Naucz się jak łączyć biznes i IT tworząc innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe!

Hackathon Koszalin!
#zaprojektujprzyszłość 

5-6 listopada 2022 r.

Centrum Kultury Studenckiej

„Kreślarnia” w Koszalinie

Dołącz do nas i pomóż

rozwiązać nadchodzące kryzysy!

Naucz się jak łączyć biznes i IT tworząc innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe!

Hackathon Koszalin!
#ZaprojektujPrzyszłość 

5-6 Listopada 2022 r.

Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia” w Koszalinie
ul. Tadeusza Rejtana 17 w Koszalinie

Dołącz do nas już teraz i pomóż rozwiązać nadchodzące kryzysy!

Celem hackathonu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zapobiegać lub minimalizować skutki kryzysów: klimatycznego, gospodarczego i społecznego na Pomorzu Zachodnim. Inicjatywa organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekty będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą osoby o uznanym dorobku biznesowym. Przewidzieliśmy zwycięskie miejsca z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Już dziś pula nagród wynosi 

nagrody rzeczowe o wartości 1000zł dla każdego członka drużyny i 5000zł dla drużyny

Dla kogo jest wydarzenie?

Dla wszystkich osób z kreatywnymi pomysłami, chcących działać w dobrej sprawie i zapobiegać nadchodzącym kryzysom! Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim młodym talentom realizującym się w obszarze IT, ICT i szeroko rozumianej innowacji. Umiejętność programowania nie jest konieczna – ochotnicy mogą dołączać do wydarzenia, żeby podzielić się własnymi pomysłami, znaleźć nową ścieżkę zawodową, pogłębić zainteresowania przedsiębiorczością i nowymi technologiami oraz poznać nowe osoby.

Stwórz innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe, które ma okazję zmienić się w startup!

Korzyści z udziału:

Praktyczna wiedza biznesowa oraz cenne kontakty biznesowe

Rozwój pomysłu pod okiem ekspertów

Sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie

Dołącz do jednej ze ścieżek tematycznych!

Klimat i Ekologia

Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej nieuchronnego kryzysu klimatycznego. Już teraz problemem są m.in. gospodarka odpadami, zanieczyszczone powietrze, eksploatacja zasobów naturalnych, liczne pożary. Wpływ działalności człowieka na stan środowiska jest zauważalny,
a skutki działań widoczne gołym okiem. Doświadczyli tego m.in. mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, gdy zanieczyszczenie Odry zaczęło stanowić zagrożenie dla ludzi roślin
i zwierząt.
Czy uda Ci się stanąć do wyzwania
i pomóc naszej planecie zanim będzie za późno?

Sprawdź przykładowe zagadnienia
 • Jako rozwijające się społeczeństwo kupujemy coraz więcej oraz konsumujemy coraz więcej. Tym samym wytwarzamy dużą ilość odpadów. Wyzwaniem jest odpowiedzialna konsumpcja, a jednocześnie wdrażanie w codziennym życiu zasad selektywnej zbiórki odpadów. Być może masz pomysł jak zmotywować mieszkańców w mniejszych i większych społecznościach regionu do brania odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyją?  
 • Jak zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z transportu publicznego,
  a mieszkańców miast do codziennego korzystania z komunikacji miejskiej, tam gdzie jest to możliwe? 
 • Bycie eko-turystą na Pomorzu Zachodnim? Tak, to możliwe między innymi dzięki stale rozbudowywanej sieci tras rowerowych. Ponad 500 km gotowych ścieżek rowerowych na kilku trasach, a drugie tyle w budowie lub realizacji.
  Jak wykorzystać ten potencjał?

Społeczeństwo

Kryzys zawsze najmocniej dotyka ludzi jako członków społeczeństwa. Borykamy się z problemami intensywnej migracji, starzenia się (ponad 25% społeczeństwa regionu to seniorzy), czy wykluczenia społecznego. Wiele młodych osób opuszcza województwo wybierając miejsce do życia i pracy w miejscowościach poza regionem, czy w innych krajach. Rodzi się coraz mniej dzieci…
Podejmij wyzwanie, dzięki któremu życie zwykłych ludzi na Pomorzu Zachodnim zmieni się na lepsze!

