Przedsiębiorcza Młodzież

Wyzwól swój potencjał!

Program wsparcia przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych subregionu radomskiego.

Dowiedz się więcej

O projekcie

„Przedsiębiorcza młodzież – wyzwól swój potencjał!” to innowacyjny program stworzony z myślą o rozwijaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z subregionu radomskiego. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  realizowane przez Startup Academy, projekt ten jest odpowiedzią na realne potrzeby współczesnej młodzieży.

Cel programu

Celem projektu jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych niezbędnych do zakładania i prowadzenia własnego biznesu. Program ma kształcić i wzmacniać wśród uczniów takie umiejętności jak kreatywność, myślenie krytyczne, zarządzanie ludźmi czy obsługa narzędzi cyfrowych, które ułatwiają prowadzenie własnego startupu.

Struktura programu

W pierwszym etapie programu, min. 300 uczniów z subregionu radomskiego będzie miało okazję uczestniczyć w warsztatach „inspiracyjnych”, gdzie będą mogli opracować i zaprezentować swoje pomysły biznesowe. 

Drugi etap to kontynuacja przygody z innowacją. Najlepsze zespoły z pierwszego etapu wezmą udział w webinarach, poznają platformę do symulacji biznesowych, skorzystają z mentoringu oraz odwiedzą huby i cooworki. 

Finał to prezentacja 10 najlepszych projektów, z których jury wybierze dwa zwycięskie. Nagrodą jest nowoczesny sprzęt elektroniczny dla każdego członka zespołu oraz dostęp do platformy symulacji biznesowych dla ich szkół.

Zapoznaj się z pełnym opisem etapów poniżej:

Etap I
 • W I etapie udział weźmie co najmniej 300 uczniów szkół ponadpodstawowych z subregionu radomskiego z co najmniej 10 różnych placówek.

 • Zorganizowane zostanie 12 warsztatów inspiracyjnych, w czasie których uczniowie opracują własne pomysły biznesowe, które na koniec zostaną zaprezentowane i ocenione. Uczestnicy będą zachęcani do budowania innowacji na bazie swoich pasji, aby móc je rozwijać nawet po programie.
Etap II
 • Najlepsze zespoły z etapu I wezmą udział w webinarach wprowadzających ich dalej do świata innowacji. W czasie ich trwania poznają platformę, na której odbędzie się gra symulacyjna odwzorowująca prowadzenie własnego biznesu. Ponadto na webinarach młodzież posłucha historii zaproszonych gości, którymi będą młodzi startupowcy, którzy opowiedzą o swoich startupach.

 • Następnie zespoły rozpoczną pracę nad symulacją biznesową imitującą prowadzenie własnego przedsiębiorstwa na udostępnionej
  im do tego celu platformie.

 • W ramach tego etapu młodzież uzyska również wsparcie mentoringowe w zakresie przedsiębiorczości i planowania własnej kariery. Mentorzy Startup Academy pomogą im rozwijać innowacyjne pomysły oraz najlepiej zaprezentować je na finale.

 • Uczniowie wezmą również udział w wizytach studyjnych w centrach biznesowych i coworkingach w Warszawie.
Finał
 • Najlepsze 10 zespołów zaprezentuje swoje projekty w czasie wydarzenia podsumowującego, w czasie którego jury wybierze dwa zwycięskie pomysły.

 • W ramach nagrody każdy członek/członkini wybranych zespołów otrzyma nowoczesny sprzęt elektroniczny o wartości ok. 1000 zł a szkoły, które reprezentują otrzymają dostęp do platformy symulacji biznesowych, aby móc uatrakcyjnić prowadzone w nich lekcje z przedsiębiorczości.

Kluczowe liczby

UCZNIÓW

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

GODZIN MENTORINGU

GODZIN WARSZTATÓW

Dla nauczycieli też coś mamy!

Zachęcamy również nauczycieli do dołączenia do projektu. Dla nich przygotowaliśmy warsztaty wyjazdowe, na których nabędą nowe kompetencje, nauczą się nowych narzędzi i metodyk pracy, a także wymienią doświadczeniami. Ponadto nauczyciele zyskają nową wiedzę
z obszaru oceny innowacyjnych projektów, dzięki czemu pomogą wybrać te najlepsze z opracowywanych przez uczniów pomysłów na warsztatach.

Dlaczego warto?

Program „Przedsiębiorcza młodzież – wyzwól swój potencjał!” to:

 • Rozwój umiejętności: Uczniowie zyskają praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz planowania swojej przyszłości zawodowej.
 • Wsparcie ekspertów: Uczestnicy otrzymają mentoring oraz wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów Startup Academy.
 • Dostęp do narzędzi: Osoby biorące udział w projekcie otrzymają dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym symulacji biznesowej.
 • Bezpłatne materiały edukacyjne: Każda szkoła otrzyma ebook „Przedsiębiorczość młodych” z licencją na udostępnianie uczniom zarówno w czasie trwania programu, jak i w przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu


Szkoły
ponadpodstawowe z subregionu radomskiego zainteresowane udziałem
w projekcie
zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu Anną Kosińską.
 

Dołącz do projektu „Przedsiębiorcza młodzież – wyzwól swój potencjał!” i pomóż młodym ludziom w Twojej szkole rozwijać kluczowe umiejętności potrzebne
do sukcesu w świecie biznesu. Razem możemy stworzyć przyszłość pełną innowacyjnych liderów i przedsiębiorców
nowego pokolenia.
 

ANNA KOSIŃSKA

Koordynatorka Programu
mail: anna@startupacademy.pl

’Przedsiębiorcza Młodzież – Wyzwól Swój Potencjał!’ – Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Skip to content