Postaw na rozwój i innowacje!

Skorzystaj z pomocy doświadczonych ekspertów.
Zapisz się na bezpłatne warsztaty!

Cykl bezpłatnych spotkań tematycznych wspierających administrację publiczną, realizowanych w ramach projektu pn.: „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”

Tematyka spotkań kierowana jest do administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza urzędów jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji, w tym prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, jak i odgrywających rolę w realizacji polityki innowacji i rozwoju obszarów
z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Uczestnictwo w cyklu spotkań ma na celu:

N

integrację pracowników różnych urzędów

N

wymianę wiedzy i dobrych praktyk

N

budowę społeczności innowatorów, wspólnie realizujących wojewódzkie cele rozwojowe

01

Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw

10 Maja 2022, Wtorek

Godz. 10:00 – 13:00

Poznaj agendę

10:00 – 10:05 – Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP;

10:05 – 10:15 – Wprowadzenie – podstawowe definicje, wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z facylitacją współpracy naukowców i przedstawicieli biznesu w celu skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii;

10:15 – 10:30 – Ekosystem innowacji oraz słowniczek startup’owy i klastrowy;

10:30 – 11:00 – Przybliżenie zasad pracy naukowców;

11:00 – 11:30 – Metody komercjalizacji wyników badań naukowych;

11:30 – 11:45 – PRZERWA (zalecane 15 min)

11:45 – 12:15 – Instytucje uczestniczące/pośredniczące w procesie komercjalizacji;

12:15 – 12:30 – Bariery komercjalizacji;

12:30 – 12:50 – Studium przypadku pomyślnie przeprowadzonej komercjalizacji, inspirujące przykłady;

12:50 – 13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta prowadzącego

Prowadzący:

Michał Misztal

CEO Startup Academy

Prowadzący:

Lidia Krużycka

Trener i konsultant Lean Manufacturing i Lean Management

02

Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej

17 Maja 2022, Wtorek

Godz. 10:00 – 13:00

Poznaj agendę

10:00 – 10:05 – Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP;

10:05 – 10:15 – Wprowadzenie – podstawowe definicje, wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze zwinnymi metodykami zarządzania;

10:15 – 10:30 – Marnotrawstwo, czy problem mnie dotyczy i po co wprowadzać usprawnienia w tym obszarze?;

10:30 – 11:00 – Rodzaje marnotrawstwa; Identyfikacja i pomiar marnotrawstwa;

11:00 – 11:30 – Narzędzia, metody i rozwiązania eliminujące zdiagnozowane straty i marnotrawstwo;

11:30 – 11:45 – PRZERWA (zalecane 15 min)

11:45 – 12:15 – Lean Management – czym jest i jak efektywnie wdrożyć tą technikę w swoim miejscu pracy?;

12:15 – 12:50 – Studium przypadku – identyfikacja i pomiar marnotrawstwa, inspirujące przykłady;

12:50 – 13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta prowadzącego

03

Metoda 5S w biurze i w administracji

24 Maja 2022, Wtorek

Godz. 10:00 – 13:00

Więcej informacji już wkrótce

Poznaj agendę

10:00 – 10:05 – Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP;

10:05 – 10:15 – Wprowadzenie – podstawowe definicje, wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze zwinnymi metodykami i korzyściami zarządzania projektami według metodyk zwinnych oraz ich wykorzystania w praktyce;

10:15 – 10:30 – Metoda 5S, podstawowe zasady;

10:30 – 11:00 – 5S – omówienie etapów;

11:00 – 11:30 – Systematyka wdrożenia metody 5S w organizacji;

11:30 – 11:45 – PRZERWA (zalecane 15 min)

11:45 – 12:15 – Korzyści wynikające z wdrożenia metody 5S w organizacji;

12:15 – 12:50 – Studium przypadku – identyfikacja i pomiar marnotrawstwa, inspirujące przykłady;

12:50 – 13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta prowadzącego

Prowadzący:

Lidia Krużycka

Trener i konsultant Lean Manufacturing i Lean Management

Prowadzący:

Paweł Przybyszewski

CPO Startup Academy

04

Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii

31 Maja 2022, Wtorek

Godz. 10:00 – 13:00

Poznaj agendę

10:00 – 10:05 – Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP;

10:05 – 10:20 – Wprowadzenie – podstawowe definicje, wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze skuteczną oceną projektów innowacyjnych, tj. m.in. badania innowacyjności, racjonalności kosztów, dopasowania kompetencji zasobów kadrowych do zadań w projekcie, możliwości technicznych wnioskodawcy do realizacji zadań;

10:20 – 10:50 – Ocena innowacyjnych pomysłów – jak sprawdzić czy przedstawiony projekt jest naprawdę innowacyjny?;

10:50 – 11:30 – Analiza modelu biznesowego pod kątem ewentualnych wad i niedociągnięć;

11:30 – 11:45 – PRZERWA (zalecane 15 min)

11:45 – 12:15 – Ocena gotowości technologicznej produktu; Ocena rynku i konkurencji;

12:15 – 12:30 – Struktura zespołu projektowego w kontekście planu realizacji projektu;

12:30 – 12:50 – Ocena trakcji i poziomu gotowości biznesowej; Studium przypadku, inspirujące przykłady;

12:50 – 13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta prowadzącego

05

Nowe mechanizmy zamówień publicznych

7 Czerwca 2022, Wtorek

Godz. 10:00 – 13:00

Poznaj agendę

10:00 – 10:05 – Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP;

10:05 – 10:15 – Wprowadzenie – podstawowe definicje, wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych do nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz form adekwatnych do przeprowadzania zamówień u innowacyjnych przedsiębiorstw, tworzących rozwiązania „szyte na miarę” potrzeb

10:15 – 10:30 – Nowelizacja PZP – wskazanie istotnych zmian i nowych rozwiązań;

10:30 – 11:00 – Dialog techniczny;

11:00 – 11:30 – Zamówienie publiczne na innowacje;

11:30 – 11:45 – PRZERWA (zalecane 15 min)

11:45 – 12:15 – Zamówienia przedkomercyjne;

12:15 – 12:50 –Studium przypadku, inspirujące przykłady;

12:50 – 13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta prowadzącego

Prowadzący:

Bartosz Dziadecki

Ekspert w obszarze zamówień publicznych

Organizator

Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wykonawca

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości – Startup Academy

Skip to content