Startup Blog


W obecnych czasach nie ma większych problemów z pozyskaniem źródła finansowania na realizację własnego pomysłu. Niewątpliwie najlepszym źródłem jest kapitał własny, ponieważ im więcej pieniędzy włoży się w pomysł, tym lepszą pozycję negocjacyjną zajmuje się podczas rozmów z inwestorem. Kolejnym źródłem finansowania są wszelkiego rodzaju dotacje z Unii Europejskiej (na naszym blogu pojawił się wpis ze wskazówkami pomocnymi przy aplikowaniu do platform startowych). Natomiast zdecydowanie najpopularniejszym źródłem pozyskiwania kapitału są fundusze Venture Capital oraz pieniądze od Aniołów Biznesu.

„IM WIĘCEJ PIENIĘDZY WŁOŻY SIĘ W POMYSŁ, TYM ZAJMUJE SIĘ LEPSZĄ POZYCJĘ NEGOCJACYJNĄ PODCZAS ROZMÓW Z INWESTOREM”

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas negocjowania postanowień umowy inwestycyjnej z inwestorem?

  1. Nie zatajaj żadnych informacji przed inwestorem podczas badania prawnego pomysłu,
  2. Pamiętaj, aby oświadczenia i zapewnienia, które składasz w umowie były zgodne z prawem, ponieważ grozi to wysokimi karami umownymi,
  3. Pamiętaj, że możesz negocjować wysokość kary umownej. Zadbaj, by Cię nie pogrążyła w razie niepowodzenia.
  4. Zwróć uwagę na zapis dotyczący zakazu konkurencji. Zapytaj o zakres i jego czas trwania.
  5. W niektórych umowach pojawia się pojęcie „wyłączność operacyjna”, czyli jesteś zobligowany poświęcać 100% swojego czasu zawodowego na pracę w ramach spółki oraz nie można sprzedać swoich udziałów na czas trwania inwestycji,
  6. Pamiętaj o takich pojęciach jak prawo tag along, drag along oraz liquidation preference.

„IM LEPSZE UMOWY PODPISZEMY, TYM MNIEJ KŁOPOTÓW BĘDZIEMY MIELI W PRZYSZŁOŚCI”

Warto też pamiętać, że pozyskanie źródła finansowania na swój pomysł nie może być celem przedsiębiorcy samym w sobie, ponieważ zwykle nie prowadzi to do niczego. Nie warto też nie zaniedbywać formalno-prawnych aspektów biznesu, bo może mieć to negatywne skutki. Dodatkowo – zawsze trzeba słuchać rynku, ponieważ to on weryfikuje pomysł i ma zawsze racje. Korzystaj z wiedzy i doświadczenia innych osób.

Mamy dla Was kolejne wideo w ramach cyklu ‘Startupowe mięso’. Tym razem rozmawialiśmy z firmą Kulicki&Młynarczyk – firma prawnicza obsługującą organizacje z obszaru nowych technologii.

STATIONERY

Przeczytaj inne artykuły:

Skip to content