0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

PROGRAM
Wspomagający WEWNĘTRZNą PRZEDSIĘBIORCZOŚć
w firmie Innogy Polska S.A.

Kreowanie przedsiębiorczość w organizacji przy wykorzystaniu startupowych narzędzi pozwala na zwiększenie tempa wdrażania innowacji, większą efektywność kosztową realizowanych działań, jak również redukcje czasu wymaganego do wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, czy ograniczenia ryzyka porażki.

Zakres współpracy

Projekt realizowany był dla osób będących pracownikami spółki Innogy na różnych szczeblach struktury organizacyjnej i posiadających odmienne kompetencje.

Uczestnicy cały czas pracowali pod okiem trenerów Startup Academy.

Warsztat miał formę praktycznych zadań realizowanych w grupach, miały one na celu pobudzenie kreatywności i wyjście poza obręb schematowego myślenia.

Łącznie w warsztacie wzięło udział blisko 200 pracowników spółki.

Przeprowadziliśmy cykl 3 warsztatów z zakresu

Dwudniowy warsztat biznesowy realizowany 27-28 lutego 2017 roku Warszawie.

Warsztat miał na celu wskazanie uczestnikom  metodyki służącej do badania potrzeb oraz dostosowywania produktów do oczekiwań klientów. Wykorzystanie startupowych technik eksploracji potrzeb konsumentów pozwoli na zwiększenie efektywności podejmowanych działań w obszarze marketingu i sprzedaży.

Podczas warsztatu każdy z uczestników dowiedział się jak pozyskiwać informacje zwrotne od potencjalnych klientów, jak zaangażować klienta w proces tworzenia produktu oraz otrzymał praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na badanie potrzeb oraz dostosowanie produktów do potrzeb klientów.

Dwudniowy warsztat biznesowy realizowany w 28-30 marca 2017 roku w Warszawie.

Wykorzystanie metody Business Model Canvas sprawdza się nie tylko w tworzeniu modelu biznesowego startupów, ale także przynosi bardzo dobre efekty w procesie opracowywania nowych ofert usługowych lub produktowych dużych organizacji. Pozwala to na skupieniu się na oferowaniu konkretnej wartości dla wybranego, zdefiniowanego segmentu klientów.

Jednocześnie ważną częścią kanwy jest określenie strumieni przychodów, dlatego tworzenie innowacji nie rozmywa się z celem, jakim jest przynoszenie zysków.

Dwudniowy warsztat biznesowy realizowany 27-28 lutego 2017 roku Warszawie.

Warsztat miał na celu wskazanie uczestnikom  metodyki służącej do badania potrzeb oraz dostosowywania produktów do oczekiwań klientów. Wykorzystanie startupowych technik eksploracji potrzeb konsumentów pozwoli na zwiększenie efektywności podejmowanych działań w obszarze marketingu i sprzedaży.

Podczas warsztatu każdy z uczestników dowiedział się jak pozyskiwać informacje zwrotne od potencjalnych klientów, jak zaangażować klienta w proces tworzenia produktu oraz otrzymał praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na badanie potrzeb oraz dostosowanie produktów do potrzeb klientów.

Opinie uczestników warsztatu

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

84%

97%

78%

84%

respondentów odpowiedziało, że warsztat spełnił ich oczekiwania

respondentów odpowiedziało, że warsztat był dla nich interesujący

uczestników stwierdziło, że szkolenie było przydatne pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności

respondentów odpowiedziało, że  zdobyta wiedza i kompetencje wykorzystają w swojej pracy

97%

94%

94%

100%

pracowników oceniło pozytywnie przygotowanie merytoryczne prowadzącego do tematu warsztatu

osób dało pozytywną ocenę sposobu przekazywania informacji przez prowadzącego

respondentów oceniło dobrze lub bardzo dobrze organizację warsztatu

uczestników wskazało dobrą lub zdecydowanie dobrą atmosferę panującą podczas warsztatu

ZAMÓW ROZMOWĘ Z DORADCĄ

I POBIERZ PREZENTACJĘ Z OFERTĄ DLA FIRM