INTRAPRENEURSHIP – CO TO JEST?

Czym jest wewnętrzna przedsiębiorczość?

Nikt nie zna tak dobrze firmy i jej otoczenia, jak jej pracownicy. To oni mają codzienną styczność z jej wyzwaniami, zasobami i klientami. Posiadają wiedzę i doświadczenie, którego nie będzie miała żadna zewnętrzna instytucja.

Wykorzystaj to, wdrażając programy wewnętrznej przedsiębiorczości.

Nasz program identyfikuje pracowników mających biznesowy i startupowy talent oraz umożliwia im realizację swoich innowacyjnych pomysłów wewnątrz firmy. Dowiedz się, dlaczego warto zainwestować w swoich pracowników.

DLACZEGO WARTO?

Poznaj korzyści realizacji programu Intrapreneurship.

 • Innowacyjne rozwiązania i modele biznesowe – pracownicy w programie generują i rozwijają pomysły na usprawnienia procesów, nowe produkty lub usługi.
 • Nowe źródła przychodu i przewagi konkurencyjnej – projekty zrealizowane przez pracowników mają szansę wygenerować nowe zyski dla firmy i polepszyć jej pozycję na rynku.
 • Rozwiązania lepiej dopasowane do klientów i rynku – pracownicy mają ogromną wiedzę o realnych potrzebach innych pracowników i klientów, którą warto wykorzystać.
 • Mniejsze koszty i ryzyko generowania innowacji – pracownicy dzięki skutecznym metodom generowania innowacji i odpowiedniemu procesowi działają efektywniej, minimalizując koszty i ryzyko projektów.
 • Monetyzacja zasobów – pracownicy mają wiedzę i pomysły jak można wykorzystać istniejące zasoby firmy do generowania nowych przychodów.
 • Dostrzeganie nowych trendów, potrzeb i problemów – pracownicy to cenne źródło informacji, dzięki którym organizacja może wcześniej reagować na zmiany na rynku.
 • Większe zaangażowanie i satysfakcja pracowników – poprzez bezpośredni wpływ na organizację i poczucie odpowiedzialności.
 • Atrakcyjny wizerunek pracodawcy – odpowiednio zakomunikowany program wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i przyciąga nowe talenty.
 • Nowe kompetencje nabywane przez praktykę – pracownicy, realizując własne projekty w ramach programu, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, które wykorzystują w praktyce.
 • Większa lojalność pracowników – stwarzając pracownikom dogodne warunki do rozwijania własnych pomysłów zmniejszamy chęć do poszukiwania innego pracodawcy. To zmniejsza rotację i koszty.
 • Lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji – cała organizacja może korzystać z nowej wiedzy i pomysłów, którymi dzielą się uczestnicy programu.
 • Liderzy innowacji i agenci zmian – program kształci przyszłych liderów, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą zdobytą w programie inspirują innych pracowników.

ETAPY PROGRAMU

Poznaj ramowy plan programu Intrapreneurship.

 • Strategia programu – Określenie celów, formy i etapów programu, opracowanie komunikacji wewnętrznej, kryteriów oceny pomysłów, ustalenie nagród dla pracowników

  Zgłaszanie pomysłów – Pracownicy zgłaszają pomysły na nowe produkty i usługi, a także usprawnienia wewnątrz firmy, bazując na swoich doświadczeniach. Do programu pracownicy mogą zgłaszać się również zespołowo.

  Dopracowanie pomysłów i model biznesowy – Pracownicy rozwijają swój pomysł. Budują persony odbiorców, opracowują propozycję wartości dla klientów i firmy oraz całościowy model biznesowy. W ramach warsztatów i szkoleń uczestnicy poznają metody takie jak: design thinking, lean startup czy customer development.

  Budowanie i testowanie MVP – Uczestnicy weryfikują swój model biznesowy. Poszukują w nim pól do usprawnień i wprowadzenia innowacji. Opracowują MVP (minimalnie satysfakcjonujący produkt), budując prototyp powstającego rozwiązania oraz testują je z odbiorcami.

  Demo Day – Pracownicy biorący udział w programie prezentują swoje projekty i wyniki pracy przed jury podczas uroczystego spotkania/konferencji

  Wybór projektów do wdrożenia – Zarząd lub inni decydenci decydują, które projekty będą kontynuowane, aby ostatecznie wdrożyć nowy produkt lub usprawnienie do firmy.

FORMY PROGRAMU

Program wewnętrznej przedsiębiorczości może składać się z wielu elementów i przybierać różną formę.

Warsztaty generowania innowacji

Warsztaty dają pracownikom wiedzę i narzędzia do generowania innowacyjnych pomysłów i ich realizacji oraz pobudzają kreatywność.

Wewnętrzny konkurs innowacji

Konkurs może mieć ogólny temat lub dotyczyć dobrze sprecyzowanych obszarów strategicznych.

Wewnętrzny program akceleracyjny

Efektem programu są pilotażowe, innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym.

Dział innowacji

Wyodrębniona jednostka świadcząca pracownikom usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu generowania innowacji w strukturach organizacji.

CHCESZ WDROŻYĆ INNOWACJE?

Zamów bezpłatną półgodzinną konsultację. Dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Q

Wypełnij formularz!


DLACZEGO MY?

Realizując program Intrapreneurship ze Startup Academy możesz liczyć na:

Doświadczenie i sprawdzony proces. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt innowacyjnych projektów szkoleniowych, inkubacyjnych i akceleracyjnych. 

Wartościowy mentoring i angażujące warsztaty. Nasi eksperci mają doświadczenie w budowie własnych biznesów lub startupów. Dzięki temu inspirują swoimi historiami oraz przekazują wartościową i przetestowaną wiedzę.

Dbałość o szczegóły. Udany program Intrapreneurship wymaga zadbania również o odpowiednią komunikację, kwestie praw autorskich, oraz zapewnienie wszystkim pracownikom równych szans. Dajemy pełne doradztwo w tych aspektach.

ZAUFALI NAM:

PORTFOLIO

Poznaj nasze wybrane realizacje programu Intrapreneurship.

Warsztaty generowania innowacji

Program wspierający generowanie innowacji przez pracowników firmy Compensa.

Intrapreneurship dla innogy SA

Program wewnętrznej przedsiębiorczości i szkolenia na temat generowania innowacji.

Porozmawiajmy

Zapraszamy do współpracy. Napisz lub zadzwoń.

Karolina Piotrowska

karolina@startupacademy.pl
+48 690 005 442

Skip to content