SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW

Dowiedz się, jak sprawić by Twój region wyróżniał się innowacyjnością

Aktywna rola samorządów lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu ma duży wpływ na kształtowanie się warunków sprzyjających rozwojowi biznesu w regionie. Sprawnie działający ekosystem ma odzwierciedlenie w liczbie powstających nowych firm, a także widoczne efekty w postaci rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto przedsiębiorczość jest jednym z trzech czynników kreujących innowacje. Wiedza, przedsiębiorczość i kreatywność to przepis na stabilny i zrównoważony rozwój.

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy związane z kreowaniem działań mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie, na podstawie doświadczenia Startup Academy, ale także dobrych praktyk z ekosystemów europejskich.

Startup Academy posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wspieraniu postaw przedsiębiorczych, pobudzaniu kreatywności i przekazywaniu wiedzy. Nasze programy i szkolenia są tworzone w oparciu o najnowsze metody i know-how oraz doświadczenia zebrane przez naszych trenerów.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Praktyczna i przydatna wiedza

Profesjonalizm

7 lat doświadczenia

Najlepsi trenerzy

SZKOLENIA NIEODPŁATNE

Startup Academy zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. “Samorządowe programy wspierania przedsiębiorczości”.

KIEDY: będzie znana wkrótce

GDZIE: będzie znana wkrótce

KOSZT: bezpłatnie

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • próba zrozumienia startupowego świata,
  • pojęcie innowacji i wpływu na jej rozwój,
  • metody finansowania innowacji przez samorządy,
  • przykłady projektów budujących przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży,
  • promocja regionu przez aktywne wspieranie przedsiębiorczości,
  • dobre praktyki z europejskich ekosystemów biznesowych takich miast jak: Lizbona, Tallin, Berlin czy regionów tj. Florencja czy Brandenburgia,

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

&

Wiedza

&

Inspiracja do działania

&

Świadomość roli samorządu we wspieraniu przedsiębiorców

&

Motywacja

&

Określenie strategii i misji

&

Identyfikacja kluczowych działań

TRENER

MICHAŁ MISZTAL

Prezes Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Przez 12 lat działalności opiekował się ponad 600 startupami z różnych branż, pełniąc m.in. rolę Dyrektora Regionalnego AIP. W tym czasie pod jego opieką znajdowało się 11 inkubatorów w województwie mazowieckieckim. Następnie objął zarządzanie sprzedażą warszawskich Business Linków – akceleratorów biznesu i przestrzeni coworkingowych. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców, dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@startupacademy.pl