CASE STUDY: POMORZE ZACHODNIE

Hackatony #ZaprojektujPrzyszłosć dla Pomorza Zachodniego

 

W ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, zorganizowaliśmy na zlecenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego województwa Zachodniopomorskiego 2 hackathony – w Szczecinie i Koszalinie oraz 11 warsztatów Startup Shaker dla młodzieży w małych miejscowościach w województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie.

Przebieg programu

Hakathony #ZaprojektujPrzyszłość miały na celu pobudzić innowacyjność Regionu, przy okazji tworząc rozwiązania na bieżące problemy lokalne. W pierwszym Hackathonie – w Szczecinie, tematem przewodnim była pomoc Ukraińcom, którzy z powodu wojny na ojczyźnie, musieli zamieszkać w Polsce. Wraz z partnerami Hackathonu określiliśmy 4 ścieżki wyzwań, w ramach których uczestnicy tworzyli rozwiązania: wtyczka internetowa oznaczająca produkty rosyjskie w sklepach internetowych, rozwiązanie integrujące społeczność ukraińską i polską, rozwiązanie dla edukacji, by zmniejszyć bariery dla ukraińskich uczniów oraz ogólne, innowacyjne rozwiązanie wspierające Ukraińców w Polsce. W kolejnym Hackathonie, tym razem w Koszalinie, tematem przewodnim były rozwiązania antykryzysowe, czyli pomagające gospodarce, klimatowi i społeczeństwu.

Hackathon w wersji Startup Academy skupia się przede wszystkim na umiejętnościach biznesowych. Przez dwa dni wydarzenia, uczestnicy brali udział w warsztatach z tworzenia wartości, budowania produktu, tworzenia modelu biznesowego, testowania hipotez biznesowych oraz pitchingu. Dzięki warsztatom, młodzi ludzie stanowiący naszą grupę docelową, mogli stworzyć w 24 godziny innowacyjny produkt, który ma realną szansę wejść na rynek z solidną podstawą. Warsztaty przygotowały uczestników również do prezentacji finałowej przed jury, które spośród zespołów wybierały zwycięzców. Oprócz samych warsztatów i know-how, które nasi trenerzy przekazali uczestnikom, postaraliśmy się o wspaniałą atmosferę współpracy, zdrowej rywalizacji, a uczestnicy nawiązali nowe, cenne znajomości.

 

Skip to content