Szkolenie dla samorządów

Dowiedz się, jak wesprzeć wzrost gospodarczy w twoim regionie

Aktywna rola samorządów lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu ma duży wpływ na kształtowanie się warunków sprzyjających rozwojowi biznesu w regionie.

Sprawnie działający ekosystem ma odzwierciedlenie w liczbie powstających nowych firm, a także widoczne efekty w postaci rozwoju gospodarczego regionu.

Ponadto przedsiębiorczość jest jednym z trzech czynników kreujących innowacje. Wiedza, przedsiębiorczość i kreatywność to przepis na stabilny i zrównoważony rozwój.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy związane z kreowaniem działań mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie, na podstawie doświadczenia Startup Academy, ale także dobrych praktyk z ekosystemów europejskich.

Omówimy następujące zagadnienia:

  • Trendy w biznesie w Polsce i na świecie
  • Transformacja gospodarcza – wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się JST
  • Rola JST w budowaniu efektywnego ekosystemu innowacji
  • Samorządowe programy wsparcia przedsiębiorczości
  • Przykłady inicjatyw realizowanych w regionach – dobre praktyki
  • Dobre przykłady z innych krajów w Europie odnośnie stymulowania rozwoju gospodarczego (takich miast jak: Lizbona, Tallin, Berlin czy regionów tj. Florencja czy Brandenburgia)
  • Współpraca samorządów i startupów – wdrażanie innowacji w JST – samorządy jako odbiorcy technologii – jak się przygotować?
  • Sesja pytań i odpowiedzi

DLACZEGO WARTO DOŁACZYĆ?

N

Wiedza

N

Inspiracja do działania

N

Świadomość roli samorządu we wspieraniu przedsiębiorców

N

Motywacja

N

Określenie strategii i misji

N

Identyfikacja kluczowych działań

CO NAS WYRÓŻNIA?

Startup Academy posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wspieraniu postaw przedsiębiorczych, pobudzaniu kreatywności i przekazywaniu wiedzy. Nasze programy i szkolenia są tworzone w oparciu o najnowsze metody i know-how oraz doświadczenia zebrane przez naszych trenerów.

Praktyczna i przydatna wiedza

Profesjonalizm

8 lat doświadczenia

Najlepsi trenerzy

POZNAJ PROWADZĄCEGO

Michał Misztal

CEO Startup Academy

Prezes Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców, dla których przeprowadził kilka tysięcy godzin doradczych. Przez 11 lat pracował nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce w ramach Fundacji AIP. Opiekował się ponad 600 startupami spośród różnych branż pełniąc następnie rolę Dyrektora Regionalnego AIP.

Współtworzył fundusz inwestycyjny AIP Seed Capital, zajmując się selekcją i scoutingiem startupów. Następnie objął zarządzanie sprzedażą warszawskich Business Linków – akceleratorów biznesu i przestrzeni coworkingowych.

W ramach międzynarodowego programu unijnego Speed Up w latach 2017-2021 doradzał Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie tworzenia ekosystemu startupowego w stolicy.