Trzy Uczelnie Morze Innowacji

17-19 listopada 2023

Gmach Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Dołącz do nas już teraz!

Trzy Uczelnie Morze Innowacji

17-19 listopada 2023

Gmach Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Dołącz do nas już teraz!

Celem wydarzenia jest integracja i zainicjowanie współpracy, której efektem ma być zaproponowanie rozwiązania dla konkretnego problemu. Hackathon FarU ma także wspierać innowacyjność i przedsiębiorczość członków społeczności Uczelni Fahrenheita, łączyć reprezentantów różnych dziedzin i umiejętności, interesujących się daną tematyką.

Uczestnicy, wspierani przez doświadczonych trenerów i doradców, będą pracować nad rozwiązaniami  w ramach tzw. ścieżek tematycznych. Zgłaszający pomysł mogą, choć nie muszą, inspirować się zadaniami zgłoszonymi w ramach ścieżek przez społeczność FarU. Uczelnie Fahrenheita zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych – pracowników, doktorantów i studentów trzech uczelni!

Przyjmujemy zgłoszenia zespołowe (do 5 osób) oraz indywidualne z pomysłem lub jako uczestnik bez pomysłu zainteresowany dołączeniem do zespołu. Projekty będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz osoby o uznanym dorobku biznesowym.

Na najlepsze rozwiązania czekają nagrody:

I miejsce 5 000 zł
II miejsce 3 000 zł
III miejsce 1 000 zł

Dla kogo jest wydarzenie?

Dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Osób gotowych na intensywną wymianę myśli i doświadczeń, chętnych do udziału w twórczym procesie kreowania rozwiązań.

Umiejętność programowania nie jest konieczna – ochotnicy mogą dołączać do wydarzenia, żeby podzielić się własnymi pomysłami i kreatywnością, nawiązać kontakty z osobami z różnych dziedzin i obszarów specjalizacji zainteresowanych daną tematyką i poszukiwaniem rozwiązań.

Weź udział w Hackathonie FarU

Jako uczestnik

Zgłoś swój zespół z pomysłem lub jako kandydat do uczestnictwa, aby:

 • Zdobyć praktyczną wiedzę analizy potencjału wdrożeniowego pomysłu
 • Poznać Lean Canvas Model stosowany do analizy koncepcji biznesowej pomysłu
 • Skorzystać z wiedzy mentorów i ekspertów
 • Naucz się prezentować swój pomysł przed publicznością i inwestorami
 • Poznać aktywnych członków społeczności innych uczelni FarU
 • Powalcz o nagrody pieniężne!

Wystarczy zapał do intensywnej pracy a reszty nauczysz się w praktyce!

Jako ekspert

Chcesz wesprzeć zespoły pracujące nad koncepcjami rozwiązania wyzwań w jednej ze ścieżek zgłoś się jako ekspert, aby:

 • Pokazać się szerszej społeczności jako ekspert w Twoim obszarze
 • Wesprzeć innowacyjne pomysły w ich rozwoju
 • Zdobyć doświadczenie w pracy z innowacyjnymi pomysłami na wczesnym etapie rozwoju
 • Dowiedzieć się jak wygląda hackathon
 • Poznaj aktywnych członków społeczności innych uczelni FarU

Nie musisz mieć doświadczenia w hackathonie – wprowadzimy Cię w zasady i narzędzia pracy. Wystarczy Twoja wiedza w zakresie jednej ze ścieżek.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Obejrzyj nagranie z naszego webinaru, aby dowiedzieć się:

 • czym i dla kogo jest hackathon? 
 • jakie wyzwania będziemy podejmować i jak nad nimi pracować? 
 • skąd szukać inspiracji dla własnych projektów oraz innowacji?
 • dlaczego warto się zgłosić i jak to zrobić? 

  Korzyści z udziału:

  Praktyczna wiedza biznesowa oraz cenne kontakty biznesowe

  Rozwój pomysłu pod okiem ekspertów

  Sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie

  Poznaj wspierającą
  społeczność FarU

  Dołącz do jednej ze ścieżek tematycznych!

  Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza

  Współpraca między uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i społecznością może stworzyć nie tylko lepsze warunki edukacyjne, ale także wspierać innowacje, rozwój lokalny i wymianę wiedzy. Nasz hackathon to okazja do pracy nad projektami, które przyczynią się do tworzenia silnych i efektywnych relacji pomiędzy uczelniami FarU oraz ich otoczeniem.

  Zgłoś się i zaproponuj rozwiązanie, które wzmocni współpracę wewnętrzną lub zewnętrzną FarU!

  Zapoznaj się z przykładami zgłoszonymi przez społeczność FarU
  • Wspólny projekt badawczy: Zaproponuj narzędzia i metody, które pomogą studentom i naukowcom z różnych uczelni efektywnie współpracować nad projektami badawczymi. Może to obejmować narzędzia do zarządzania projektem, udostępniania dokumentów oraz środków do komunikacji i planowania.
  • Pomorski Program Kosmiczny: Opracuj rozwiązania wspierające rozwój innowacji i przedsiębiorczości w obszarze New Space na Pomorzu, ułatwiające angażowanie interesariuszy zewnętrznych z Pomorza do współpracy z FarU w tym obszarze.

  Zmiany cywilizacyjne

  Nasza przyszłość jest kształtowana przez szereg globalnych trendów, w tym technologicznych, społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Te zmiany stawiają przed nami wiele wyzwań, ale jednocześnie tworzą nowe możliwości do działań innowacyjnych i rozwiązywania problemów.

  Weź udział i podziel się swoim pomysłem na rozwiązanie odpowiadające na współczesne zmiany cywilizacyjne.

  Zapoznaj się z przykładami zgłoszonymi przez społeczność FarU
  • Zmiany w edukacji i kształceniu: Opracowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacyjnych, które odpowiedzą na potrzeby współczesnego świata, związane z technologią, kompetencjami miękkimi i globalnymi wyzwaniami
  • Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej: Tworzenie narzędzi online wspierających zdrowie psychiczne i radzenie sobie ze stresem w społeczeństwie, które coraz bardziej korzysta z technologii komunikacyjnych.
  • Zrównoważone miasta przyjazne seniorom: Stwórz rozwiązania na rzecz modelu zrównoważonego miasta, które uwzględnia potrzeby i komfort seniorów w kontekście zmian klimatycznych, zapewniając dostęp do usług, transportu publicznego i przestrzeni rekreacyjnej.

  Energia a zrównoważony rozwój

  Zrównoważonemu rozwój w kontekście energetyki to jedno z największych obecnie wyzwań. Energia jest sercem naszej cywilizacji, ale jej produkcja i wykorzystanie mają ogromny wpływ na środowisko naturalne i klimat. Dlatego szukamy innowacyjnych rozwiązań, które połączą nasze potrzeby energetyczne z troską o naszą planetę.

  Masz pomysł jak produkować energię ograniczając wpływ na środowisko, a może wiesz jak zwiększyć efektywność jej wykorzystania? Zgłoś się, zweryfikuj i rozwiń swój pomysł!

  Zapoznaj się z przykładami zgłoszonymi przez społeczność FarU
  • Efektywne rozwiązania w zakresie magazynowania energii: Zwiększający się udział OZE w produkcji energii przy jednoczesnym ograniczonym stopniu dywersyfikacji wymaga tworzenia rozwiązań pozwalających efektywnie magazynować energię z okresów nadprodukcji by uzupełniać braki w okresach niedoboru;
  • Energetyczne innowacje społeczne: Poszukiwanie kreatywnych sposobów, aby zaangażować społeczności lokalne w produkcję, ograniczanie zużycia, dystrybucję i efektywne wykorzystanie energii odnawialnej.

  Bezpieczeństwo i jakość żywności

  Dostęp do zdrowej, bezpiecznej i zrównoważonej żywności staje się coraz ważniejszym wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Naszym celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zapewnić, że żywność, którą spożywamy, jest nie tylko smaczna, ale również bezpieczna dla naszego zdrowia i przyjazna dla środowiska.

  Stwórz rozwiązanie, które pomoże zwiększyć bezpieczeństwo i jakość żywności dla dobra przyszłych pokoleń!

