CASE STUDY: POLITECHNIKA GDAŃSKA

Program rozwoju startupów dla Politechniki Gdańskiej

 

Na zlecenie Politechniki Gdańskiej zrealizowaliśmy już trzy edycje programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, obecnie przygotowujemy się do czwartej, która będzie realizowana od listopada 2023 do lutego 2024 roku

Celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, jest zapewnienie zespołom uczestników profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych przez nie pomysłów biznesowych, w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup, budowanie trwałego, systemowego mechanizmu inicjowania i wspierania przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, poprzez następujące działania:

  1. propagowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej,
  2. organizacja warsztatów generowania pomysłów o potencjale biznesowym,
  3. prowadzenie zajęć kojarzenia i budowy przedsiębiorczych zespołów,
  4. wsparcie naukowo-technologiczne oraz mentorskie dla zespołów biorących udział w Programie,

Tematyka szkoleń obejmuje m.in. modelowanie biznesowe, modelowanie finansowe, przygotowanie do walidacji, Customer Development. Podsumowaniem zakończonych cykli szkoleniowych Startup School One są wydarzenia Demo Day, podczas których zespoły startupowe (absolwenci programów Szkoły Startup) publicznie prezentują swoje projekty w formie krótkich pitchingów, adresowanych do potencjalnych inwestorów.

Adresatami programu są studenci, doktoranci i pracownicy oraz absolwenci Politechniki Gdańskiej.

Do chwili obecnej w ramach programu wsparcie uzyskało 39 startupów.

Przeprowadziliśmy 38 dni szkoleniowych oraz 176 godzin doradczych i mentoringów

Zaangażowaliśmy do współpracy ponad 10 specjalistów w różnych obszarach działalności biznesowej.