0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

Bariery we współpracy startupów i korporacji. cz. 1.

Bariery we współpracy startupów i korporacji. cz. 1.

Działanie startupów i korporacji na rynku można porównać do wojny superbohaterów, obie frakcje mają swoje mocne i słabe strony i walczą o osiągnięcie jak największego udziału w rynku. Startupy są młode i zwinne, ale dopiero poszukują swojego skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Korporacje mają sprawdzony model funkcjonowania i utarte procedury, które pozwalają im na działanie globalnie i osiąganie systematycznych zysków. Brakuje im jednak zwinności i kreatywności w tworzeniu innowacji produktowych, czego bardzo zazdroszczą startupom, które z kolei nie dysponują wystarczającym kapitałem i skalą działania, aby móc z nimi rywalizować na rynku.  Rozwiązaniem tego niepisanego konfliktu może być współpraca tych dwóch światów, połączenie sił i realizacja wspólnych celów.

 

Nie jest to jednak takie proste. Startupy i korporacje działają w zupełnie innych realiach rynkowych, dlatego czasem trudno im pracować ze sobą. Poniżej zebraliśmy kilka barier, które najczęściej okazują się problematyczne w codziennej kooperacji dużych firm i młodych, innowacyjnych startupów oraz propozycje ich rozwiązania lub zapobiegania.

 

⬛️  Niezrozumienie przez przedstawicieli dużych firm sposobu działania startupów

Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe edukowanie zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników dużych firm. Różnice te polegają zarówno na aspektach związanych z różnicami w modelach biznesowych, jak i tempie podejmowania decyzji, skali odpowiedzialności i wyzwań, które stoją zarówno przed startupami, jak i korporacjami. Z tego względu ważne jest umożliwienie dialogu, w którym wskazane zostaną podstawowe różnice i wypracowanie wspólnych schematów kooperacji.

 

 

⬛️  Niechęć startupów do współpracy z korporacjami

Często założycielami startupów są byli pracownicy dużych firm i korporacji, których zbiór uprzedzeń i dawne doświadczenia powodują niechęć do bliskiej współpracy biznesowej z takimi organizacji. Rozwiązaniem lub minimalizacją skutków tego problemu może okazać się promocja i prezentowanie przedsięwzięć, które odniosły sukces za sprawą udanej współpracy startupów i dużych firm. Przykłady takich działań widać przykładowo w akceleratorach korporacyjnych takich jak Genesis Startup realizowany przez Startup Academy wraz z firmą Compensa.

 

⬛️  Brak odpowiednich warunków umożliwiających nawiązywanie relacji biznesowych między startupami i dużymi firmami

Rozwiązaniem tego problemu może okazać się organizacja spotkań, podczas których przedstawiciele dużych firm i startupów będą mieli okazję się spotkać, poznać wzajemnie swoje profile działalności oraz nawiązać ze sobą relacje biznesowe. Problem ten ma też aspekt emocjonalny – przedstawiciele dużych firm mogą czuć się zagrożeni przez znacznie bardziej dynamiczne startupy. Stąd umożliwienie budowy nieformalnych relacji skróci dystans pomiędzy tymi dwoma światami.

 

⬛️  Brak świadomości wśród startupów korzyści płynących ze współpracy z korporacjami

Edukowanie przedstawicieli startupów oraz pokazywanie przykładów wzorcowej współpracy korporacji z młodymi, innowacyjnymi firmami. Przedstawienie zasad i warunków oraz modeli współpracy. Startupy często obawiają się tego, że firma może ich wykupić, czy przejąć. Tymczasem najbardziej efektywne przykłady współpracy między dużymi firmami a startupami wskazują na bardzo popularne rozwiązanie opierające się na modelu Revenue-Share, gdzie w zamian za pomoc w rozwoju pomysłu i wsparcie w procesie dystrybucji, korporacja partycypuje w przychodach osiąganych przez startup. Nakierowanie na takie modele współpracy może znacząco ułatwić komunikację, a już niebawem na naszym blogu znajdziecie artykuł na ten temat.

 

Opisane bariery stanowią ich niewielki ułamek. Na polskim rynku występuje ich o wiele więcej, dlatego możecie spodziewać się drugiej części artykułu. Warto jednak wspomnieć, że coraz częściej spotyka się inicjatywy ich przeciwdziałania, co może mieć znaczący wpływ na ich zapobieganie, niwelowanie, a ostatecznie zlikwidowanie, czego sobie i Wam życzymy:) A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Startup Academy wspiera współpracę korporacji i startupów, zapraszamy do kontaktu.

 

Autorzy: Karolina Piotrowska, Michał Misztal

Startup Academy