SZKOŁA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności stosowania narzędzi itechnik startupowych potrzebnych do tworzenia i weryfikowania projektów biznesowych przez nauczycieli i pracowników naukowych.

Wskazanie młodym ludziom możliwości jakie daje im otwieranie własnej działalności i wskazanie tej formy aktywności zawodowej jako jednej z dróg kreowania własnej przyszłości.

Pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat narzędzi i techniki wykorzystywanych przy tworzeniu startupów oraz zastosowanie ich przy weryfikacji stworzonych projektów biznesowych.

Prezentacja opracowanych przez uczestników pomysłów biznesowych przed inwestorami i możliwość pozyskania pierwszego finansowania. Multiplikacja wiedzy i metod stosowanych przy tworzeniu biznesu.

DLACZEGO WARTO?

Udział w projekcie nie tylko pozwoli wyłonić spośród dzieci i młodzieży osoby najbardziej przedsiębiorcze, ale przede wszystkim raz przeszkoleni nauczyciele będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę przez lata i kształcić kolejne roczniki uczniów według poznanych narzędzi i technik.

 NAUCZYCIELE

R

Zdobędą wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem startupów iwłasnej działalności gospodarczej.

R

Podczas warsztatów nauczą się wykorzystywania technik, narzędzi i metod stosowanych do tworzenia startupów, które pozwalają im na przetestowanie i weryfikację pomysłów biznesowych.

R

Raz zdobytą wiedzę mogą przekazywać pozostałym i przyszłym uczniom podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych lub organizując wydarzenia związane z pracą w grupach i kreowaniem idei biznesowych.

UCZNIOWIE

R

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz możliwości rozwoju ścieżki kariery przedsiębiorcy.

R

Zwiększenie umiejętności autoprezentacyjnych poprzez naukę i weryfikację umiejętności podczas pitchingu, prezentacji pomysłów przed ekspertami. Pozwoli to uczestnikom opanować tremę i stres.

R

Znajomość narzędzi startupowych może przynieść wymierne korzyści nie tylko podczas pracy nad swoim projektem biznesowym, ale także podczas pracy w innych miejscach.

ETAPY PROJEKTU

Rekrutacja kadry nauczycielskiej i ich szkolenie

Przeprowadzenie badań empirycznych wśród nauczycieli mających na celu określenie poziomu ich wiedzy na temat tworzenie biznesu oraz późniejszy cykl  5 warsztatów  mający na celu jej uzupełnienie.

Rekrutacja kadry nauczycielskiej i ich szkolenie

Przeprowadzenie badań empirycznych wśród nauczycieli mających na celu określenie poziomu ich wiedzy na temat tworzenie biznesu oraz późniejszy cykl  5 warsztatów  mający na celu jej uzupełnienie.

Rekrutacja kadry nauczycielskiej i ich szkolenie

Przeprowadzenie badań empirycznych wśród nauczycieli mających na celu określenie poziomu ich wiedzy na temat tworzenie biznesu oraz późniejszy cykl  5 warsztatów  mający na celu jej uzupełnienie.

Rekrutacja kadry nauczycielskiej i ich szkolenie

Przeprowadzenie badań empirycznych wśród nauczycieli mających na celu określenie poziomu ich wiedzy na temat tworzenie biznesu oraz późniejszy cykl  5 warsztatów  mający na celu jej uzupełnienie.

GALERIA

CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY?

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@startupacademy.pl