12.04.2022

Aporty, połączenia, podziały

Praktyczne aspekty związane z wybranymi działaniami restrukturyzacyjnymi

Marek Kanczew

Marek Kanczew

Zakres szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało praktyczne aspekty związane z wybranymi działaniami restrukturyzacyjnymi takimi jak wkłady niepieniężne (aporty), połączenia i podziały spółek.

W szczególności zostaną omówione praktyczne implikacje wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dodatkowo zostaną wskazane możliwości zabezpieczenia podatkowego planowanych działań restrukturyzacyjnych, np. poprzez uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, interpretacji lub opinii.

Program szkolenia

PRZEDSIĘBIORSTWO I ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • definicja przedsiębiorstwa na gruncie Kodeksu cywilnego i jej stosowanie w prawie podatkowym
 • zorganizowana część przedsiębiorstwa jako pojęcie podatkowe
 • praktyka organów podatkowych w zakresie kwalifikacji składników majątku jako ZCP
  • interpretacja ogólna
 • nabycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części), a przejście zakładu pracy (lub jego części) w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

SUKCESJA PODATKOWA

 • zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w przypadku połączeń, podziałów i aportów
 • sposoby ograniczania odpowiedzialności w przypadku nabycia niektórych składników majątku
  • różne zaświadczenia podatkowe pozwalające na ograniczenie odpowiedzialności
  • załegłości podatkowe a zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY (APORT)

 • wkład niepieniężny (aport) do spółki – metody rozliczeń podatku dochodowego w zależności od przedmiotu aportu
  • aport poszczególnych składników majątkowych a całego przedsiębiorstwa (zorganizowanej części)
   • wymiana udziałów – zmiana przepisów od 1 stycznia 2022 r.
  • zasady amortyzacji przejętego majątku
  • mała klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 • wkład niepieniężny (aport) do spółki a rozliczenie VAT
  • praktyka organów podatkowych w zakresie określania podstawy opodatkowania
  • obowiązki dokumentacyjne (faktura)
  • prawo do odliczenia VAT naliczonego
 • PCC przy aporcie
  • podstawowe zasady opodatkowania
  • wyłączenia od opodatkowania
  • obowiązek złożenia deklaracji
  • podmioty zobowiązane do zapłaty PCC

POŁĄCZENIA SPÓŁEK

 • konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  • zasady amortyzacji
  • obowiązki w zakresie składania deklaracji CIT
  • mała klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  • wydatki na połączenie a koszty uzyskania przychodów
  • ceny transferowe
  • skutki podatkowe umorzenia zobowiązań spółki przejmującej wobec spółki przejmowanej
  • rozliczanie straty podatkowej
 • rozliczanie połączenia na gruncie VAT
  • zasady składania deklaracji podatkowych
 • obowiązki w zakresie PCC – czy zawsze neutralność?
 • obowiązki wobec pracowników przy połączeniu
  • zasady składania deklaracji i informacji PIT

PODZIAŁY SPÓŁEK

 • różne formy podziału spółki na gruncie Kodeksu spółek handlowych
 • zasady opodatkowania wspólników, spółki dzielonej oraz spółki otrzymującej majątek w wyniku podziału
  • mała klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  • obowiązki w zakresie składania deklaracji CIT
  • zasady amortyzacji
 • podział spółki a zasady opodatkowania VAT
  • zasady rozliczania podatku i składania deklaracji podatkowych po podziale
 • podatek od czynności cywilnoprawnych a podział spółki
 • obowiązki wobec pracowników przy podziale
  • zasady składania deklaracji i informacji PIT

SPRZEDAŻ AKCJI/UDZIAŁÓW

 • nabycie akcji/udziałów a opodatkowanie podatkiem dochodowym
  • jak obliczać koszty uzyskania przychodów
  • stosowanie przepisów dotyczących cen transferowych
  • obowiązki sprawozdawcze
  • spółka nieruchomościowa – specyficzne zasady sprzedaży udziałów/akcji
  • spółka holdingowa – nowa instytucja wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu
 • sprzedaż udziałów/akcji a VAT
 • PCC – sprzedaż udziałów/akcji
  • PCC a sprzedaż udziałów/akcji polskiej spółki
  • możliwe zwolnienia od PCC
  • obowiązki sprawozdawcze w PCC
  • obowiązki podmiotów zagranicznych w PCC

Na koniec szkolenia sesja pytań

Termin szkolenia

12.04.2022 r.

897 + VAT
za osobę

Prowadzący

Marek Kanczew
Marek Kanczew
radca prawny, doradca podatkowy i counsel w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law w 2003 roku. Studiował także na Wydziale Prawa Erasmus University w Rotterdamie. W 2007 roku zdobył uprawnienia doradcy podatkowego, w 2008 podjął współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2011 roku.

Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transakcjami fuzji i przejęć oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Doradzał spółkom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej, nieruchomościowej oraz telekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczących zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach połączeń i przejęć a także przekształceń i przy innych rodzajach reorganizacji przedsiębiorstw oraz przy wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski.

Marek był prelegentem podczas wielu konferencji i szkoleń dotyczących polskiego prawa podatkowego. Jest autorem licznych artykułów dotyczących prawa podatkowego w polskich i międzynarodowych publikacjach.

Skip to content