  Zapoznaj się z przykładami zgłoszonymi przez społeczność FarU
  • Edukacja żywieniowa oparta na technologii: Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych, które pomogą konsumentom lepiej zrozumieć etykiety żywnościowe, składniki odżywcze i sposoby przechowywania
  • Inteligentne opakowania żywnościowe: Opracowanie opakowań i innych rozwiązań, które sygnalizują, gdy produkt przekracza termin ważności lub występują inne negatywne zmiany jakości

  FarU na rzecz morza

  Morza i oceany są kluczowe dla naszego życia, gospodarki i ekosystemów, ale stają się coraz bardziej zagrożone przez zanieczyszczenia, nadmierny połów ryb, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej.

  Chcesz przyczynić się do bezpieczeństwa morza? A może wiesz jak w sposób bardziej zrównoważony korzystać z jego zasobów? Ta ścieżka jest dla Ciebie!

  Zapoznaj się z przykładami zgłoszonymi przez społeczność FarU
  • Ochrona ekosystemów morskich: Opracowanie rozwiązań, które pomogą w ochronie podwodnych ekosystemów
  • Zrównoważona turystyka i transport morski: Zaprojektuj rozwiązania w zakresie transportu i turystyki morskiej, które będą respektować ekosystemy i kultury lokalne oraz minimalizować negatywny wpływ na środowisko

  Timeline hackathonu

  Program hackathonu

  Wydarzenie przewiduje trzy dni dynamicznej pracy zespołów, których finałem będzie zaprezentowanie rozwiązań w jednej z pięciu ścieżek tematycznych. Najlepsze z nich otrzymają nagrody pieniężne. W czasie wydarzenia uczestnicy opracują rozwiązania wpisujące się w obszary tematyczne i przetestują czy przyjęte hipotezy biznesowe (propozycja rozwiązania podejmowanego problemu przy projektach niebiznesowych) odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców.

  Hackathon jest również świetną okazją do networkingu, pozyskania cennych kontaktów biznesowych oraz poznania innych aktywnych członków społeczności FarU.

  Dzień pierwszy – 17 listopada 2023 r.

  Poznaj agendę

  16:00 – 17:00 Rejestracja uczestników wydarzenia, przydzielanie miejsc zespołom organizacja stanowisk

  17:00 – 18:00 Start wydarzenia

  • Omówienie programu wydarzenia, regulaminu i zagadnień technicznych
  • Otwarcie wydarzenia, przemówienia organizatorów
  • Prezentacja wyzwań i tematów przewodnich

  18:00 – 19:00 Ćwiczenie integracyjne oparte o test windy i formowanie zespołów

  19:00 – 20:00 Przygotowanie informacji i opisu pomysłu

  20:00 – 22:00 Wyjście integracyjne uczestników

  Dzień drugi – 18 listopada 2023 r.

  Poznaj agendę

  8:30 – 9:00 Śniadanie i poranna kawa

  9:00 – 10:30 Przedstawienie planu dnia. Prezentacja merytoryczna nr 1 – Jak tworzyć wartość, za którą klient będzie chciał zapłacić? 

  10:30 – 12:30 Praca własna zespołów nad modelem biznesowym z wykorzystaniem modelu Lean Canvas

  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

  13:30 – 14:15 Prelekcja merytoryczna nr 2 – Jak sprawdzić czy mój produkt ma sens i ktoś go kupi? 

  14:15 – 16:30 Odprawa mentorska oraz odwiedziny mentorów – praca zespołów z mentorami

  16:30 – 17:30 Praca własna zespołów nad eksperymentami biznesowymi

  17:30 – 18:00 Kolacja

  18:00 – 21:00 Samodzielna praca uczestników i konsultacje z trenerami/ekspertami

  Dzień trzeci – 19 listopada 2023 r.

  Poznaj agendę

  8:30 – 9:00 Śniadanie i poranna kawa

  9:00 – 10:15 Przedstawienie planu dnia oraz prezentacja merytoryczna nr 3 – Jak zaprezentować swój pomysł biznesowy, aby osiągnąć swój cel?

