Radom miastem przemysłu przyszłości

To innowacyjna inicjatywa, która ma na celu przekształcenie regionu radomskiego w dynamiczne centrum biznesowe, gotowe na wyzwania jutra. Program oferuje szereg atrakcyjnych możliwości dla przedsiębiorców, w tym warsztaty, usługi doradcze oraz analizę innowacyjności metodą IHC, które pomogą wzmocnić i rozwijać Wasze biznesy.

Kto może wziąć udział w programie? Firmy z subregionu radomskiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki oraz zwoleński).

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie, zapraszamy do udziału w konferencji otwarcia, która odbędzie się już 20 maja 2024. To doskonała okazja do poznania szczegółów programu, nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z subregionu radomskiego.

Założenia projektu

Europejskie firmy zgodnie z prawodawstwem unijnym powinny wprowadzać do swojej działalności Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Już dziś polskie firmy wprowadzające produkty na rynek muszą być zarejestrowane w Bazie Danych Odpadowych (jeśli firma nie spełnia celów recyclingowych płaci realne kary). Jednocześnie przemysł 4.0 a nawet 5.0 wkracza do dużych firm, co już niedługo może spowodować, że firmy małe i średnie staną się zupełnie niekonkurencyjne.

Firmy często nie wiedzą też jak przeprowadzić adaptacje do zmian klimatycznych, jak dostosować produkcję, skąd sprowadzać materiały, żeby mogły być poddane recyklingowi, jak ograniczać emisje CO2. Często nie mają wiedzy jak można skorzystać z dofinansowań i funduszy, problemem jest napisanie wniosku, a jak już otrzymają dofinansowanie to często mają problem z poruszaniem się w gąszczu wytycznych, umów, wymagań.

Projekt Radom miastem przemysłu przyszłości ma odpowiadać na wyzwania dzisiejszego biznesu, wskazać wymogi prawne dla firm oraz uzbroić pracowników firm w niezbędną wiedzę z ww. zakresów. Szczegółowe informacje w Regulaminie projektu.

Projekt realizowany jest przez IKP oraz IPHZR w przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” w 2024 roku.

Firmy i ich przedstawiciele mogą wziąć udział za darmo! Projekt jest finansowany przez Województwo mazowieckie, Instytut Kreowania Przedsiębiorczości i Izbę przemysłowo-handlową ziemi radomskiej.

Co otrzymujesz?

Pracownicy wydelegowani przez firmy zostaną przeszkoleni, zyskają konkretną wiedzę z tematyki Gospodarki Obiegu Zamkniętego, przemysłu 4.0, adaptacji do zmian klimatu, możliwości otrzymywania dofinansowań. Uczestnicy wezmą udział w ciekawych warsztatach podczas których trenerzy – praktycy omówią konkretne przykłady działań. Wspólnymi siłami rozwiążą wskazane przez Uczestników problemy firm. Zastanowią się jakie działania należy podjąć aby przygotować firmy do zmian, które już niedługo nie będą tylko dobra praktyką, ale będą wymuszone przez przepisy.

Ponadto
 • 60 pierwszych Uczestników Konferencji Otwarcia otrzyma bezpłatny dostęp do jednego z kursów e-learningowych: „Rozwiń sprzedaż”, „Automatyzacja w marketingu”, „Jak pozyskać inwestora” lub „Customer Experience” – jeden kod dla jednego Uczestnika reprezentującego firmę.
 • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych, które powstaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie zdiagnozowane podczas projektu. 3 tematy spośród takich jak: GOZ, Przemysł 4.0, finansowanie, Generowanie Innowacji lub Zarządzanie strategiczne firmami.
 • Planuje się bezpłatne udostępnienie kursów dla wszystkich zainteresowanych firm z subregionu radomskiego przez okres trwałości projektu, po wcześniejszej rejestracji i potwierdzeniu miejsca rejestracji firmy.

  W ramach programu możesz skorzystać z:

  BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW

  Są to specjalistyczne szkolenia, które pomagają wzmocnić i rozwijać biznesy. Warsztaty te są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin przemysłu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu sukcesu.

  USŁUG DORADCZYCH I AUDYTÓW

  Oferujemy również bezpłatne usługi doradcze oraz analiza innowacyjności metodą IHC, które pomagają przedsiębiorcom w identyfikacji
  i wykorzystaniu możliwości rozwoju.
  To doskonała okazja do zdobycia cennych umiejętności i wiedzy, które mogą przyczynić się do sukcesu Waszego biznesu.

  Warsztaty, audyt i doradztwo

  Projekt składa się z części szkoleniowej (warsztaty i e-learning), audytowej i doradczej, realizowanych równolegle.

  W ramach projektu planuje się przeprowadzenie 6 warsztatów, które będą odpowiadały potrzebom firm. Podczas  Konferencji otwierającej zostaną otwarte zapisy na:

  • warsztaty,
  • analiza innowacyjności metodą IHC
  • usługi doradcze (w razie potrzeby nawet audyt techniczny/technologiczny linii produkcyjnej).

