0
  • BRAK SZKOLEŃ W KOSZYKU

    Dodaj jeden z naszych warsztatów

0
  • BRAK SZKOLEŃ W KOSZYKU

    Dodaj jeden z naszych warsztatów

Enter your keyword

Program wewnętrznej przedsiębiorczości

Generuj pomysły na innowacje wewnątrz firmy

Nikt nie zna tak dobrze firmy, jak jej pracownicy. To oni mają codzienną styczność z jej zasobami, ale również klientami. Posiadają doświadczenie, którego nie będzie miała żadna zewnętrzna instytucja.

Zaangażowanie pracowników w tworzenie nowych produktów lub usług stanowi odstępstwo od tradycyjnego modelu pracy, a co za tym idzie podnosi ich motywację do wykonywanych zadań i lojalność do firmy.

Zwrócenie uwagi na pomysły na innowacje pochodzące od samych pracowników stanowi również uznanie dla ich pracy, a wdrożenie ich w życie jest pokazaniem realnego ich wpływu na firmę.

Zastosowanie startupowych metod pozwala na wypracowanie nowego modelu biznesowego i zwinne podejście do wdrażania innowacji wewnątrz dużej firmy. Dzięki temu nowe rozwiązania mogą lepiej odpowiadać na realne problemy klientów.

Dlaczego warto?

Kreowanie innowacji

Wykorzystanie metodologii startupowych pozwoli na kreowanie innowacji w firmie i ich szybką weryfikację z potrzebami klientów bez ponoszenia dużych kosztów. Zaangażowanie pracowników w ich tworzenie zwiększy szansę na odniesienie sukcesu rynkowego nowych produktów czy usług powstałych podczas programu Intrapreneurship.

Nowe Modele Biznesowe

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję przeanalizować różne modele biznesowe możliwe do wdrożenia przy wprowadzaniu nowego produktu lub usługi na rynek. Dzięki temu mogą znaleźć nowe obszary rynku do zagospodarowania lub nowe sposoby monetyzacji istniejących produktów oraz optymalizacji zysków firmy.

Łączenie kompetencji

W trakcie programu mają okazję pracować ze sobą pracownicy będący na różnych szczeblach organizacji oraz posiadające odmienne kompetencje. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń umożliwia wykreowanie pomysłów na innowacje odpowiadające na realne problemy i potrzeby klientów lub samych pracowników.

Usprawnienia wewnątrz firmy

Pracownicy mają szansę na zaproponowanie również nowych rozwiązań możliwych do wdrożenia wewnątrz firmy, które ułatwią im codzienną pracę i usprawnią wewnętrzne procesy. Dzięki temu podniesie się produktywność pracowników i ich zaangażowanie w działania całej organizacji.

Etapy PROGRAMu WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Oferujemy praktyczne narzędzia i wskazówki, które pomogą firmie w kreacji nowych, nieszablonowych pomysłów, w każdej dziedzinie funkcjonowania działalności, a tym samym pozwolą na tworzenie innowacji.

Rekrutacja

Poszukiwanie uczestników

Szukamy chętnych, zachęcamy najbardziej aktywne i przedsiębiorcze osoby w organizacji

Generowanie pomysłów

Rozbudowujesz markę i wprowadzasz na rynek nowy produkt? Nie zakładaj z góry, że zostanie zaakceptowany przez klientów. Sprawdź ich potrzeby.

Poszukiwanie pomysłów

Poznanie potrzeb klienta i inspiracji, wskazanie potencjalnych usprawnień technologicznych.

Selekcja pomysłów

Wybór najlepszych, najbardziej perspektywicznych  i innowacyjnych pomysłów.

BOOTCAMP

Walidacja

Opracowanie i weryfikacja hipotez, wywiady z klientami MVP i jego testy.  

Pitch końcowy

Kilkuminutowa prezentacja opracowanych pomysłów przed decydentami. 

Decyzja o wdrożeniu

Analiza możliwości wdrożenia poszczególnych pomysłów w organizacji.

Zrealizowane projekty

Przeprowadziliśmy programu warsztatów między innymi dla następujących marek

Program generowania pomysłów na innowacje produktowe możliwe do wdrożenia przez firmę.

Warsztaty biznesowe, które miały za zadanie usprawnić współpracę korporacji ze startupami, lepiej zrozumieć startupowe metody rozwijania projektów

CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY?

POBIERZ PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY