0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Program wewnętrznej przedsiębiorczości

Generuj pomysły na innowacje wewnątrz firmy

Nikt nie zna tak dobrze firmy, jak jej pracownicy. To oni mają codzienną styczność z jej zasobami, ale również klientami. Posiadają doświadczenie, którego nie będzie miała żadna zewnętrzna instytucja.

Zaangażowanie pracowników w tworzenie nowych produktów lub usług stanowi odstępstwo od tradycyjnego modelu pracy, a co za tym idzie podnosi ich motywację do wykonywanych zadań i lojalność do firmy.

Zwrócenie uwagi na pomysły na innowacje pochodzące od samych pracowników stanowi również uznanie dla ich pracy, a wdrożenie ich w życie jest pokazaniem realnego ich wpływu na firmę.

Zastosowanie startupowych metod pozwala na wypracowanie nowego modelu biznesowego i zwinne podejście do wdrażania innowacji wewnątrz dużej firmy. Dzięki temu nowe rozwiązania mogą lepiej odpowiadać na realne problemy klientów.

Dlaczego warto?

Kreowanie innowacji

Wykorzystanie metodologii startupowych pozwoli na kreowanie innowacji w firmie i ich szybką weryfikację z potrzebami klientów bez ponoszenia dużych kosztów. Zaangażowanie pracowników w ich tworzenie zwiększy szansę na odniesienie sukcesu rynkowego nowych produktów czy usług powstałych podczas programu Intrapreneurship.

Nowe Modele Biznesowe

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję przeanalizować różne modele biznesowe możliwe do wdrożenia przy wprowadzaniu nowego produktu lub usługi na rynek. Dzięki temu mogą znaleźć nowe obszary rynku do zagospodarowania lub nowe sposoby monetyzacji istniejących produktów oraz optymalizacji zysków firmy.

Łączenie kompetencji

W trakcie programu mają okazję pracować ze sobą pracownicy będący na różnych szczeblach organizacji oraz posiadające odmienne kompetencje. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń umożliwia wykreowanie pomysłów na innowacje odpowiadające na realne problemy i potrzeby klientów lub samych pracowników.

Usprawnienia wewnątrz firmy

Pracownicy mają szansę na zaproponowanie również nowych rozwiązań możliwych do wdrożenia wewnątrz firmy, które ułatwią im codzienną pracę i usprawnią wewnętrzne procesy. Dzięki temu podniesie się produktywność pracowników i ich zaangażowanie w działania całej organizacji.

Etapy PROGRAMu WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnicy w trakcie warsztatów i indywidualnego mentoringu poznają praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą im na dopracowanie i przetestowanie zaproponowanych przez siebie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w firmie.

Zgłaszanie pomysłów przez pracowników

Najbardziej przedsiębiorcze i kreatywne osoby w organizacji zgłaszają pomysły na nowe produkty i usługi, a także usprawnienia wewnątrz firmy, bazując na swoich doświadczeniach. Do programu pracownicy mogą zgłaszać się zespołowo.

Dopracowywanie pomysłów

Dopracowywanie pomysłów odbywa się w formie warsztatów, podczas których zespoły pracują nad zbudowaniem person, czyli idealnych reprezentantów będących przyszłymi odbiorcami nowego produktu czy usługi. Następnie uczestnicy starają się zaprojektować propozycję wartości do każdego segmentu klientów. Opracowywany zostaje również model funkcjonowania nowego rozwiązania na rynku i sposób jego monetyzacji.

Zbudowanie modelu biznesowego

Stworzenie optymalnego modelu biznesowego dla nowych rozwiązań oraz poszukiwanie w nim pól do usprawnień i wprowadzenia innowacji. Ustalenie jego najważniejszych elementów, które będą generować wartość dla klientów i całej firmy. Pracę nad modelem odbywają się w formie warsztatów z wykorzystaniem takich narzędzi jak Business Model Canvas oraz Value Proposition Canvas.

Testowanie i prototypowanie

W trakcie warsztatów zespoły poznają metody Customer Development i Lean Startup, dzięki którym dostosują swoje rozwiązania do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów. Przeprowadzą również weryfikację wcześniej postawionych hipotez z zastosowaniem metodologii Experiment Board, a także Test i Learning Card. Opracują także MVP (minimalnie satysfakcjonujący produkt), budując prototyp powstającego rozwiązania.

Demo Day - prezentacja pomysłów

Prezentacja projektów przez pracowników biorących udział w programie przed osobami zarządzającymi. Podczas prezentacji przedstawiane są najważniejsze aspekty nowych rozwiązań biznesowych dopracowywanych podczas całego programu.

Wybór projektów do wdrożenia

Zarząd lub menedżerowie wyższego szczebla podejmują decyzję, nad którymi projektami prace będą kontynuowane, aby ostatecznie wdrożyć nowy produkt lub usprawnienie organizacyjne do firmy.

Zrealizowane projekty

Przeprowadziliśmy programu warsztatów między innymi dla następujących marek

Cykl 3 warsztatów dla pracowników różnego szczebla spółki Innogy, który miał na celu pobudzenie kreatywności  i wyjście poza obręb schematycznego myślenia w swojej pracy

Compensa

Program generowania pomysłów na innowacje produktowe możliwe do wdrożenia przez firmę.

Warsztaty biznesowe, które miały za zadanie usprawnić współpracę korporacji ze startupami, lepiej zrozumieć startupowe metody rozwijania projektów

CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY?

POBIERZ PREZENTACJĘ Z OFERTĄ DLA FIRM

Startup Academy