PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o. o. (działający pod marką Startup Academy) realizuje projekt pn. Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (umowa nr W/UMWM-UF/UM/RF/2244/2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi dla działań realizowanych w ramach projektu

Udział w konferencjach zagranicznych i wizyty studyjne (do 10.09.2021)

W związku z realizacją usługi pn. Startup International Academy, zapraszamy do składania ofert na organizację i obsługę zagranicznych wyjazdów studyjnych do pięciu europejskich destynacji wraz z nabyciem biletów na konferencje.

Proszę o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy cezary@startupacademy.pl lub pocztą lub osobiście na adres biura Zamawiającego (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – Biznes Hub, 8 piętro) do dnia 10.09.2021 r.
Ofertę należy złożyć na wypełnionym załączniku nr 1. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:
– pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy),
– oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2),
– oświadczenia o doświadczeniu i potencjale Wykonawcy (załącznik nr 4).

(Aktualizacja: 07.09.2021)
Wobec spływających do nas pytań, przygotowaliśmy PLIK Z ODPOWIEDZIAMI.

(Aktualizacja: 21.09.2021)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stworzenie portalu (do 02.09.2021)
W związku z tworzoną platformą pn. Startup Online Academy, zapraszamy do składania ofert na komleksowe wdrożenie platformy typu LMS.

Proszę o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy cezary@startupacademy.pl lub pocztą lub osobiście na adres biura Zamawiającego (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – Biznes Hub, 8 piętro) do dnia 02.09.2021 r.
Ofertę należy złożyć na wypełnionym załączniku nr 1. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:
– pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy),
– oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2),
– oświadczenia o doświadczeniu i potencjale Wykonawcy (załącznik nr 4).

(Aktualizacja: 07.09.2021)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szkolenie ze sprzedaży contentu online i pozycjonowania strony (do 07.07.2021)

W związku z tworzoną platformą pn. Startup Online Academy, prosimy o wycenę usługi dotyczącej przeprowadzenia dedykowanych szkoleń z zakresu: (i) sprzedaży produktów cyfrowych (ii) pozycjonowania platformy:

MODUŁ I – szkolenie stacjonarne z tworzenia i sprzedaży produktów cyfrowych (preferowany termin: lipiec 2021):
W trakcie maksymalnie 2 dni szkoleniowych Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu, obejmującego w szczególności:
– efektywna sprzedaż produktów cyfrowych (w wielu kanałach, m.in. Google i Facebook),
– social selling,
– content marketing.

MODUŁ II – szkolenie stacjonarne z pozycjonowania (preferowany termin: wrzesień 2021).
W trakcie minimalnie 1 dnia szkoleniowego Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obejmującego w szczególności:
– SEO dla platformy Startup Online Academy,
– tworzenie atrakcyjnych tekstów i copywritingu.

Wykonawca może zaproponować zmiany co do zakresu każdego z modułów. Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz wymagań.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 07.07.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Zbudowanie bazy organizacji zagranicznych (do 02.07.2021)

W związku z tworzoną usługą pn. Startup Online International Academy, prosimy o wycenę usługi dotyczącej stworzenia bazy organizacji biznesowych (IOBów, akceleratorów, inkubatorów, etc.) w pięciu miastach, w których Partner przeprowadzi wizyty studyjne: Madryt, Lizbona, Berlin lub Monachium (TBC), Barcelona, Paryż.

Wykonawca sporządzi raport, w którym zawrze co najmniej następujące elementy:
(i) krótki opis pięciu wymienionych wyżej miast, patrząc przez pryzmat funkcjonującego na miejscu ekosystemu startupowego (1200-1800 znaków na każde miasto),
(ii) identyfikacja minimalnie 6 instytucji otoczenia biznesu, akceleratorów lub inkubatorów w każdym z miast (łącznie min. 30 organizacji) wraz z podaniem danych kontaktowych (tam, gdzie to możliwe – bezpośrednio do osób decyzyjnych).

Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz wymagań.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 02.07.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Szkolenie z montażu video (do 16.04.2021)
Prosimy o wycenę usługi dotyczącej przeprowadzenia szkolenia z zakresu: (i) obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu fotograficznego oraz (ii) montażu wideo.
Zamówienie obejmuje minimum 2 dni szkoleniowe w ramach dwóch modułów opisanych poniżej.

