały na wyzwoleniu innowacyjnego ducha w organizacjach takich jak Aviva, Compensa czy Innogy. Zaprezentowanie rezultatów tych działań również może przekonać decydentów o wyodrębnieniu działów odpowiedzialnych za innowacje, a o takiego rodzaju programach opowiemy Wam w następnym artykule.

Nie możemy powiedzieć, że wyczerpaliśmy temat, jakim są bariery współpracy startupów i korporacji, ale przedstawiliśmy Wam te, z którymi najczęściej się spotykamy i które wytrwale pokonujemy. Wiemy, że nasza praca nie idzie na marne, ponieważ widzimy jej efekty codziennie, a najwięcej satysfakcji sprawiają nam pozytywne opinie zarówno korporacji, jak i startupów, z którymi mamy okazję współpracować i razem z nimi zmieniać świat na lepszy:) A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Startup Academy wspiera współpracę korporacji i startupów, zapraszamy do kontaktu.

 

Autorzy: Karolina Piotrowska, Michał Misztal