POSTAW NA ROZWÓJ I INNOWACJE!

Dołącz do spotkań i sprawdź jakie możliwości czekają na Ciebie.

\

15.09.2022 – Generowanie innowacji

\

12.10.2022 – Anatomia sukcesu

\

15.11.2022 – Przedsiębiorca sukcesu

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Startup Academy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców i innowatorów z Ciechanowa i okolic.

Celem spotkań jest 

zbadanie potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz określenie barier, z jakimi się mierzą, prowadząc własne przedsięwzięcia.

W ramach programu możesz wziąć udział w warsztatach na temat:

Generowania innowacji i pozyskiwania środków na finansowanie

15.09.2022
w godz. 10:00-13:00

Anatomii sukcesu, czyli jak prowadzić biznes, który rośnie i zarabia

12.10.2022
w godz. 10:00-13:00

Przedsiębiorcy sukcesu - jak nim zostać i pozostać

15.11.2022
w godz. 10:00-13:00

Spotkania to także niepowtarzalna okazja, żeby zapoznać się z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami – obszarami tematycznymi, które są wiodące dla województwa mazowieckiego.

Poznaj obszary inteligentnej specjalizacji

Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych prowadzących do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i infrastruktury

Nowoczesny ekosystem biznesowy

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych, procesach oraz usługach instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem.

Bezpieczna żywność

Obszar koncentruje się na zapewnianiu wysokiej jakości produktów rolno- spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska

Wysoka jakość życia

Obszar koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu oraz wdrażanie innowacji społecznych 

Na spotkania zostali zaproszeni następujący eksperci:

Paweł
Przybyszewski

Poznaj moderatora ➞

Pierwszy polski broker technologii oraz popularyzator polskiej nauki.

W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Doświadczony trener i prelegent, który świetnie sprawdza się również w roli moderatora.

Jarosław
Chojecki

Poznaj eksperta ➞

Socjolog, badacz marketingowy, analityk, trener, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.

Pracuje w inkubatorze Politechnik Warszawskiej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii wspierając zespoły i starupy w rozwoju. Koncertuje się na kwestiach związanych z Customer Development (analiza potrzeb klienta i wielkości rynku) oraz gotowość pomysłów do komercjalizacji (Poziomy Gotowości Innowacyjnej). Ponadto zajmuje się takimi zagadnieniami jak: przedsiębiorczość akademicka (w tym w ramach procesu preinkubacji i inkubacji), relacjami nauki i biznesu (transferu wiedzy) oraz kosztami transakcyjnymi procesów innowacji.

Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych.

Jacek Aleksandrowicz

Poznaj eksperta ➞

Jest pionierem przedsiębiorczości i startupów w Polsce. Jest współtwórcą inkubatorów, coworkingu i inwestycji seedowych na polskim rynku. Od 2004 roku tworzy i wdraża strategię rozwoju największej sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Europie (56 lokalizacji), dzięki którym na rynek trafiło ponad 15 tysięcy startupów. Od 2008 roku kreuje i wdraża strategię rozwoju największej sieci coworków w Polsce Business Link, oferującej przedsiębiorcom ponad 20 tysięcy m2 w 14 lokalizacjach. Od 2009 roku tworzy i wdraża strategię rozwoju funduszy seedowych AIP Seed Capital (obecnie bValue), które zainwestowały w ponad 120 spółek. Jest mentorem i współtwórcą globalnych sukcesów biznesowych firm takich jak Glov, Call Page, Sidly, Qpony.pl. Doradzał ministrom, był członkiem ciał doradczych w obszarze przedsiębiorczości. Został laureatem wielu nagród. Obecnie realizuje doktorat w dziedzinie finansowania startupów.

Mariusz
Turski

Poznaj eksperta ➞

Współzałożyciel bValue Angels VC. Wiceprezes Fundacji AIP odpowiedzialny za AIP SEED CAPITAL, który inwestuje w innowacyjne start-upy. Jest także współzałożycielem oraz Członkiem Zarządu AIP oraz sieci Business Link.

Wewnątrz Business Link był odpowiedzialny za proces inwestycyjny oraz akcelerację ponad 100 start-upów. Od 2004 roku zarządzał siecią akceleratorów, w tym Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz AIP Business Link. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzania i Rachunkowości.

Rozwój gospodarczy Twojej okolicy zależy od Ciebie!

Wybierz datę warsztatu i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Generowanie innowacji
15.09.2022
w godz. 10:00-13:00

Anatomia sukcesu
12.10.2022
w godz. 10:00-13:00

Przedsiębiorca sukcesu
15.11.2022
w godz. 10:00-13:00

Partnerzy