PORADNIK BUDOWANIE EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO

Bezpłatny poradnik dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego

Elementy startupowego ekosystemu

Sprzyjające warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Metody krzewienia kultury startupowej

Lokalne projekty i działania pobudzające przedsiębiorczość.

ELEMENTY EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH GRUP ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO SPRZYJA POWSTAWANIU INNOWACYJNYCH STARTUPÓW

Tworzą multidyscyplinarne zespoły, aby ich wiedza się uzupełniała. Zwiększają dzięki temu szansę na przetrwanie startupu.

Zadowoleni głoszą wieść na temat startupu w swoim najbliższym środowisku, stając się ambasadorami danej marki.

Zadowoleni głoszą wieść na temat startupu w swoim najbliższym środowisku, stając się ambasadorami danej marki.

Wspierają wiedzą i doświadczeniem początkujących przedsiębiorców. Inspirują i motywują do dalszej pracy nad pomysłem biznesowym.

AKTYWNA POSTAWA SAMORZĄDU

W Startup Academy wierzymy, że aktywna postawa samorządu realizowana m.in. przez odpowiednio zaprojektowane i wdrażane programy akceleracji startupów, promujące najnowsze metody realizacji projektów biznesowych, pozwala przedsiębiorcom szybko przechodzić ścieżkę weryfikacji pomysłu, znaleźć wersję produktu dopasowaną do potrzeb rynku oraz kapitał do dalszego rozwoju biznesu.

METODY KRZEWIENIA KULTURY STARTUPOWEJ

Aktywna postawa samorządu przy budowie całego startupowego ekosystemu może również odbywać się poprzez wsparcie rozwoju kultury startupowej, która różni się od tej w tradycyjnym biznesie.

Poniżej przedstawiamy wybrane metody krzewienia kultury startupowej oparte na wnioskach wyciągniętych ze współpracy zarówno ze startupami, jak i samorządami przy realizacji wielu programów wsparcia.

PROJEKTY POBUDZAJĄCE LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

STARTUP SHAKER JUNIOR

PROGRAM AKCELERACYJNY

SZKOŁA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@startupacademy.pl