  10:15 – 10:30 Poranny rozruch – sesja energizer’ów

  10:30 – 13:00 Praca zespołów nad elementami pitch decka tj. analiza rynku i konkurencji oraz model finansowy

  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

  13:30 – 14:00 Przygotowanie do Demo Day, omówienie zasad, przekazanie prezentacji

  14:00 – 14:15 Otwarcie Demo Day

  14:15 – 16:30 Demo Day

  16:30 – 16:45 Przerwa

  16:45 – 16:55 Prezentacja Spark* i Koło Naukowe Innowacji Politechniki Gdańskiej

  16:55 – 17:15 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

  Od 17:15 – Networking uczestników wydarzenia 

  Mentoring

  Program wydarzenia przewiduje sesje mentoringowe i konsultacje, podczas których zespoły będą mogły skorzystać
  z wiedzy i doświadczenia ekspertów oraz praktyków zarówno obszarowych jak i biznesowych. Sesje te pomogą zaplanować rozwój pomysłu i przygotować się do finałowej prezentacji a w zależności od potrzeb obejmować będą takie zagadnienia jak:

  Rozwój pomysłu

  Analiza konkurencji

  Analiza rynku

  Propozycja wartości

  Zespoły pracować będą nad pomysłami rozwiązań oraz koncepcjami ich wdrażania. Czekamy zarówno na projekty o potencjale biznesowym, projekty społeczne, jak również wspierające efektywną współpracę FarU.

  Będziemy pracować przy użyciu sprawdzonych metodyk, weryfikować pomysły i wyciągać wnioski. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne aspekty pracy projektowej, w tym:

  • kompetencji miękkich,
  • efektywnej pracy zespołowej
  • przygotowania skutecznych prezentacji konkursowych.

  Nabyte kompetencje sprawdzą się zarówno w działaniach służących wdrażaniu innowacji do gospodarki jak i w zespołowych projektach badawczych.

  Masz pomysł? Zrób kolejny krok – rozbuduj go i poddaj ocenie, a dodatkowo zawalcz o nagrodę pieniężną na dalszy rozwój! Podczas Hackathonu FarU będziesz mieć dostęp do niezbędnych narzędzi i wsparcia doświadczonej kadry.

  Poznaj naszych ekspertów

  Trenerzy

  Michał Misztal

  Poznaj eksperta ➞

  CEO Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

  Paweł Przybyszewski

  Poznaj eksperta ➞

  Jest pierwszym polskim brokerem technologii oraz popularyzatorem polskiej nauki. W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

  Mentorzy i eksperci

  Judyta Weglowska edCAMP

  dr hab. inż. arch.
  Dorota Kamrowska-Załuska, prof. PG

  Poznaj eksperta ➞

  Od 2002 roku związana z Katedrą Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wieloletnia Kierowniczka Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”, odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym Massachusetts Institute of Technology (2013). Urbanistka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, jak również w rozmaitych projektach partycypacyjnych. Jej zainteresowania badawcze to rola sztucznej inteligencji i wielkich zbiorów danych w planowaniu przestrzennym, kwestie miejskie i wymiar terytorialny polityki spójności UE, innowacje społeczne i partycypacja, inteligentne, zrównoważone miasta i obszary metropolitalne. Jest autorką ponad pięćdziesięciu artykułów i książki o zrównoważonej odnowa przestrzeni miejskiej; Członkini zarządu ISOCARP, członkini zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich, prezes o/Gdańskiego (2018-2021)

  dr inż. Sebastian Cygert
   

  Poznaj eksperta ➞

  Postdoc w IDEAS NCBR oraz adiunkt na Politechnice Gdańskiej, gdzie obronił doktorat. Wcześniej był zatrudniony jako Ekspert Naukowy w firmie Amazon i brał udział w projektach, takich jak system percepcji wizualnej dla autonomicznego robota Amazon Scout czy synteza mowy dla Alexy. Ma rozległe doświadczenie w różnych dziedzinach informatyki i pracował dla Moody’s Analytics nad modelowaniem matematycznym. Jego badania koncentrują się na rozwijaniu wydajnych obliczeniowo algorytmach uczenia maszynowego potrafiących poprawnie funkcjonować i adaptować się do otaczającego nas świata. Ponadto współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym przy projekcie mającym na celu wczesną diagnostykę nowotworów za pomocą biopsji płynnych.

