0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Program wspierający generowanie innowacji przez pracowników firmy Compensa

Compensa

Tworzenie nowych pomysłów na produkty w dużej firmie, nie musi zależeć tylko od zarządzających spółką. Doskonałym źródłem innowacyjnych rozwiązań mogą być sami pracownicy, którzy z zaangażowaniem włączą się w rozwój produktów i usług, świadczonych przez firmę.

Pracownicy firmy Compensa wzięli udział w programie generowania pomysłów na innowacje produktowe możliwe do wdrożenia przez firmę.

Elementy składowe programu

Warsztat Lean Startup

Testowanie pomysłów na nowe produkty i usługi firmy z zastosowaniem startupowej metodologii Lean Startup.

Warsztat z pitchingu

Prezentowanie nowych rozwiązań w zwięzły i nastawiony na cel sposób.

Konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje z pitchingu, pozwalające na dopracowanie prezentacji pomysłów.

Demo Day

Prezentacja pomysłów pracowników przed managerami i zarządem spółki.

Warsztat Lean Startup

28 wrzesień 2017

Uczestnictwo w warsztacie umożliwiło nabycie pracownikom Compensa TUW S.A. wiedzy z zakresu metodologii Lean Startup i Customer Development, która umożliwi im szybkie testowania pomysłów na nowe produktu czy usługi oraz budowanie ich na podstawie rzeczywistych potrzeb klientów.

Wykorzystanie startupowych technik pozwoliło im na zbadanie zapotrzebowania konsumentów na zaproponowane przez nich innowacyjne rozwiązania, możliwe do wdrożenia w firmie.

Zastosowanie omówionych podczas warsztatów metod pozwoli na testowanie pomysłów na nowe produkty czy usługi firmy bez konieczności wydawania na takie działania dużego budżetu.

Warsztat z pitchingu

10 październik 2017

Podczas warsztatu z pitchingu uczestnicy mieli okazję nauczyć się konstruować profesjonalne pitch decki, dostosowane do celu prezentacji.

Pracownicy Compensy poznali techniki i mechanizmy skutecznych wystąpień, które możliwe są do zastosowania również w innych okolicznościach. Nauczyli się zarządzania czasem i skupienia się na priorytetach podczas swoich prezentacji.

Ponadto uczestnicy dowiedzieli się również jakich błędów unikać oraz jak przygotować odpowiedni wsad merytoryczny, aby zainteresować odbiorcę.

Konsultacje indywidualne

październik 2017

Następnym etapem, w którym udział wzięli pracownicy Compensy, były indywidualne konsultacje z pitchingu, podczas których dopracowywali swoje projekty, aby następnie przedstawić je przed komisją złożoną z managerów wyższego szczebla i zarządu spółki.

Demo Day

27 październik 2017

Firma Compensa zorganizowała również dla swoich pracowników, biorących udział w programie specjalne wydarzenie, podczas którego uczestnicy przedstawili swoje wcześniej starannie przygotowane pitch’e przed managerami wyższego szczebla i zarządem spółki.

Warsztat testowania i weryfikacji nowych rozwiązań

14 grudnia 2017

Budowanie MVP cz.2

Compensa TUW S.A. we współpracy ze Startup Academy zorganizowała również warsztat z testowania i weryfikowania pomysłów w zakresie komercjalizacji nowych rozwiązań w branży ubezpieczeń.

Do osiągnięcia tego celu zastosowana została metodologia Business Model Canvas i Customer Development.

Dzięki wykorzystaniu powyższych metod zostały wypracowane najważniejsze segmenty klientów nowego modelu biznesowego, mapowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowane badania potrzeb i oczekiwań przyszłych odbiorców usługi.

Ponadto uczestnicy poznali narzędzia weryfikacji wcześniej postawionych hipotez za pomocą Experimental Board oraz metody Test Card i Learning Card, pracowali nad wdrażaniem nowych produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy startupów i dużych firm?

Pobierz bezpłatny informator