MODUŁ I – szkolenie stacjonarne z obsługi sprzętu (Warszawa)
W trakcie 1 dnia szkoleniowego Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu, obejmującego w szczególności obsługę:
– dwóch aparatów fotograficznych,
– mikrofonów bezprzewodowych,
– mikserów audio i video (w tym podłączanie sprzętu),
– oświetlenia studia,
– promptera i monitora podglądowego,
– streamingu live, mając na uwadze możliwości posiadanego sprzętu.

MODUŁ II – szkolenie stacjonarne lub on-line z montażu wideo
W trakcie minimalnie 1 dnia szkoleniowego Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obejmującego minimalnie:
– wybór programu do montażu (Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu oprogramowanie, którego podstawowa wersja dostępna jest za darmo),
– formaty plików, jakość obrazu, klatkaż,
– cięcie i trymowanie,
– synchronizacja ujęć,
– podstawowa obróbka koloru
– podstawowa obróbka dźwięku,
Wykonawca może zaproponować zmiany co do zakresu modułu.

Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz wymagań. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie materiały dotyczące posiadanych sprzętów i oprogramowania.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 16.04.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Zakup sprzętu do nagrań i obróbki wideo - sprzęt komputerowy (do 05.03.2021)

Prosimy o wycenę zamówienia zgodnego z wymaganiami jak niżej.

Ultrabook z ekranem dualscreen typu screenpad plus lub tożsamego:
– główny ekran – przekątna co najmniej 14”;
– drugi ekran – pełny zakres funkcjonalności ekranu głównego, z możliwością ergonomicznego nachylania;
– procesor – 4 rdzenie, 8 wątków o taktowaniu min. 2,8 GHz oraz 4,7 GHz w trybie turbo;
– wydajna karta graficzna nowej generacji (Intel Iris Xe lub tożsama), obsługująca rozdzielczość ekranów zewnętrznych co najmniej 4096×2304@60Hz, kompatybilna z DirectX 12;
– co najmniej 16 GB pamięci RAM typu (LPDDR4);
– dysk SDD o pojemności co najmniej 512 GB;
– system operacyjny Windows 10;
– rok modelowy 2021.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 5.03.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Zakup sprzętu do nagrań i obróbki wideo - sprzęt fotograficzny (do 26.02.2021)
Prosimy o wycenę zamówienia zgodnego z wymaganiami jak niżej.

• Lampy LED – min. 5 sztuk do oświetlenia niewielkiego studia. Moc: 1000 lux/m; temperatura barwowa: 3200-5600 K
• Statywy do lamp – min. 5 sztuk, kompatybilnych z lampami LED
• Gimbal (stabilizator), kompatybilny z aparatami fotograficznymi jn. oraz z funkcją mocowania telefonu komórkowego, zasilany akumulatorem min. 3000 mAh i czasem pracy do 12 godzin
• Urządzenie do stremowania materiałów na żywo (np. zewnętrzny mikser) z opcją przechwytywania obrazu
• 2 mikroporty z funkcją auto-lock z mikrofonem dookólnym, zasięgiem do 100m, czasem pracy do 8 godzin oraz lekką konstrukcją (ok. 160 g z bateriami)
• 2 aparaty fotograficzne o pełnoklatkowej matrycy min. 24.2 Mpx, umożliwiające nagrywanie wideo w 4K bez ograniczeń czasowych wraz z:
– 2 obiektywami 18-105 kompatybilnymi z aparatami,
– 2 filtrami UV do obiektywów,
– 2 kompatybilnymi, wymiennymi kartami pamięci o pojemności 128 GB,
– 2 zasilaczami kompatybilnymi z aparatami,
– 2 aluminiowymi statywami kompatybilnymi z aparatami
• Prompter ze szkłem 60/40, pozwalającym na montaż na aparacie bez wpływu na rejestrowany obraz
• 2 mikrofony bezprzewodowe do studia nagrań wraz z odbiornikiem, z zasięgiem do 60 m, zasilane przy użyciu uniwersalnych baterii
• Tło do nagrań greenbox / greenscreen – tkanina o wysokiej gramaturze, wymiary min. 2,7 x 7m
• System podwieszania – uniwersalny, kompatybilny z tłem greenscreen

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 26.02.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Sesja zdjęciowa dla najważniejszych mentorów na platformie (do 24.02.2021)

Prosimy o wycenę usługi dotyczącej wykonania, korekcji graficznej (m. in. korekty kolorów i ostrości kadrowania, retuszu) oraz przekazania minimalnie 4 zdjęć (w orientacji poziomej i pionowej, w tym biznesowych zdjęć portretowych oraz zdjęć w szerszym kadrze) dla każdej z 15 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz minimalnie 5 zdjęć grupowych (łącznie: minimalnie 65 zdjęć)

Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną i artystyczną oraz muszą być wykonane w technice cyfrowej. Wykonawca dostarczy zdjęcia po korekcie w postaci plików TIFF oraz JPEG w minimalnej rozdzielczości 3960×2640.

