0
  • BRAK SZKOLEŃ W KOSZYKU

    Dodaj jeden z naszych warsztatów

0
  • BRAK SZKOLEŃ W KOSZYKU

    Dodaj jeden z naszych warsztatów

Enter your keyword

Hackathon

Realne problemy. Innowacyjne rozwiązania.

Hackathon to kreatywna i intensywna praca grupowa,
która ma na celu tworzenie usprawnień w procesach
i produktach firmy oraz generowanie innowacji.

To możliwość nawiązania współpracy pomiędzy dużymi firmami, a startupami i kreatywnymi osobami w celu wsparcia korporacji we wdrażaniu innowacji.

Celem hackathonu jest zarówno zaprojektowanie modelu
biznesowego, jak i stworzenie wstępnego prototypu (MVP)
rozwiązania, które zostanie zaprezentowane przed jury.

Hackathon to również znakomita okazja dla kreatywnych startupowców na sprawdzenie, na ile ich pomysły i rozwiązania mogą być przydatne dla korporacji.

Dlaczego warto?

Pomagamy przejść proces tworzenia produktu od momentu wykreowania pomysłu do powstania prototypu produktu.

To szansa na odkrycie skrywanych talentów pracowników lub przyciągnięcie do organizacji kreatywnych osób. Wynikiem organizacji projektu może być znalezienie nowych współpracowników.

Organizacja hackathonu w organizacji to doskonały sposób na pobudzanie kreatywności i zaangażowania pracowników.

Udział w tego typu projektach to szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez generowanie innowacyjnych projektów, produktów, usług lub procesów.

Organizacja hackathonu to okazja do zmotywowania pracowników oraz zadbania o rozwój ich kompetencji.

Etapy projektu

Warsztat dedykowany organizacjom

Działającym w sposób nieszablonowy, kreatywny i niepowielający schematów.
Planującym modyfikację jednego z istniejących już produktów, usług lub procesów
Poszukującym sposobu na odkrycie potencjału pomysłu, produktu, usługi lub procesu 
Poszukującym rozwiązań bieżących problemów występujących w organizacji w różnych dziedzinach

Przykładowa agenda HACKATHONu

1

2

3

4

5

6

Badanie potrzeb organizacji

Pracownicy firmy opowiedzą uczestnikom o problemach i potrzebach firmy tak, by powstające projekty odpowiadały na oczekiwania organizacji.

Budowanie zespołów i uzgodnienie projektów z mentorami

Uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych grup. Na tym etapie rozpoczyna się część warsztatową. Zespoły rozpoczynają dyskusję na temat proponowanych rozwiązań i omawiają je z mentorami, którzy wskazują im techniki startupowe, które mogą zastosować przy swoim projekcie.

Intensywna praca zespołowa

Praca grupowa, opracowywanie koncepcji, analizowanie i testowanie przydatności powstającego rozwiązania. Wszystko pod okiem mentorów, którzy służą pomocą uczestnikom.

Warsztat z pitchingu i debrief

Uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej przedstawić swój pomysł, na co zwracać uwagę, jakie wartości projektu podkreślać, by zwrócić uwagę jury.

Kontynuacja pracy nad projektem

Uczestnicy na tym etapie powinni mieć już opracowane podstawowe założenia swoich rozwiązań i tylko dopracowywać ich szczegóły oraz przygotowywać pitch.

Pitch Day

Uczestnicy przedstawią swoje rozwiązania podczas 3-minutowych prezentacji. Jury wybierze najlepszy projekt hackathonu, który następnie ma szansę zostać wdrożony w organizacji.

ZAMÓW ROZMOWĘ Z DORADCĄ

I POBIERZ PREZENTACJĘ Z OFERTĄ DLA FIRM