“Sukcesy polskich startupów pokazują, że jesteśmy w stanie budować firmy o zasięgu globalnym lub regionalnym, które są liderami swoich branż i technologii. Chcemy wspierać rozwój takich organizacji, bo mamy głębokie przekonanie, że naprawdę globalny sukces jest dzisiaj możliwy jedynie przy wykorzystaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii cloudowych” – mówi Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej.

Dla tego typu zwinnych organizacji chmura obliczeniowa jest naturalnym wyborem. Przede wszystkim uruchomienie środowiska IT jest o wiele szybsze niż w modelu on-premise i nie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IT. Po drugie chmura obliczeniowa jest elastyczna, co pozwala dopasować zasoby do faktycznego zużycia, unikając niepotrzebnych kosztów. Jest też skalowalna. Jeżeli startup odniesie sukces i zapotrzebowanie na wielkość środowiska IT gwałtownie wzrośnie, chmura obliczeniowa pozwoli obsłużyć wszystkich klientów. I co najważniejsze chmura publiczna – taka jak Google Cloud – ma również wbudowanych wiele gotowych do użycia usług, które znacznie przyspieszają wdrażanie nowych pomysłów biznesowych i wyjście z nimi na rynek. Część z tych najnowszych technologii i narzędzi dostępnych jest dzisiaj już tylko w chmurze publicznej.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z doświadczenia ekspertów Chmury Krajowej oraz Google Cloud, którzy brali udział w złożonych projektach chmurowych. Program startupowy “Let’s get (c)loud” ma za zadanie wesprzeć rozwój innowacyjnych firm, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zalet Google Cloud. Na jego uczestników czeka wiele spotkań i rozmów dotyczących między innymi wsparcia technicznego, mentoringu biznesowego, możliwości wykorzystania kredytów na usługi Google Cloud oraz wspólnych działań marketingowych, również międzynarodowych. Mentoring biznesowy i techniczny uwzględnia między innymi:

– wsparcie certyfikowanych inżynierów z zespołów Chmury Krajowej i Google Cloud specjalizujących się w obszarze architektury rozwiązań chmurowych, app development, mulit-cloud, security, data, AI, ML etc.

– sesje z praktykami biznesu i przedstawicielami funduszy venture capital

– techniczne meetupy, Q&A

– a dla startupów z rozwiązaniami o największym potencjale biznesowym i chmurowym, wspólne aktywności sprzedażowe do dużych klientów korporacyjnych

“Chcemy, aby polskie startupy mogły skupić się na faktycznej innowacji, dzięki wykorzystaniu w pełni tego, co już oferuje Google Cloud. Nasze narzędzia umożliwiają tworzenie innowacji szybciej, bardziej efektywnie kosztowo i bezpieczniej. W ramach naszego programu będziemy wspierać zarówno startupy, które z chmurą już miały do czynienia, jak i te, które swoją przygodę z chmurą dopiero zaczynają. Chcemy również “łączyć kropki” i łączyć startupy z ekspertami i instytucjami, które wyniosą te spółki na wyższy poziom np. poprzez dodatkowe finansowanie, wiedzę branżową lub pomoc w ekspansji międzynarodowej ” – mówi Justyna Hojnacka z Google Cloud.

Dołącz do programu “Let’s get (c)loud” i zobacz jakie możliwości daje Chmura Krajowa i Google Cloud! Szczegóły i formularz do rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie programu: “Let’s get (c)loud”