Wykonawca wykona usługę w ramach maksymalnie 2 sesji (dni) zdjęciowych, poprzedzonych akceptacją miejsca wykonywania zdjęć przez Wykonawcę. Zdjęcia odbędą się w przestrzeni biurowej Zebra Tower (ul. Mokotowska 1) lub – w przypadku takiej decyzji Wykonawcy – w innym miejscu na terenie m.st. Warszawy.

Wykonawca zapewni profesjonalny sprzęt fotograficzny do każdej z ww. sesji zdjęciowych, w tym m. in.: statywy, studyjne lampy błyskowe, itp. (jeśli będą konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) oraz udział stylisty makijażu (podstawowy make-up).

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną na adres cezary@startupacademy.pl do dnia 24.02.2021 r. Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Opracowanie dokumentacji ofertowej (do 09.02.2021)

Prosimy o wycenę usługi dotyczącej stworzenia dokumentacji ofertowej, zawierającej szczegółową ofertę IKP zamierzającego zaproponować klientom usługę pn. Startup International Academy (opisaną poniżej).

Dokumentacja ofertowa będzie szczegółowo opisywać oferowane przez IKP usługi oraz podkreślać korzyści, jakie klienci mogą mieć z ich zakupu. Wykonawca stworzy i przedstawi do akceptacji IKP propozycje co najmniej 6 ofert, przedstawiających poszczególne warianty usługi Startup International Academy (wraz z: opisem marketingowym, zakresem i proponowanym cennikiem) dla przedstawicieli następujących grup docelowych:
– startupów (co najmniej 3 warianty),
– instytucji otoczenia biznesu (IOB – co najmniej 3 warianty).

Wykonawca przeprowadzi co najmniej jeden warsztat on-line lub stacjonarny, gdzie zaprezentuje dokumentację ofertową, będącą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby grup, do których IKP kierować będzie swoją usługę. Wykonawca przekaże również ostateczną dokumentację ofertową w postaci pliku. pdf oraz edytowalnego .docx., .pptx. lub równoważnego.

Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz wymagań. Wykonawca w trakcie tworzenia dokumentacji weźmie pod uwagę specyfikę pandemii COVID-19 oraz jej wpływ na internacjonalizację startupów i IOBów.

O usłudze. Założeniem Startup International Academy jest stworzenie sieci łączącej instytucje otoczenia biznesu z różnych stron Europy i umożliwienie przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu oraz startupom uczenie się od instytucji działających w krajach charakteryzujących się wyższym rozwojem ekosystemu startupowego niż Polska. IKP przede wszystkim pragnie pomagać polskim przedsiębiorcom i IOBom w internacjonalizacji ich działalności, integracji z europejskim ekosystemem startupowym oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi inwestorami.

Dodatkowym aspektem wprowadzenia usługi będzie podniesienie jakości oraz zakresu innych usług świadczonych przez IKP do poziomu międzynarodowego (m.in. doradztwa indywidualnego oraz realizacji programów akceleracyjnych). IKP w ramach usługi planuje przeprowadzenie wizyt studyjnych dla klientów w ośrodkach takich jak Londyn, Paryż, Belin, Madryt czy Lizbona.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną do dnia 9.02.2021 r. na adres cezary@startupacademy.pl Oferta powinna opiewać na całość zamówienia (cena netto).

Opracowanie dokumentacji projektowej (do 22.01.2021)

Prosimy o wycenę usługi dotyczącej stworzenia dokumentacji funkcjonalnej (specyfikacji), zawierającej szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych modułów dla planowanej do wdrożenia aplikacji webowej pn. Startup Online Academy.