Sprawdź przykładowe zagadnienia
 • Zwiększenie inkluzywności społeczeństwa – Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego jednostek i grup, zwiększanie szans życiowych mieszkańców województwa, sukcesywne podnoszenie standardu ich życia oraz zwiększanie ich aspiracji życiowych.
 • Starzejące się społeczeństwo – ciągle zwiększający się odsetek osób starszych w regionie i wyzwania z tym związane. Jako region wprowadzamy już doceniane i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Może kolejne rozwiązanie będzie Twojego autorstwa?
 • Napływ cudzoziemców – W latach 2010-2021 w województwie zachodniopomorskim wystąpił zdecydowany wzrost liczby cudzoziemców (przede wszystkim obywateli Ukrainy) posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu. Obecnie obcokrajowcy – szczególnie ze wschodu Europy – zapełniają luki na rynku pracy m.in.: w handlu, przemyśle, czy budownictwie. Czy jesteśmy gotowi na jeszcze większy wzrost liczby cudzoziemców?

Gospodarka

Rosnąca inflacja, niepewność na rynku, znaczne podwyżki kosztów produkcji, to tylko część z problemów, z jakimi mierzy się zachodniopomorskie społeczeństwo i przedsiębiorcy w kontekście gospodarczym. Pomorze Zachodnie jest obszarem stale rozwijającym się, jednak nadal za mało innowacyjnym. Weź udział w wyzwaniu, które wzmocni zachodniopomorską gospodarkę przed nadchodzącym kryzysem, albo stwórz rozwiązanie, które pomoże zminimalizować skutki kryzysu!

Sprawdź przykładowe zagadnienia
 • Pomorze Zachodnie jako region ma dużo do zrobienia w obszarze innowacji i wzmacniania innowacyjności. Jeśli masz pomysły jak wspierać współpracę nauki i biznesu na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań – zaproponuj je i rozwiń podczas Hackathonu.
 • Tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wykorzystywanie potencjału osób o specjalnych potrzebach – to wciąż wyzwanie, także w województwie zachodniopomorskim. Zaproponuj sposoby na zachęcenie pracodawców, a z drugiej strony na aktywizowanie osób z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną, itd.)
 • Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych.
 • Dostosowanie zmian wewnątrzorganizacyjnych firm – (praca zdalna, elektroniczna obsługa klientów, itp.) przedsiębiorcy w województwie zachodniopomorskim przeformatowali swoje działania w celu aktywnego wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w sferze gospodarczej i społecznej, jednak zmiany dopiero się rozpoczynają.

Program hackathonu

Wydarzenie przewiduje dwa dni dynamicznej pracy zespołów, której finałem będzie zaprezentowanie rozwiązań antykryzysowych przed jury. Najlepsze z nich otrzymają specjalne nagrody. W czasie wydarzenia uczestnicy opracują rozwiązania wpisujące się w obszary tematyczne i przetestują czy przyjęte hipotezy biznesowe odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców.

Hackathon jest również świetną okazją do networkingu i pozyskania cennych kontaktów biznesowych.

Dzień pierwszy – 5 listopada 2022 r.

Poznaj agendę

8:00 Rejestracja uczestników
9:00 Start wydarzenia:
– Otwarcie wydarzenia, przemówienia organizatorów
– Omówienie idei i programu wydarzenia, regulaminu i zagadnień technicznych
– Prezentacja wyzwań i tematów przewodnich
– Podział na zespoły
10:00 Omówienie pomysłów w zespołach oraz zapoznanie przy kawie
10:30 Prezentacja merytoryczna nr 1 – Jak tworzyć wartość, za którą klient będzie chciał 
zapłacić?
11:30 Praca własna zespołów nad modelem biznesowym z wykorzystaniem Business Model Canvas
12:30 Obiad
13:00 Prelekcja merytoryczna nr 2 – Jak sprawdzić czy mój produkt ma sens i ktoś go kupi?
13:40 Odprawa mentorska oraz odwiedziny mentorów – praca zespołów z mentorami
16:00 Praca własna zespołów nad eksperymentami biznesowymi
17:00 Kolacja
18:00 Power speech
19:00 Samodzielna praca uczestników
21:00 Zakończenie dnia pierwszego

Dzień drugi – 6 listopada 2022 r.

Poznaj agendę

8:00 Sprawdzenie obecności
9:00 Przedstawienie planu dnia oraz prezentacja merytoryczna nr 3 – Jak zaprezentować
swój pomysł biznesowy, aby osiągnąć swój cel?
10:15 Poranny rozruch – sesja energizer’ów
10:30 Praca zespołów nad elementami pitch decka tj. analiza rynku i konkurencji oraz model
finansowy
12:30 Obiad
13:30 Odprawa mentorów oraz odwiedziny mentorów – praca zespołów z mentorami.
15:30 Deadline na oddanie prezentacji i próby techniczne
16:00 Prezentacja projektów biznesowych przed jury
17:30 Obrady jury
18:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
19:00 Oficjalne zakończenie

Mentoring

Program wydarzenia zakłada sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie, podczas których pomysłodawcy będą poszerzać wiedzę w obszarach, jak: 

Rozwój pomysłu

Analiza konkurencji

Analiza rynku

Tworzenie propozycji wartości dla klientów

Zespoły będą pracować nad modelem biznesowym przy użyciu metodyki Business Model Canvas, testować pomysł i wyciągać wnioski, dzięki narzędziom Lean Startup i Customer Development. Uczestnicy zostaną również przeszkoleni z zakresu team buildingu, pracy zespołowej i wykonają pitch deck.

