CASE STUDY: POLITECHNIKA GDAŃSKA

Szkolenia i doradztwo dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

Celem programu jest wsparcie komercjalizacji technologii opracowanych przez zespoły z instytutów Sieci Łukasiewicz, weryfikacja ich potencjału biznesowego oraz przygotowanie do pozyskania klientów i/lub inwestora.

W latach 2021-23 w ramach współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz zrealizowaliśmy 3 edycje programu Akcelerator Łukasiewicz w których przeszkoliliśmy, przygotowaliśmy do prezentacji przed inwestorami i wsparliśmy doradczo w opracowaniu biznesplanów 31 zespołów z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz z całego kraju.

Akcelerator Łukasiewicz 2023

W okresie maj – sierpień 8 zespołów badawczych zrekrutowanych z grona pracowników Sieci Łukasiewicz wzięło udział w organizowanym przez nas cyklu szkoleń a następnie procesie doradczym. Każdy z zespołów otrzymał również opiekuna biznesowego, który wspierał i monitorował postępy w pracach zespołu, a także konsultował pomysły na kierunki rozwoju technologii oraz poszukiwanie odbiorców.

Etap I: Cykl szkoleniowy

Działania Startup Academy rozpoczął intensywny cykl 30 godzin szkoleń (19 maja – 12 czerwca) obejmujący następujące obszary:

  • Aspekty biznesowe prowadzenia startupu
  • Aspekty finansowe prowadzenia startupu
  • Aspekty prawne prowadzenia startupu
  • Przygotowanie startupu do emisji na platformie finansowania społecznościowego

Szkolenia obejmowały także elementy przygotowania do pitchingu.

Etap II: Wsparcie doradcze

W trakcie cyklu szkoleniowego każdy z zespołów otrzymał opiekuna biznesowego, którego zadaniem było poznanie zespołu, zdiagnozowanie potrzeb i wsparcie procesu przygotowania technologii do wdrożenia. Oprócz współpracy z opiekunem w okresie czerwiec – sierpień każdy z zespołów zrealizował 24 godziny sesji doradczych z ekspertami w następujących obszarach:

  • Przygotowanie biznesplanu (10,5 godziny)
  • Pitching (9 godzin)
  • Współpraca z inwestorem (4,5 godziny)

Przygotowywane zespoły zaprezentowały się na Demo Day podczas Innovatorium Łukasiewicza’23 w dniu 19 czerwca 2023 w Poznaniu. 3 najlepiej ocenione zespoły uzyskały nagrody po 200 tys. zł.

Ogółem w ramach programu w okresie maj – sierpień zrealizowaliśmy 30 godzin szkoleniowych oraz 192 godziny doradcze.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze zaangażowanie zostało wysoko ocenione przez uczestników (średnio ponad 4 na 5 gwiazdek w każdym aspekcie), a wśród uzyskanych opinii znaleźliśmy m. in. takie słowa uznania:

„Najlepsze były szkolenia z przykładami na żywym organizmie, pytaniami i odniesieniami do naszych konkretnych rozwiązań.”

„Współpraca z ekspertem od współpracy z inwestorem układała się bardzo dobrze. Konrad to prawdziwy profesjonalista w swojej dziedzinie, osoba rzeczowa i otwarta na merytoryczną dyskusję. Spotkania z nim były bardzo inspirujące.”

 

 

Skip to content