Wykonawca zapewni wykonanie usługi, mając na uwadze ograniczony budżet Zamawiającego, czas wykonania aplikacji oraz ogólne wymogi dotyczące aplikacji:
– platforma typu LMS – platforma będzie umożliwiać uczestnikom odbywanie mentoringów i konsultacji biznesowych on-line, a także zdobywanie wiedzy poprzez dostęp do edukacyjnych kursów video;
– musi umożliwiać dostęp dla podmiotów trzecich (samorządów, korporacji, instytucji realizujących programy akceleracyjne), które posiadać będą możliwość spersonalizowania własnych projektów edukacyjnych i mentoringowych;
– musi posiadać moduł ankiet ewaluacyjnych dla  uczestników;
– musi posiadać moduł podstawowego raportowania uczestników dla administratora lub podmiotu trzeciego;
– musi być zintegrowana z popularnymi systemami płatności elektronicznych (Blue Media, PayU, PayPal, etc.);
– musi posiadać zidentyfikowane role, a specyfikacja powinna być tworzona patrząc z perspektywy konkretnych użytkowników (np. administrator – IKP, podmiot trzeci, uczestnik kursu/mentoringu, szkoleniowiec);
– musi być zoptymalizowana pod SEO i mieć możliwość integracji z narzędziami marketing-automation;
– musi być w 100% responsywna;
– musi posiadać czytelny UX strony głównej jak i dashboardów poszczególnych ról;
– musi posiadać design dopasowany do identyfikacji wizualnej Zamawiającego;
– powinna posiadać integrację z systemem callback (np. CallPage);
– powinna posiadać moduł zaawansowanego raportowania (zaawansowane systemy filtrowania, czas pracy szkoleniowca, potwierdzenie odbycia konsultacji);
– powinna posiadać moduł wystawiania ocen dla poszczególnych kursów oraz szkoleniowców;
– powinna posiadać moduł wystawiania certyfikatów dla uczestników;
– powinna posiadać integrację z narzędziami do podpisywania raportów, certyfikatów i potwierdzeń – np. Autenti;
– powinna posiadać zaawansowany moduł szkoleniowca – z możliwością podania stawek za konsultacje on-line oraz możliwości automatycznego rozliczania.

Wykonawca zapewni co najmniej jeden warsztat on-line lub stacjonarny w ramach tzw. event stormingu, gdzie potrzeby biznesowe Zamawiającego zostaną przepisane na wytyczne czytelne dla zespołu softwarehouse.

Rozwiązania technologiczne i funkcjonalności muszą pokrywać się z budżetem – Wykonawca w trakcie tworzenia specyfikacji powinien rozstrzygnąć kwestie m.in. hostingu video (własny lub zewnętrzny) oraz tworzenia systemu z gotowych elementów (oparcie np. na popularnym CMS lub tworzenie systemu od początku).

Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, celem wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz wymagań. Zamawiający zapewni Wykonawcy materiały z wewnętrznego warsztatu design thinking.

Wytworzona specyfikacja będzie stanowić podstawę dla wykonania całej aplikacji w odrębnym postępowaniu. Ostatecznie wypracowana aplikacja musi być dobrze udokumentowana, celem jej ewentualnej dalszej rozbudowy.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na całość zamówienia w cenach netto wraz z ewentualnymi załącznikami do dnia 22.01.2021 r. na adres cezary@startupacademy.pl.

OKRES TRWANIA PROJEKTU 05.01.2021-31.12.2021

CELE:

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie siedmiu nowych usług, które staną się nową siłą napędową czterech konsorcjantów. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, a także wykorzystaniu zwinnych metodyk zarządzania projektami, usługi te będą odpowiadały na potrzeby odbiorców i będą przez nich współtworzone. Usługi te będą miały charakter proinnowacyjny i rozwojowy.

USŁUGI:

 1. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe przedsiębiorcy:
  Głównym celem przeprowadzenia usługi będzie zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Czas trwania usługi może trwać od tygodnia do kilku miesięcy, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu jego działalności, zakresu usługi oraz czy firma ma bardzo niszową specjalizację. Ostatnim etapem usługi będzie przedstawienie raportu, na podstawie którego zainteresowane strony mogą podjąć decyzję o dalszej współpracy, mając kompleksowy obraz przedsiębiorstwa.
 1. Startup Online Academy
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej platformy umożliwiającej odbywania konsultacji biznesowych online oraz oglądanie edukacyjnych materiałów video dotyczących różnych dziedzin biznesu.
 1. Startup International Academy
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi polegającej na sieciowaniu przedsiębiorców z sektora MMŚP z zagranicznymi ośrodkami oraz inwestorami, a także edukowanie ich w zakresie internacjonalizacji działań.
 1. Innowacyjna platforma do optymalizacji BoM-ów produkcyjnych
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Usługa ta będzie polegała na udoskonaleniu zestawień materiałowych niezbędnych do wykonania urządzeń/płytek, jednocześnie zdejmując z firm część prac przygotowawczych związanych z doborem odpowiedników komponentów, co znacznie skróci czas ofertowania i wyceniania prac a docelowo również obniży koszt usługi montażu.
 1. Monitorowanie i prognozowanie rynku
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy o ściśle określonym rynku pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność.
 1. Usługa doradcza w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy prawniczej i logistycznej z zakresu odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników (opłaty reprograficzne), pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność. Dzięki uzyskanej wiedzy menedżerowie będą mogli podejmować śmielsze decyzje związane z innowacjami, gdyż nie będą się obawiali konieczności odprowadzania opłat, które nie wynikają z obowiązującego porządku prawnego.
 1. inter MiM
  Usługa komplementarna mająca na celu wsparcie MŚP w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju eksportu jej produktów bądź usług. Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora spożywczego.

