0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

BUDOWANIE PRODUKTÓW W OPARCIU O CUSTOMER DEVELOPMENT

Warunkiem odniesienia sukcesu na rynku jest oferowanie takich produktów lub usług, na które istnieje zapotrzebowanie.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodą Customer Development służącą do badania potrzeb oraz dostosowywania produktów do oczekiwań klientów.

Wykorzystanie startupowych technik eksploracji potrzeb konsumentów pozwoli na zwiększenie efektywności podejmowanych działań w obszarze marketingu i sprzedaży oraz wspomoże proces tworzenia nowych produktów.

Po warsztatach każdy z uczestników z łatwością będzie zdobywał informacje zwrotne od potencjalnych klientów, a także będzie potrafił zaangażować klienta w proces tworzenia produktu.

OMAWIANE ZAGADNIENIA

Eksploracja potrzeb klienta

Uczestnicy poznają sposoby na zdobywanie wiedzy o potrzebach swoich przyszłych odbiorców. Trenerzy przedstawią różne metodologie pozwalające na pozyskiwanie insightów konsumenckich.

Projektowanie wywiadów

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję sami zaprojektować przyszłe wywiady z konsumentami oraz przeprowadzić ich symulacje.

Tworzenie hipotez i eksperymentów

Poznanie metodologii Experiment Board oraz Test i Learning Card pozwolą uczestnikom na projektowanie hipotez oraz tworzenie eksperymentów konsumenckich umożliwiających ich weryfikację.

Narzędzia do prototypowania

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kluczowe narzędzia on-line przydatne do prototypowania i rozwijania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Czego nauczą się uczestnicy warsztatów?

Badania potrzeb klientów

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, jak badać potrzeby klientów, aby następnie dostosować tworzony produkt do ich rzeczywistych oczekiwań. Po warsztatach uczestnicy będą gotowi wdrożyć nabytą wiedzę w praktyce podczas komunikacji z potencjalnym klientem.

Testowanie pomysłów na nowe produkty

Uczestnicy nabędą wiedzę o różnych metodach testowania pomysłów na nowe produkty i usługi, które mogą zminimalizować ryzyko niepowodzenia rynkowego.

Prototypowania nowych produktów

Podczas warsztatu uczestnicy odkryją, jak przetestować potencjał produktu bez angażowania dużych zasobów w marketing i sprzedaż, tworząc tzw. MVP (minimum valuable product). Trenerzy przedstawią, w jaki sposób iteracyjnie dochodzić do ostatecznej wersji produktu.

Weryfikowanie założeń i hipotez

Dzięki poznaniu działania Experiment Board uczestnicy nauczą się na bieżąco weryfikować wcześniej przyjęte założenia i hipotezy. Narzędzie to pozwoli im na śledzenie zmian w projekcie w ustrukturyzowany i jasny sposób. Trenerzy pokażą, jak je wykorzystać w procesie podejmowania decyzji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy startupów i dużych firm?

Pobierz bezpłatny informator