Poznaj naszych ekspertów

Trenerzy

Michał Misztal

Poznaj eksperta ➞

CEO Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

Paweł Przybyszewski

Poznaj eksperta ➞

Jest pierwszym polskim brokerem technologii oraz popularyzatorem polskiej nauki. W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Michał Misztal

Poznaj eksperta ➞

CEO Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

Agnieszka Chmielewska

Poznaj eksperta ➞

Od 2012 roku współwłaściciel i Prezes Zarządu dogadamycie.pl oraz pozostałych spółek działających w grupie Lingy. Lider spełniania własnych marzeń, które zostały opisane w książce pt. „Dogadani od 10 lat. Rozmowy o ludziach, tłumaczeniach, chodzeniu po górach i bieganiu po plaży”. Prezes Zarządu Fundacji Globtra, tłumacz przysięgły, absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we współpracy z The Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii oraz The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute w Warszawie we współpracy z Harvard Business Publishing. W latach 1994 – 2011 pracowała na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce i za granicą. Posiada Certyfikat EBCL (European Business Competence Licence). Prywatnie „gór-fanka”.

Judyta Weglowska edCAMP

Justyna Ratajczak

Poznaj eksperta ➞

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami udzielając doradztwa biznesowego, prowadząc szkolenia, usprawniając procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Przeprowadza audyty związane z oceną efektywności pracowników, tworzeniem strategii rozwoju. Pracuje z firmami w obszarze obsługi prawnej i księgowej, tworzenia strategii marketingowych, tworzenia modeli biznesowych. Pracuje z klientami w obszarze audytów, tworzenia modeli biznesowych, szkoleń. W latach 2010-2016 konsultowała ponad setki projektów biznesowych dla funduszy inwestycyjnych w jednej z największej organizacji startupowej w Europie. W obecnej spółce, funduszu inwestycyjnym TBC Investment poszukuje startupów pod inwestycje oraz wspiera ich w tworzeniu biznesplanów pod inwestycje.

Magdalena Samul – Szerwińska

Poznaj eksperta ➞

Koordynatorka wielu projektów społecznych rozwijanych w organizacjach pozarządowych) (głównie w Stowarzyszeniu POLITES) oraz w instytucjach samorządowych na poziomie regionalnym (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski). Autorka i realizatorka programów edukacyjnych rozwijających umiejętności kluczowe, w szczególności młodzieży. Fanka edukacji pozaformalnej i wszelkich metod aktywizujących uczestników, które wykorzystuje w prowadzonych przez siebie spotkaniach animacyjnych, warsztatach, szkoleniach, głównie z tematyki umiejętności miękkich, aktywności społecznej, pracy metodą projektu. Doradza organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych, wspiera zachodniopomorskie szkoły we wdrażaniu działań projektowych. Była zaangażowana w prowadzenie Programu Społecznik na lata 2019-2021, budującego oddolne zaangażowanie społeczne mieszkańców regionu. Wierzy w ludzi, siłę współpracy, lubi ,,łączyć kropki” i wprowadzać zmiany w funkcjonujących już procesach. Jako pracownik Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego, zajmuje się głównie działaniami wspierającymi przedsiębiorczość młodych ludzi.

Mentorzy

Wioletta Klimczak

ekspert biznesowy i techniczny

Poznaj eksperta ➞

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji IT Girls. Skończyła
informatykę na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice
Warszawskiej. Wiola posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży IT jako programistka
i analityczka danych. W Fundacji spełnia się w roli mentorki dzieci i młodzieży. Regularnie
prowadzi i organizuje warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Odgrywa
ona kluczową rolę w organizacji i podobnie jak jej siostra Adrianna, bardzo mocno wierzy
w równouprawnienie i siłę kobiet.

