0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Hackathon

Wykorzystaj talent młodych i zdolnych programistów, usprawnij funkcjonowanie firmy, stwórz nowe rozwiązania dla swoich klientów

Dwa dni intensywnej pracy nad innowacyjnymi aplikacjami, które mają za zadanie rozwiązywać realne problemy, które zgłaszane mogą być przez firmy i organizacje pozarządowe, a także samorządy terytorialne.

Praca w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnikami mogą zostać zarówno pracownicy firmy, jak i osoby spoza organizacji posiadający umiejętności programistyczne, biznesowe i kreatywne.

Uczestnicy podczas trwania wydarzenia mają okazję przejść drogę od pomysłu do działającego prototypu, spełniającego najważniejsze oczekiwania przyszłych odbiorców.

Hackathon to również okazja na opracowanie optymalnego modelu biznesowego dla tworzonych rozwiązań oraz zbadanie oczekiwań klientów z zastosowaniem startupowych metodologii.

Dlaczego warto?

Pomagamy przejść proces tworzenia produktu od momentu wykreowania pomysłu do powstania prototypu produktu.

Zaangażowanie pracowników w twórczą pracę mającą na celu rozwiązanie realnych problemów, z którymi spotykają się na co dzień.

Zaangażowanie firmy w hackathon to inwestycja w jej rozwój oraz skuteczna metoda motywowania i pobudzania kreatywności jej pracowników.

Dzięki połączeniu umiejętności programistów ze zdolnościami innych uczestników możliwe jest zbudowanie zespołów, które mogą kontynuować pracę nad aplikacją nawet po zakończeniu wydarzenia.

To szansa na dotarcie do zdolnych osób, które mogą dołączyć do zespołu firmy po hackathonie.

Etapy projektu

Tematy omawiane podczas wydarzenia

Przykładowa agenda HACKATHONu

1

2

3

4

5

6

7

Badanie potrzeb organizacji

Pracownicy firmy przedstawiają uczestnikom problemy i potrzeby przedsiębiorstwa tak, aby powstające projekty odpowiadały na oczekiwania danej organizacji.

Budowanie zespołów i uzgodnienie projektów z mentorami

Na tym etapie rozpoczyna się również część warsztatowa, podczas której mentorzy konsultują powstające projekty i udzielają cennych wskazówek oraz metod możliwych do zastosowania i udoskonalenia powstającego produktu lub usługi.

Intensywna praca zespołowa

Zespoły rozpoczynają kodowanie aplikacji, opracowywanie koncepcji, analizowanie i testowanie funkcji powstającego rozwiązania odpowiadającego na wcześniej określony problem, a wszystko przy wsparciu doświadczonych mentorów.

Debrief

skonfrontowanie z przedstawicielami firm zgłaszających problemy, które hackathon ma rozwiązać, wykonanych dotychczas przez uczestników działań.

Kontynuacja pracy nad projektem

wprowadzenie poprawek oraz udoskonaleń po konsultacjach z pracownikami firm oraz zakończenie fazy kodowania prototypu aplikacji.

Warsztaty z pitchingu

Uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej przedstawić stworzone przez siebie rozwiązanie, na co zwracać uwagę oraz jakie wartości projektu podkreślać, by zwrócić uwagę jury.

Final

Uczestnicy przedstawią swoje projekty podczas 3-minutowych prezentacji. Jury wybierze najlepsze stworzone w trakcie hackathonu rozwiązania, który następnie mają szansę zostać wdrożony w organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy startupów i dużych firm?

Pobierz bezpłatny informator

Startup Academy