Broker Innowacji

3-dniowy cykl szkoleń przygotowujących do komercjalizacji innowacji

szkolenia z innowacji startup academy

Trener Paweł Przybyszewski

Czego nauczy Cię to szkolenie?

 • Wyszukiwania nowych technologii oraz ich komercjalizacji
 • Metod i narzędzi pracy z inwestorami
 • Planowania wejścia projektu na rynek
 • Prezentowania projektu przed inwestorami lub zarządem firmy

…oraz wiele innych!

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Osoby poszukujące informacji o nowych technologiach i komercjalizujące je
 • Innowatorzy i pomysłodawcy
 • Pracownicy i kierownicy działów innowacji
 • Pracownicy naukowi i badacze

Program szkolenia

I dzień szkoleniowy

 • Pojęcia i definicje z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej dobór ochrony WI do przedmiotu procesu komrecjalizacji
 • Sposoby i etapy procesu komercjalizacji technologii i wyników badań naukowych (sprzedaż praw do wynalazków,udzielenie licencji i ich rodzaje, założenie firmy)
 • Komercyjna wartość nowych technologii w rozwoju firmy: jakie korzyści przynosi firmom inwestowanie w nowe technologie oraz gdzie ich szukać
 • Przygotowanie planu komercjalizacji
 • Metody i narzędzia pracy z innowacjami
 • Analiza finansowa jako podstawa doboru źródeł finansowania w projekcie komercjalizacji innowacji

II dzień szkoleniowy

 • Umiejętność wyszukiwania i oceny atrakcyjności inwestycyjnej projektów
 • Kompetencje niezbędne przy świadczeniu usług transferu technologii
 • Ocena statusu projektu (stan zaawansowania, status własności intelektualnej)
 • Kompleksowa analiza technologii wskazująca produkty możliwe do wdrożenia w oparciu o analizowaną technologię oraz przedstawiająca ich potencjalną konkurencję
 • Warunki wejścia projektu na rynek, potencjał, trendy i prognozy
 • Indentyfikacja parametrów ryzyk związanych z wdrożeniem nowych technologii

III dzień szkoleniowy

 • Umiejętność pisania i oceny biznes planów
 • Szacunkowa ocena wartości projektu
 • Dostepne na rynku źródła finansowania projektów (banki, fundusze seed, inkubatory, Anioły Biznesu, VC, Private Equity i giełda (IPO), programy dedytkowane dla finansowania komercjalziacji technologii
 • Prezentacja projektu przed inwestorem – mocne i słabe punkty wystąpień
 • Killing questions – czyli pytania Inwestora stawiane wynalazcy

Weź udział w szkoleniu

I dzień szkoleniowy
06.04.2022

Wprowadzenie do komercjalizacji innowacji, metody i narzędzia

1497 + VAT
za osobę

II dzień szkoleniowy
07.04.2022

Wyszukiwanie i ocena atrakcyjności inwestycyjnej projektów

1497 + VAT
za osobę

III dzień szkoleniowy
08.04.2022

Poszukiwanie inwestorów, finansowanie rozwoju nowych technologii

1497 + VAT
za osobę

Cały cykl szkoleń

06.04.2022 – 08.04.2022

4491 zł 3897 + VAT za osobę
Przy zgłoszeniu na pełne szkolenie 2 osób z jednej organizacji rabat 5%. Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób rabat 10%.

Metodologia szkolenia

Koncepcja szkolenia wychodzi poza ramy zwykłego wykładu, ogniskując formę zajęć wokół idei learning by doing, zapewniającej intensywne zaangażowanie przybyłych uczestników. Nieodłączną częścią programu szkoleniowego są elementy panelu dyskusyjnego, symulacje, analizy konkretnych przypadków z danej dziedziny (case study), w tym przedmiotowe problemy podejmowane przez samych uczestników.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • Organizację i prowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Serwis kawowy i obiad

Prowadzący

Paweł Przybyszewski

Paweł Przybyszewski jest pierwszym polskim brokerem technologii oraz popularyzatorem polskiej nauki. W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Portfolio

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas szkoleniach na przykładzie wybranych przykładów.

Warsztaty generowania innowacji

Program wspierający generowanie innowacji przez pracowników firmy Compensa.

Warsztaty i strategia innowacji dla Ceetrus Polska

Szkolenie i warsztaty ze strategii innowacyjności w Ceetrus Polska.

Warsztaty wewnętrznej przedsiębiorczości dla Innogy SA

Program wewnętrznej przedsiębiorczości i szkoleń na temat generowania innowacji.

Skip to content