  Poznaj zakres warsztatów:

  Warsztaty będą organizowane dla 10 max 12 przedstawicieli Firm. Każde spotkanie będzie miało podobną strukturę. Spotkania będą trwały około 3-4 godziny.

  • ankieta (pretest) dotycząca tematu warsztatów (adaptacji do zmian klimatu, GOZ, Przemysłu 4.0 (rozszerzoną do P.5.0) oraz nowej perspektywy finansowej i innowacyjności)
  • nieformalny networking przy poczęstunku,
  • powitanie zgromadzonych przez moderatora,
  • przedstawienie agendy spotkania,
  • występ eksperta merytorycznego z wprowadzeniem do,
  • krótkie prezentacje zgromadzonych przedsiębiorców,
  • dyskusja tematyczna/warsztaty/burza mózgów na główny temat spotkania,
  • podsumowanie udziału uczestników spotkania, zebranie wniosków,
  • ankieta (posttest) dotycząca tematu warsztatów.

  Narzędzia wykorzystywane w trakcie warsztatów:

  W trakcie warsztatów, aby osiągnąć zamierzony efekt wykorzystane będą różnorodne mechaniki warsztatowe. Każda z nich będzie stymulowana przez moderatora i wspierała uzyskiwanie informacji od przedsiębiorców. Metodyki pracy zaczerpnięte będą w dużej mierze z metodyki design thinking. Istotną rolą moderatorów będzie stworzenie takich warunków i atmosfery spotkania, która będzie ułatwiała i zachęcała do podjęcia dyskusji.

  • przypomnienie podstawowych zagadnień z tematyki GOZ, adaptacji do zmian klimatu, P4.0 ze
  • szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej oraz wdrażania innowacyjności;
  • burza mózgów na temat możliwych działań w przedsiębiorstwach;
  • panel dyskusyjny, umożliwiający zabranie głosu wszystkim uczestnikom;
  • empatyzowanie – czyli wcielanie się w rolę klientów, decydentów i firm;
  • definiowanie barier i określanie możliwych rozwiązań;
  • poszukiwanie rozwiązań dla problemów zdefiniowanych w firmach

    

   

  Czym jest analiza innowacyjności metodą IHC?
  • Analiza innowacyjności metodą Innovation Health Check (IHC) zakłada kompleksowe i wieloaspektowe  podejście do oceny poziomu zarządzania innowacjami. Usługa polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej (benchmarking) z innymi przedsiębiorstwami, które wzięły udział w badaniu. Ekspert pełniący rolę moderatora dyskusji,  przeprowadza wywiad z przedstawicielami firmy. Scenariusz dyskusji zakłada uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie w oparciu o 6 zdefiniowanych sekcji, pogrupowanych w 2 kluczowe obszary badania.  W ten sposób uzyskujemy odpowiedź na pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potrzeby swoich klientów?, jak zarządza procesami generowania i rozwijania pomysłów?, jak ostatecznie komercjalizuje nowe produkty? 

   Zebrane informacje są analizowane i syntetyzowane, co pozwala obiektywnie ocenić, czy w danym przedsiębiorstwie panują sprzyjające warunki do wdrażania innowacji. Firmy otrzymają od eksperta rekomendacje dot. optymalnych rozwiązań dla obszarów wymagających usprawnień, które będą podstawą do Kompleksowej usługi doradczej. Szacowany czas przeprowadzenia takiego badania to około 20 godzin. Liczba uczestników ograniczona! Zapisz się już dziś.

   Usługa doradcza
   • Kompleksowa usługa doradcza będzie celowana. Otrzymają ją konkretne firmy i będą mogły  wykorzystać na swoje potrzeby. Zakłada się, że w zależności od potrzeb będą  przypisywani eksperci z konkretnych tematów. Przykładowo w skład takiej usługi może wchodzić audyt techniczny/ technologiczny linii produkcyjnej, albo audyt może odpowiadać na pytania co zmienić w firmie żeby ją dostosować do GOZ. Jak wdrożyć założenia przemysłu 4.0, robotyzację i inne. W celu pełnej realizacji doradztwa zaplanowany jest wstępny audyt IHC, dzięki któremu szacowany czas pracy eksperta w tej usłudze wyniesie około 30 roboczogodzin.

    Harmonogram działań dla przedsiębiorców

    Konferencja otwierająca 20.05. 2024r.

    Warsztaty – 23.05.2024r. – 10.12.2024r. terminy konkretnych warsztatów będą publikowane na bieżąco.

    Analiza innowacyjności metodą IHC01.06.2024r.– 20.11.2024r. – terminy poszczególnych audytów będą uzgadniane z firmami.

    Kompleksowe usługi doradcze – 05.06.2024r.– 29.11.2024r. – terminy poszczególnych usług będę uzgadniane z firmami.

    Konferencja zamykająca 10 – 18.12.2024r.

    Masz więcej pytań? Napisz!

    Zadanie publiczne pn.: „Radom miastem przemysłu przyszłości” zostało dofinasowane
    ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

    Skip to content