CASE STUDY: AKADEMIA MENEDŻERA INNOWACJI

Szkolenia i doradztwo dla Akademii Menedżera Innowacji

 

Akademia Menadżera Innowacji jest programem szkoleniowo-doradczym, który pokazuje menadżerom jak skutecznie wykorzystywać innowacje do rozwoju przedsiębiorstwa.

Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są m.in. pomysły i fundusze, ale przede wszystkim zespół ludzi wyposażonych w odpowiednie kompetencje. Zbudowanie takiego zespołu w przedsiębiorstwie jest celem AMI.

W AMI zyskuje pracownik i firma!

Uczestnicy AMI podczas wykładów i warsztatów pozyskują wiedzę teoretyczną, którą następnie, wspólnie z wybranym przez siebie doradcą, przekładają na praktykę funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

Część szkoleniowa Akademii Menadżera Innowacji to około 75 godzin wykładów i warsztatów, prowadzonych przez uznanych ekspertów, praktyków, liderów i mentorów z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Program merytoryczny AMI zbudowany jest wokół 6 głównych obszarów tematycznych:

 • kultura innowacyjności – prof. Michał Jasieński, WSB-NLU;
 • zrozumienie biznesu – dr Krzysztof Wojewodzic, Escola S.A;
 • strategia – prof. Krzysztof Klincewicz, WZ UW;
 • struktura organizacyjna – Monika Dymacz, MBA, Catalyst Poland;
 • potencjał i zasoby – Beata Cichocka-Tylman, m.in.: Dentons, była Dyrektor w PwC;
 • procesy – Wojciech Rośkiewicz, były pracownik Instytutu Fraunhofera.

Uzupełniają go warsztaty z 3 metodyk tworzenia i wdrażania innowacji:

 • Business Model Canvas – Agnieszka Lewandowska, niegdyś EY;
 • Design Thinking – Katarzyna Królak-Wyszyńska, Innovatika;
 • Open Innovation – Sergiusz Sawin, The Heart.

Część doradcza Akademii Menadżera Innowacji polega na analizie obecnego stanu przedsiębiorstwa i wypracowaniu rekomendacji, dotyczących tego w jaki sposób można udoskonalić funkcjonowanie firmy w każdym z 6 ww. obszarów. Ważne jest to, że to uczestnicy programu wspólnie z doradcą decydują o tym, jakiemu tematowi poświęcą najwięcej czasu, jaki problem firmy chcą rozwiązać w pierwszej kolejności. Do wykorzystania jest 120 godzin w przypadku firm małych, średnich i dużych oraz 50 lub 120 godzin w przypadku firm mikro.

W AMI budują się zespoły! Warunkiem udziału w AMI jest delegowanie przez przedsiębiorstwo:

 • od 2 do 4 uczestników – w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
 • od 3 do 4 uczestników – w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Startup Academy jest odpowiedzialne za wdrożenie części szkoleniowej 3 z 6 edycji Akademii Menadżera Innowacji, które realizowane były w 2022 r. i 2023 r.

 

W edycjach tych wzięło udział łącznie 216 menadżerów z 71 firm.

W każdej z edycji współpracowało z nami ponad 40 członków kadry merytorycznej.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest to projekt, który został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program AMI jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz jak pracujemy:

Zobacz co o AMI mówią absolwenci programu:

Skip to content