0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Słuchanie głosu społeczeństwa obywatelskiego

Artykuł

Słuchanie głosu społeczeństwa obywatelskiego

Słuchanie głosu społeczeństwa obywatelskiego

Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. handlu – DG ds. Handlu – prowadzi otwarty dialog z przedstawicielami różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Należą do nich:

 • organizacje pozarządowe (obejmujące organizacje zajmujące się ochroną środowiska, grupy działające na rzecz praw człowieka, dobrostanu zwierząt i wyznaniowe)
 • organizacje konsumenckie
 • ośrodki analityczne
 • izby gospodarcze
 • związki zawodowe
 • stowarzyszenia zawodowe i pracodawców

Dyrekcja współpracuje także ściśle z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES).

Od 2014 r. systematycznie wzrasta liczba dorocznych spotkań dotyczących handlu, ponadto bierze w nich udział coraz więcej organizacji i osób. Prócz standardowych, wprowadzone zostały także innowacyjne formuły wydarzeń, m.in:

 • imprezy masowe, mające ułatwiać podejmowanie zasadniczej debaty na temat handlu, takie jak chociażby Dzień Europejskiej Polityki Handlowej. Wypowiedzi uczestników były istotną częścią konsultacji strategii Komisji „Handel z korzyścią dla wszystkich” opublikowanej jesienią 2015 r.;
 • warsztaty organizowane w celu wysłuchania opinii ekspertów i chcących współkształtować politykę – na przykład warsztaty na temat rozporządzenia dotyczącego „warstwowych cen” leków (15 lipca 2015 r.);
 • spotkania z komisarzem UE ds. Handlu lub dyrektorem generalnym DG ds. Handlu w celu wymiany poglądów na temat polityki handlowej;
 • regularne aktualizacje służące przekazywaniu informacji na temat rozwoju polityki lub rund negocjacji, w ramach dialogu DG ds. Handlu ze społeczeństwem obywatelskim;
 • spotkania z zainteresowanymi stronami podczas rund negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), podczas których przedsiębiorstwa i grupy społeczeństwa obywatelskiego mogą bezpośrednio dyskutować na temat swoich poglądów i obaw z negocjatorami z UE i USA.

Komisja Europejska prowadzi politykę otwartych drzwi dla organizacji, które pragną spotkać się w celu przedyskutowania swoich życzeń i obaw. Każda organizacja wnioskująca o spotkanie musi być zarejestrowana w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Strona internetowa poświęcona handlowi unijnemu (http://ec.europa.eu/trade) oferuje szerokie spektrum informacji w różnych językach na temat polityki handlowej UE. Zawiera ona również ponad 500 dokumentów dotyczących trwających i zakończonych negocjacji, w tym:

 • stanowiska
 • propozycje tekstów prawnych (akty prawne przedłożone w negocjacjach handlowych)
 • arkusze informacyjne i najczęściej zadawane pytania
 • komunikaty prasowe i dokumenty informacyjne
 • badania
 • sprawozdania z posiedzeń

 

Publikacja powstała w ramach projektu #EUtrade policy – what it is, why it matters organizowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Handlu.