Szkoła Młodego Przedsiębiorcy

Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży

\

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności stosowania narzędzi i technik startupowych potrzebnych do tworzenia i weryfikowania projektów biznesowych przez nauczycieli i pracowników naukowych.

\

Wskazanie młodym ludziom możliwości jakie daje im otwieranie własnej działalności i wskazanie tej formy aktywności zawodowej jako jednej z dróg kreowania własnej przyszłości.

\

Pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat narzędzi i techniki wykorzystywanych przy tworzeniu startupów oraz zastosowanie ich przy weryfikacji stworzonych projektów biznesowych.

\

Prezentacja opracowanych przez uczestników pomysłów biznesowych przed inwestorami i możliwość pozyskania pierwszego finansowania. Multiplikacja wiedzy i metod stosowanych przy tworzeniu biznesu.

Dlaczego warto?

Udział w projekcie nie tylko pozwoli wyłonić spośród dzieci i młodzieży osoby najbardziej przedsiębiorcze, ale przede wszystkim raz przeszkoleni nauczyciele będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę przez lata i kształcić kolejne roczniki uczniów według poznanych narzędzi i technik.

 Nauczyciele

N

Zdobędą wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem startupów i własnej działalności gospodarczej.

N

Podczas warsztatów nauczą się wykorzystywania technik, narzędzi i metod stosowanych do tworzenia startupów, które pozwalają im na przetestowanie i weryfikację pomysłów biznesowych.

N

Raz zdobytą wiedzę mogą przekazywać pozostałym i przyszłym uczniom podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych lub organizując wydarzenia związane z pracą w grupach i kreowaniem idei biznesowych.

 Uczniowie

N

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz możliwości rozwoju ścieżki kariery przedsiębiorcy.

N

Zwiększenie umiejętności autoprezentacyjnych poprzez naukę i weryfikację umiejętności podczas pitchingu, prezentacji pomysłów przed ekspertami. Pozwoli to uczestnikom opanować tremę i stres.

N

Znajomość narzędzi startupowych może przynieść wymierne korzyści nie tylko podczas pracy nad swoim projektem biznesowym, ale także podczas pracy w innych miejscach.

Etapy projektu

Rekrutacja kadry nauczycielskiej i ich szkolenie

Przeprowadzenie badań empirycznych wśród nauczycieli mających na celu określenie poziomu ich wiedzy na temat tworzenie biznesu oraz późniejszy cykl  5 warsztatów  mający na celu jej uzupełnienie.

Wykład otwarty, wytypowanie uczestników

Na wykład będą mogli przyjść wszyscy zainteresowani tematyką uczniowie oraz nauczyciele, którzy w planach mają założenie własnej działalności gospodarczej. Tematyka – działalność startupowa. 

Praca zespołowa nad projektami biznesowymi

Pierwszym etapem są konsultacje indywidualne dla wyłonionych zespołów i opiekuna/ nauczyciela. Następnie uczniowie pracują w grupach nad własnymi pomysłami biznesowymi.

Pitch day, ocena projektów przez ekspertów

Wybór 10 najlepszych pomysłów biznesowych. Przygotowanie wyłonionych grup do prezentacji przed inwestorami oraz wyłonienie zwycięskiego projektu, który może otrzymać dofinansowanie.

GALERIA

Zainwestuj w przedsiębiorczość swojego dziecka.

Zapisz się już dziś!