0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

TWORZENIE PROPOZYCJI WARTOŚCI DLA KLIENTA W OPARCIU O VALUE PROPOSITION CANVAS

Metodologia Value Proposition Canvas pozwala na zbudowanie nowego produktu lub usługi w oparciu o konkretną propozycję wartości.

Tworząc nowy produkt lub usługę, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wartość generuje ona dla konkretnych segmentów naszych przyszłych klientów. Może to stanowić ważny element, ze względu na który nasze rozwiązanie zyska uznanie wśród odbiorców i odniesie sukces na rynku.

Propozycja wartości to powód, dla którego klienci wybierają ofertę naszej firmy, odrzucając oferty konkurencji, dlatego warto zadbać o jej właściwe określenie od samego początku.

OMAWIANE ZAGADNIENIA

pozwalające na zastosowanie metodologii Value Proposition Canvas w praktyce

Opracowanie person

Tworzenie wizualizacji idealnych przedstawicieli najważniejszych segmentów klientów, do których będzie kierowany i tworzony nowy produkt lub usługa.

Projektowanie profili klientów

Stworzenie profili segmentów klientów w oparciu o czynności, jakie wykonują w codziennym życiu, jakie napotykają bariery i problemy oraz jakich korzyści oczekują od danego produktu czy usługi.

Budowanie mapy wartości

Wykorzystanie Value Map pozwala na określeniu najważniejszych funkcji, jakie powinien posiadać produkt, aby być wartościowy dla klienta. Przedstawienie wszystkich aspektów, które generują korzyści powodujące odczuwanie satysfakcji wśród odbiorców.

Tworzenie propozycji wartości

Kreowanie propozycji wartości dla różnych segmentów klientów na podstawie rodzajów dopasowań, które zostaną przedstawione na szkoleniu.

Prototypowanie

Tworzenie MVP (minimalnie satysfakcjonującego produktu) dla nowych rozwiązań oraz przedstawienie 10 zasad dobrego prototypowania oraz projektowania hipotez i eksperymentów.

Czego nauczą się uczestnicy warsztatów?

Lepszego zrozumienia swojego klienta

Dzięki zdobyciu umiejętności rozpoznawania wartości, które są cenione przez potencjalnych klientów, uczestnicy warsztatu lepiej zrozumieją potrzeby odbiorców, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na tworzony produkt lub usługę.

Badania oczekiwań klientów

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody, jakimi uczestnicy mogą posłużyć się w przeprowadzaniu badań wśród segmentów odbiorców, do których będą kierować swoje nowe rozwiązania.

Tworzenia propozycji warości

Uczestnicy dowiedzą się, jak przy tworzeniu nowego produktu lub usługi wykreować wartość dla przyszłych klientów, dzięki której odbiorcy będą się czuli usatysfakcjonowani, korzystając z danego rozwiązania.

Prototypowania

Dzięki poznaniu oczekiwań konkretnych grup docelowych uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować MVP (minimalnie satysfakcjonujący produkt), które w zadawalający sposób rozwiąże problemy klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy startupów i dużych firm?

Pobierz bezpłatny informator