  Agata Leśnicka
   

  Poznaj eksperta ➞

  Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psycholog,
  psychoterapeuta CBT. Pracuje klinicznie oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla
  studentów medycyny i psychologii. Od tego roku studiuje dziennie na kierunku
  modelowanie matematyczne i analiza danych, gdzie rozwija wiedzę z zakresu
  programowania w Pythonie i R. Zainteresowania: zdrowie psychiczne, seksualne,
  uczenie maszynowe, wykorzystanie data science w medycynie.

  Judyta Weglowska edCAMP

  dr Anna Supernat
   

  Poznaj eksperta ➞

  Jest biologiem molekularnym pracującym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Obok pracy naukowej, kieruje Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych (core facility działające w strukturze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Jej zainteresowania badawcze dotyczą płynnych biopsji w nowotworach oraz zastosowania uczenia maszynowego w kontekście diagnostyki i monitorowania chorób. Współautorka 28 publikacji z zakresu onkologii molekularnej. W imieniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kieruje projektem konsorcyjnym EIT HEI innovAId (https://eit-hei.eu/projects/innovaid/), skupionym na budowaniu potencjału przedsiębiorczości u osób zainteresowanych tworzeniem startupów w dziedzinie zdrowia cyfrowego.

  Dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska
   

  Poznaj eksperta ➞

  Adiunkt w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Z czasów studenckich zainteresowana zjawiskami fotoktalitycznymi. Doktorat obroniła w tematyce recyklingu modułów fotowoltaicznych. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Analizy Cyklu Życia, oraz Podstaw Konwersji i Generowania Energii. Odbyła staż na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Syndey (2022), gdzie miała mozliwośc zgłębiać tematykę recyklingu modułów PV, oraz systemów zrównoważonej gospodarki poprzez współpracę z przemysłem. Prowadzi badania w zakresie odzysku materiałowego, powtórnego wykorzystania odzyskanych materiałów do nowych, innowacyjnych zastosowań, a wszystko w myśl gospodarki cyrkuralnej i dbania o minimalizację wpływu na środowisko procesów produkcji energii.

  dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
   

  Poznaj eksperta ➞

  Politolog, menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych. Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (1996), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004); doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność: polityka energetyczna (2017), profesor Uniwersytetu Gdańskiego (2019), Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju (2020), członek Team Europe (2020), członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej (2021), Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2022).

  Członkini Rady Innowacji ds. Offshore działającej w ramach Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (2021).

  Pełniła funkcje koordynatora i wykonawcy projektów m.in.: MNiSW, NCBiR, Komisji Europejskiej:, Interreg Południowy Bałtyk; Jean Monnet Programme, Jean Monnet Modules EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu; Rozwój Polskich Uczelni; Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy; grantów wyszehradzkich.

  Judyta Weglowska edCAMP

  Justyna Ratajczak

  ekspert biznesowy

  Poznaj eksperta ➞

  Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami udzielając doradztwa biznesowego, prowadząc szkolenia, usprawniając procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Przeprowadza audyty związane z oceną efektywności pracowników, tworzeniem strategii rozwoju. Pracuje z firmami w obszarze obsługi prawnej i księgowej, tworzenia strategii marketingowych, tworzenia modeli biznesowych. Pracuje z klientami w obszarze audytów, tworzenia modeli biznesowych, szkoleń. W latach 2010-2016 konsultowała ponad setki projektów biznesowych dla funduszy inwestycyjnych w jednej z największej organizacji startupowej w Europie. W obecnej spółce, funduszu inwestycyjnym TBC Investment poszukuje startupów pod inwestycje oraz wspiera ich w tworzeniu biznesplanów pod inwestycje.

  dr inż. Paweł Filipkowski, prof. PG

   

  Poznaj eksperta ➞

  Specjalista biotechnologii i technologii żywności od poziomu celowo wprowadzanych zmian w DNA biokatalizatorów poprzez biosyntezę z wykorzystaniem bioreaktorów i technik fermentacyjnych, po wykorzystanie białek, w tym w szczególności enzymów organizmów ekstremofilnych w biologii molekularnej czy nowoczesnej żywności funkcjonalnej.