FINANSOWANIE:

Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 407 825,21 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 2 143 382,71 PLN
WKŁAD WŁASNY W WYSOKOŚCI: 264 442,50 PLN

KOORDYNATOR/LIDER:

Liderem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

CZŁONKOWIE:

Członkowie partnerstwa współpracują ze sobą tworząc mazowiecki ekosystem wspierania innowacji i rozwoju MMŚP w regionie. Dzięki tej kooperacji oraz różnym doświadczeniom, strukturom organizacyjnym, modelom finansowania każdego z partnerów powstaje ogromny potencjał kompetencyjny i organizacyjny, dzięki któremu wypracowane w partnerstwie usługi będą miały zarówno wysoką jakość jak i kanały dystrybucji. Każdy z członków partnerstwa odpowiada za swoje usługi, niemniej ich wypracowanie opierać się będzie o potencjał pozostałych uczestników.

CZIiTT jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym badawcze projekty innowacyjne w tych dziedzinach. Dysponuje przestrzenią do inkubacji i rozwoju pomysłów biznesowych, kadrą naukową, departamentami badawczymi oraz renomą Politechniki Warszawskiej. Działania CZIiTT skierowane są na wzmacnianie społeczności akademickiej i przedsiębiorców, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

ARM SA jako instytucja mazowiecka posiada szeroką sieć kontaktów i doświadczenie organizacyjne w realizacji licznych projektów.  Od momentu powstania spółki, realizuje działania i projekty skierowane do przedsiębiorców – eksporterów oraz przyszłych eksporterów. Wspiera przedsiębiorców poprzez m.in. informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacją oraz obsługą misji gospodarczych, organizuje szkolenia z zakresu handlu zagranicznego i spotkania branżowe. Podczas realizacji swych działań  Agencja ściśle współpracuje z IOB, ministerstwami, ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polskiej, Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

KIGET zrzesza kilkuset przedsiębiorców, którzy wspierają technologiczny rozwój Mazowsza i Polski. Jako akredytowana mazowiecka IOB o profilu szkoleniowo-doradczym organizuje szkolenia oraz oferuje usługi doradcze proste i wyspecjalizowane dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Ma skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych ogólnodostępnych i członkowskich. Wydaje elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzi grupy problemowe. Bierze udział w tworzeniu i zmianie przepisów prawnych w obrębie działalności firm członkowskich. Patronuje targom, sympozjom i konferencjom branżowym.

IKP (działający pod marką Startup Academy) posiada grono kilkudziesięciu sprawdzonych mentorów, trenerów i konsultantów, którzy mogą sprawnie realizować projekty doradcze o dużej skali. Wspiera samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomaga firmom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności.

Celem konsorcjum jest podniesienie konkurencyjności konsorcjantów, poprzez wprowadzenie do portfolio nowych, proinnowacyjnych usług rozwojowych, które w dłuższej perspektywie czasowej pozwolą na budowanie alternatywnych strumieni przychodów, które uniezależnią organizacje od projektów unijnych, wprowadzą większy balans w strukturze finansowej organizacji a także pozwolą personelowi na podniesienie kompetencji.

Nowe usługi będą wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy w zaplanowaniu swojej drogi do sukcesu, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu swoich przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych.
Dodatkowe korzyści dla odbiorców usług:

 • Pomoc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sformułowaniu listy rekomendacyjnej pozwalającej zwiększyć potencjał innowacyjności organizacji.
 • Pomoc w Identyfikacji potrzeb, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
 • Poprawa wizerunku firm oraz pomoc w zapewnieniu wsparcia przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych

SIEDZIBA LIDERA:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Tel.:   +48 22 8406522
kigeit@kigeit.org.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ?

Napisz do nas lub zadzwoń.