0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

TRENING GENEROWANIA INNOWACJI

Sukces w poszukiwaniu innowacji determinuje postawa twórcza.

Zdolność kreatywnego myślenia może być cechą nabytą. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wskazówki, jak uniknąć pułapek i odblokować swoją zdolność do generowania innowacji.

Poznają podstawowe i zaawansowane techniki kreatywnego myślenia oraz nauczą się je łączyć dla różnych potrzeb.

Warsztat ma na celu aktywizację ukrytych pokładów wyobraźni, rozwijając w niekonwencjonalny sposób kreatywność pracowników.

OMAWIANE ZAGADNIENIA

Techniki skojarzeń, metoda startupowa


techniki swobodnych skojarzeń oraz techniki wymuszonych skojarzeń

 Techniki lateralne wg Edwarda de Bono i Philipa Kotlera

wykorzystania informacji w taki sposób, by tworzyć twórcze pomysł

Proces twórczego myślenia wg Grahama Wallasa

podział procesu twórczego na 4 części: przygotowania, inkubacji, olśnienia i weryfikacji pomysłu.

Myślenie funkcjami wg Jana D. Antoszkiewicza

nakierowanie na konkretny rezultat, spełnienie określonej funkcji w organizacji

Burza mózgów wg Alexa Osborna i jej odmiany

pomysły ludzi, których nie dotyczy problem, stwarzają podwaliny niekonwencjonalnych rozwiązań

 Twórcze łączenie i sztafety omówionych metod 

zestawienie poznanych koncepcji i technik generujących innowacje

Podejście do kreacji pomysłów: rutynowe i twórcze

zestawienie tych dwóch podejść wskazanie ich różnic, podobieństw i wzajemnych przewag

Cykl zorganizowanego działania generowania pomysłów

etapowe omówienie procesu tworzenia cykli zorganizowanego działania

Czego można nauczyć się podczas szkolenia?

unikania pułapek i odblokowania swojej twórczości

stosowania technik skojarzeń i metod lateralnych oraz myślenia funkcjami

łączenia metod dla własnych potrzeb

wykorzystywania procesu twórczego myślenia wg Grahama Wallasa

korzystania z podstawowych i zaawansowanych technik kreatywnego myślenia

stosowania poznanych metod tak, by rozwinąć innowacje w przedsiębiorstwie

wykorzystywania różnych odmian burzy mózgów

zrozumienia i wyczucia procesu kreatywnego myślenia

ZAMÓW ROZMOWĘ Z DORADCĄ

I POBIERZ PREZENTACJĘ Z OFERTĄ DLA FIRM