  Doświadczenie projektowe i eksperckie zdobyte m.in trakcie staży zagranicznych i technologicznych w firmach/jednostkach takich jak np. Blirt SA, Saur Neptun Gdańsk, MW Group czy Agricultural University od Athens, Slovak Academy of Science. Członek Europejskiej Federacji Biotechnologów oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności o/Gdańsk.

  dr inż. Marita McPhillips

   

  Poznaj eksperta ➞

  Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku angażuje się w międzynarodowe badania nad rozwojem innowacji w przemyśle. Ekspert w zakresie klastrów, otwartych innowacji oraz zarzadzania współpracą przemysłu i nauki. Członek International Society for Professional Innovation Management. Ekspert oceny wniosków Horyzont 2020, PARP, NCBiR, FNP i in. Członek komisji oceniającej projekty w Szkole Startup na Politechnice Gdańskiej. 

  Judyta Weglowska edCAMP

  Wojciech Drewczyński

  Innowacje i przedsiębiorczość

  Poznaj eksperta ➞

  Przedsiębiorca, entuzjasta innowacji. Współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac. Od 2014 roku zawodowo związany z działem inwestycji w funduszu Black Pearls VC. Zajmuje się kreowaniem i zarządzaniem programami akceleracyjnymi ze szczególnym nastawieniem na łączenie dużych przedsiębiorstw publicznych i korporacji z niewielkimi nowoczesnymi firmami typu startup. Jako wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przybliża studentom aspekty związane z budowaniem i rozwojem startupów. Stworzył autorską metodę oceny korporacyjnej gotowości do współpracy ze startupami — Startup Collaboration Readiness, a także narzędzia do prowadzenia burzy mózgów i generowania nowych pomysłów. Na co dzień działa na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu startupowego, również poza granicami kraju. Wojciech jest również autorem książki „Korpostartup– efektywna współpraca korporacji ze startupami.” – opis autorskiej metody Startup Collaboation Readiness.

  Bogna Lesner

  Ekspert biznesowy

  Poznaj eksperta ➞

  Rzecznik patentowy, ekspert w zakresie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, zaangażowana we wdrożenia polityki innowacji w województwie pomorskim. Z wykształcenia chemik, prowadziła prace badawcze w obszarze technologii proekologicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony i komercyjnego wykorzystania praw własności intelektualnej oraz koordynacji i realizacji projektów, wraz z pozyskiwaniem dla nich funduszy. Współpracuje z przedsiębiorcami, IOB, uczelniami-zespołami badawczymi i ośrodkami B+R, planującymi i realizującymi innowacyjne projekty. Sporządza opinie, opisy patentowe, raporty ze stanu techniki, przeprowadza badania czystości i zdolności patentowej. Postępowania związane z uzyskaniem ochrony na wynalazki i doradztwo w zakresie monitoringu technologii i rozwiązań konkurencyjnych. Aktywność międzynarodowa na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji, w tym wsparcie inicjatyw i działalności innowacyjnej, w tym startup’ów.

  Michał Gajda

  Ekspert biznesowy i akademicki

  Poznaj eksperta ➞

  Od 2002 roku aktywny członek społeczności akademickiej. Od samorządności studenckiej, przez doktorancką po kilkuletnią pracę w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, a obecnie specjalista ds. projektów w Centrum Projektów Rozwojowych Politechniki Warszawskiej. W ramach swojej działalności uczestniczył w pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, był członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki wypracowującej rozwiązania nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tzw. Ustawy 2.0).

  Przez lata uczestniczył w budowaniu mechanizmów wsparcia innowacyjności, w szczególności wśród studentów i młodych naukowców. Realizator wielu projektów akademickich, dodatkowo aktywnie działający w sektorze NGO’s, koordynator już kilkunastu zrealizowanych projektów dotacyjnych. Ekspert w programach i konkursach wspierających innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

  prof. dr hab. inż.
  Adriana Zaleska-Medynska

  Poznaj eksperta ➞

  Kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 20 lat prowadzi badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej, a w ostatnim czasie łączy chemię eksperymentalną z obliczeniami teoretycznymi, co pozwala przewidywać struktury nowych nanomateriałów, a także wyjaśniać oddziaływania pomiędzy powierzchnią materiałów półprzewodnikowych a reagentami. Od 2020 Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a od 2023 członkini Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym w zakresie zastosowania nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych oraz fotokatalitycznych. Kierowała projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi przez MNiSW (5), NCN (5), NCBiR (3), Fundusze Norweskie (2) oraz WFOŚ (2). Współzałożyciel startupu Nanosci, zajmującego się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza. Laureatka III miejsca w 12. edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

  dr hab. n. farm.
  Małgorzata Grembecka

  Poznaj eksperta ➞

  Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od 2018 r. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Limoges (Francja) oraz w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

