Startup Blog


Działanie startupów i korporacji na rynku można porównać do wojny superbohaterów, obie frakcje mają swoje mocne i słabe strony i walczą o osiągnięcie jak największego udziału w rynku.

Startupy są młode i zwinne, ale dopiero poszukują swojego skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Korporacje mają sprawdzony model funkcjonowania i utarte procedury, które pozwalają im na działanie globalnie i osiąganie systematycznych zysków. Brakuje im jednak zwinności i kreatywności w tworzeniu innowacji produktowych, czego bardzo zazdroszczą startupom, które z kolei nie dysponują wystarczającym kapitałem i skalą działania, aby móc z nimi rywalizować na rynku.  Rozwiązaniem tego niepisanego konfliktu może być współpraca tych dwóch światów, połączenie sił i realizacja wspólnych celów.

Nie jest to jednak takie proste. Startupy i korporacje działają w zupełnie innych realiach rynkowych, dlatego czasem trudno im pracować ze sobą. Poniżej zebraliśmy kilka barier, które najczęściej okazują się problematyczne w codziennej kooperacji dużych firm i młodych, innowacyjnych startupów oraz propozycje ich rozwiązania lub zapobiegania.

Niezrozumienie przez przedstawicieli dużych firm sposobu działania startupów

Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe edukowanie zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników dużych firm. Różnice te polegają zarówno na aspektach związanych z różnicami w modelach biznesowych, jak i tempie podejmowania decyzji, skali odpowiedzialności i wyzwań, które stoją zarówno przed startupami, jak i korporacjami. Z tego względu ważne jest umożliwienie dialogu, w którym wskazane zostaną podstawowe różnice i wypracowanie wspólnych schematów kooperacji.

Niechęć startupów do współpracy z korporacjami

Często założycielami startupów są byli pracownicy dużych firm i korporacji, których zbiór uprzedzeń i dawne doświadczenia powodują niechęć do bliskiej współpracy biznesowej z takimi organizacji. Rozwiązaniem lub minimalizacją skutków tego problemu może okazać się promocja i prezentowanie przedsięwzięć, które odniosły sukces za sprawą udanej współpracy startupów i dużych firm. Przykłady takich działań widać przykładowo w akceleratorach korporacyjnych takich jak Genesis Startup realizowany przez Startup Academy wraz z firmą Compensa.

Brak odpowiednich warunków umożliwiających nawiązywanie relacji biznesowych między startupami i dużymi firmami

Rozwiązaniem tego problemu może okazać się organizacja spotkań, podczas których przedstawiciele dużych firm i startupów będą mieli okazję się spotkać, poznać wzajemnie swoje profile działalności oraz nawiązać ze sobą relacje biznesowe. Problem ten ma też aspekt emocjonalny – przedstawiciele dużych firm mogą czuć się zagrożeni przez znacznie bardziej dynamiczne startupy. Stąd umożliwienie budowy nieformalnych relacji skróci dystans pomiędzy tymi dwoma światami.

Brak świadomości wśród startupów korzyści płynących ze współpracy z korporacjami

Edukowanie przedstawicieli startupów oraz pokazywanie przykładów wzorcowej współpracy korporacji z młodymi, innowacyjnymi firmami. Przedstawienie zasad i warunków oraz modeli współpracy. Startupy często obawiają się tego, że firma może ich wykupić, czy przejąć. Tymczasem najbardziej efektywne przykłady współpracy między dużymi firmami a startupami wskazują na bardzo popularne rozwiązanie opierające się na modelu Revenue-Share, gdzie w zamian za pomoc w rozwoju pomysłu i wsparcie w procesie dystrybucji, korporacja partycypuje w przychodach osiąganych przez startup. Nakierowanie na takie modele współpracy może znacząco ułatwić komunikację, a już niebawem na naszym blogu znajdziecie artykuł na ten temat.

Opisane bariery stanowią ich niewielki ułamek. Na polskim rynku występuje ich o wiele więcej, dlatego możecie spodziewać się drugiej części artykułu. Warto jednak wspomnieć, że coraz częściej spotyka się inicjatywy ich przeciwdziałania, co może mieć znaczący wpływ na ich zapobieganie, niwelowanie, a ostatecznie zlikwidowanie, czego sobie i Wam życzymy:) A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Startup Academy wspiera współpracę korporacji i startupów, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy: Karolina Piotrowska, Michał Misztal

Przeczytaj inne artykuły:

Skip to content