Ada Klimczak

ekspert biznesowy i techniczny

Poznaj eksperta ➞

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji IT Girls.
Ukończyła Informatykę ze specjalizacją Data Science na Politechnice Warszawskiej,
wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Od ponad 3 lat aktywnie pracuje jako data
scientist w jednej z czołowych firm analitycznych. Adrianna na co dzień prowadzi
warsztaty IT Girls School i lubi pomagać młodzieży w rozpoczęciu ich kariery w świecie IT.
Razem ze swoją siostrą Wiolettą są sercem fundacji IT Girls i prowadzą inicjatywy
zachęcające dzieci i młodzież do podążania ścieżką technologiczną.

Judyta Weglowska edCAMP

Justyna Ratajczak

ekspert biznesowy

Poznaj eksperta ➞

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami udzielając doradztwa biznesowego, prowadząc szkolenia, usprawniając procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Przeprowadza audyty związane z oceną efektywności pracowników, tworzeniem strategii rozwoju. Pracuje z firmami w obszarze obsługi prawnej i księgowej, tworzenia strategii marketingowych, tworzenia modeli biznesowych. Pracuje z klientami w obszarze audytów, tworzenia modeli biznesowych, szkoleń. W latach 2010-2016 konsultowała ponad setki projektów biznesowych dla funduszy inwestycyjnych w jednej z największej organizacji startupowej w Europie. W obecnej spółce, funduszu inwestycyjnym TBC Investment poszukuje startupów pod inwestycje oraz wspiera ich w tworzeniu biznesplanów pod inwestycje.

Judyta Weglowska edCAMP

Filip Budny

ekspert biznesowy

Poznaj eksperta ➞

Filip Budny od dzieciństwa szuka niekonwencjonalnych, kreatywnych rozwiązań problemów z którymi spotyka się każdego dnia. Od kilku lat działa w świecie start-upowym. Jest twórcą firm takich jak www.magly.cowww.eco-stat.comwww.wypozyczalniamazury.plwww.housecontainer.pl.  Ukończył ze stypendium rektora studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Nanotechnologia na Politechnice Warszawskiej oraz kontynuuje studia doktoranckie. Pracował przy projektach B+R w laboratorium PW CEZAMAT takich jak EUKINES, IMGEN, IMDIAG, EMERGE. 

Judyta Weglowska edCAMP

Marcin Milke

ekspert biznesowy

Poznaj eksperta ➞

Twórca i CEO w Growth, którego celem jest pomoc małym firmom w przebiciu bariery wzrostu i zoptymalizowaniu ich działań. Przedsiębiorca, który od lat pracuje nad optymalizacją realizacji projektów. Jego pasją jest konsultacja pomysłów i modeli biznesowych. Skutecznie rozwiązuje problemy firm, które nie rosną i doradza właścicielom biznesu.

Judyta Weglowska edCAMP

Paweł Kwiatkowski

ekspert biznesowy

Poznaj eksperta ➞

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji autorskich projektów biznesowych. Nieprzerwanie pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami organizacji. Poszukuje wartości stanowiących przewagę konkurencyjną w biznesie. Testuje i tworzy nowe produkty oraz środowiska przedsiębiorcze oparte na działaniach integracyjnych. Właściciel marki Orde oraz Anioł biznesu. Czuje się częścią rosnącej zmiany w świecie startupów. Od kilku lat realizuje się jako mentor dla startupów i doradza strategicznie przedsiębiorcom. Zainwestował w marki, które rozwijają się dzięki jego wsparciu. Pomógł: Austerii, PurleyShow, Neeko oraz VCS. Jest otwarty na wszelkie wyzwania, twierdzi, że nowe cele dają mu energię do działania i siłę tworzenia. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, kierunek zarządzanie; specjalność MBA. Laureat I nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze  prace dyplomowe w kategorii Magister. Beneficjent stypendium naukowego Rektora, dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Absolwentów ZPSB. Pasjonat dzieł sztuki. Jak sam mówi: jest to dla niego główne źródło inspiracji do tworzenia – również w świecie biznesu. Interesuje się psychologią oraz pogłębianiem samoświadomości.

Judyta Weglowska edCAMP

Mateusz Zwiech

ekspert techniczny

Poznaj eksperta ➞

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Z IAI związany od ponad dekady. Zaczynał jako stażysta, teraz jest szefem działu Web Developers. Jest wielkim miłośnikiem rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów. Pasjonat front-endu. Nieustannie zdobywa wiedzę i kontakty podczas wyjazdów na liczne konferencje branżowe.

Wypełnij formularz


Organizatorzy

 Partnerzy główni

 Partnerzy merytoryczni

 Patroni medialni

 Zostań partnerem wydarzenia!

Napisz do nas na kontakt@startupacademy.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dowiedz się więcej!