  Specjalizuje się w bioanalityce i bromatologii, czyli badaniach żywności oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Jej zainteresowania dotyczą szeroko rozumianej bromatologicznej i chemometrycznej oceny jakości produktów żywnościowych. Ponadto interesuje się bezpieczeństwem żywności w szczególności w aspekcie zanieczyszczeń metalicznych oraz mikroplastiku i ich wpływu na zdrowie człowieka.

  W 2021 oraz 2023 r. została uwzględniona w ramach prestiżowego grona 2% (Top 2%) najlepszych naukowców na świecie według zestawienia przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Zrealizowała 6 projektów naukowo-badawczych, w tym 4 jako kierownik.

  Judyta Weglowska edCAMP

  dr Ewa Szymczak, prof. UG
   

  Poznaj eksperta ➞

  Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim stażem, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2012­-2023), dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG (od 2021), ekspert w obszarze kształcenia; posiada doświadczenie w obszarze szkolnictwa wyższego związane z wdrożeniami rozwiązań podnoszących jakość kształcenia; współautor i wykonawca kilkunastu projektów dydaktycznych skierowanych do studentów i nauczycieli akademickich; prowadzi badania naukowe w zakresie geologii morza i współczesnych procesów sedymentacyjnych; realizuje zadania eksperckie w badaniach środowiskowych i przygotowaniu ocen oddziaływania inwestycji na środowisko morskie; absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego Akademia Przywództwa Kobiet LIDER SHE oraz m.in. programów Masters of Didactics – advance programme Educational Leadership (University of Groningen, MEiN), Academic Leadership Development Programme (Two Wings Institute), Leadres in University Management (Erasmus Centre for Entrepreneurship Rotterdam).

  Michał Misztal

  Poznaj eksperta ➞

  CEO Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

  dr hab. inż. Jacek Barański

  Poznaj eksperta ➞

  Od 1996 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej (obecnie Instytucie Energii) w Zakładzie Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 2004 roku, specjalizując się w zagadnieniach urządzeń energetyki cieplnej. W roku 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Główne kierunki działalności naukowej obejmują zagadnienia związane z konwencjonalnymi i niskoemisyjnymi procesami spalania, modelowaniem numerycznym oraz fizycznym procesów cieplno-przepływowych w urządzeniach energetycznych przy wykorzystaniu oprogramowania CFD i technik modelowania eksperymentalnego, a także zagadnienia związane z energetycznymi i ekologicznymi aspektami procesu podczas suszenia drewna mieszaninami gazowo-parowymi.

  Judyta Weglowska edCAMP

  Wojciech Drewczyński

  Poznaj eksperta ➞

  Przedsiębiorca, entuzjasta innowacji. Współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac. Od 2014 roku zawodowo związany z działem inwestycji w funduszu Black Pearls VC. Zajmuje się kreowaniem i zarządzaniem programami akceleracyjnymi ze szczególnym nastawieniem na łączenie dużych przedsiębiorstw publicznych i korporacji z niewielkimi nowoczesnymi firmami typu startup. Jako wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przybliża studentom aspekty związane z budowaniem i rozwojem startupów. Stworzył autorską metodę oceny korporacyjnej gotowości do współpracy ze startupami — Startup Collaboration Readiness, a także narzędzia do prowadzenia burzy mózgów i generowania nowych pomysłów. Na co dzień działa na rzecz rozwoju polskiego ekosystemu startupowego, również poza granicami kraju. Wojciech jest również autorem książki „Korpostartup– efektywna współpraca korporacji ze startupami.” – opis autorskiej metody Startup Collaboation Readiness.

  Organizatorzy

  Główny realizator

  Wsparcie organizacyjne

  Skip to content