Naucz się jak łączyć biznes i IT tworząc innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe!

Hackathon Koszalin!
#zaprojektujprzyszłość 

5-6 listopada 2022 r.

Centrum Kultury Studenckiej

„Kreślarnia” w Koszalinie

Dołącz do nas i pomóż

rozwiązać nadchodzące kryzysy!

Naucz się jak łączyć biznes i IT tworząc innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe!

5-6 Listopada 2022 r.

Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia” w Koszalinie

Dołącz do nas już teraz i pomóż rozwiązać nadchodzące kryzysy!

Celem hackathonu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zapobiegać lub minimalizować skutki kryzysów klimatycznego, gospodarczego i społecznego na Pomorzu Zachodnim. Inicjatywa organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekty będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą osoby o uznanym dorobku biznesowym. Przewidzieliśmy zwycięskie miejsca z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Już dziś pula nagród wynosi ponad 

5 000 zł 

Dla kogo jest wydarzenie?

Dla wszystkich osób z kreatywnymi pomysłami, chcącymi działać w dobrej sprawie i zapobiegać nadchodzącym kryzysom! Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim młodym talentom realizującym się w obszarze IT, ICT i szeroko rozumianej innowacji. Umiejętność programowania nie jest konieczna – ochotnicy mogą dołączać do wydarzenia, żeby podzielić się własnymi pomysłami, znaleźć nową ścieżkę zawodową, pogłębić zainteresowania przedsiębiorczością i nowymi technologiami oraz poznać nowe osoby.

Stwórz innowacyjne rozwiązanie antykryzysowe, które ma okazję zmienić się w startup!

Korzyści z udziału:

Praktyczna wiedza biznesowa oraz cenne kontakty biznesowe

Rozwój pomysłu pod okiem ekspertów

Sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie

Dołącz do jednej z ścieżek tematycznych!

Klimat i Ekologia

Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej nieuchronnego kryzysu klimatycznego. Już teraz problemem są m.in. gospodarka odpadami, zanieczyszczone powietrze, eksploatacja zasobów naturalnych, liczne pożary. Wpływ działalności człowieka na stan środowiska jest zauważalny, a skutki działań widoczne gołym okiem. Doświadczyli tego m.in. mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, gdy zanieczyszczenie Odry zaczęło stanowić zagrożenie dla ludzi roślin i zwierząt. Czy uda Ci się stanąć do wyzwania i pomóc naszej planecie zanim będzie za późno?

Sprawdź przykładowe zagadnienia
  • Jako rozwijające się społeczeństwo kupujemy coraz więcej oraz konsumujemy coraz więcej. Tym samym wytwarzamy dużą ilość odpadów. Wyzwaniem jest odpowiedzialna konsumpcja, a jednocześnie wdrażanie w codziennym życiu zasad selektywnej zbiórki odpadów. Być może masz pomysł jak zmotywować mieszkańców w mniejszych i większych społecznościach regionu do brania odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyją?  
  • Jak zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z transportu publicznego, a mieszkańców miast do codziennego korzystania z komunikacji miejskiej, tam gdzie jest to możliwe? 
  • Bycie eko-turystą na Pomorzu Zachodnim? Tak, to możliwe między innymi dzięki stale rozbudowywanej sieci tras rowerowych. Ponad 500 km gotowych ścieżek rowerowych na kilku trasach, a drugie tyle w budowie lub realizacji. Jak wykorzystać ten potencjał?

Społeczeństwo

Kryzys zawsze najmocniej dotyka ludzi jako członków społeczeństwa. Borykamy się z problemami intensywnej migracji, starzenia się społeczeństwa, czy wykluczenia społecznego. W województwie zachodniopomorskim aż 26,8% ludności stanowią seniorzy powyżej 60. roku życia, mamy bardzo niski wskaźnik dzietności, a ubywanie społeczeństwa potęguje jeszcze migracja ludności, zwłaszcza młodej, z miast i regionu. Podejmij wyzwanie, dzięki któremu życie zwykłych ludzi na Pomorzu Zachodnim zmieni się na lepsze!

Sprawdź przykładowe zagadnienia
  • Zwiększenie inkluzywności społeczeństwa – Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego jednostek i grup, zwiększanie szans życiowych mieszkańców województwa, sukcesywne podnoszenie standardu ich życia oraz zwiększanie ich aspiracji życiowych.
  • Starzejące się społeczeństwo – ciągle zwiększający się odsetek osób starszych w regionie i wyzwania z tym związane. Jako region wprowadzamy już doceniane i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Może kolejne rozwiązanie będzie Twojego autorstwa?
  • Napływ cudzoziemców – W latach 2010-2021 w województwie zachodniopomorskim wystąpił zdecydowany wzrost liczby cudzoziemców (przede wszystkim obywateli Ukrainy) posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu. Obecnie obcokrajowcy – szczególnie ze wschodu Europy – zapełniają luki na rynku pracy m.in.: w handlu, przemyśle, czy budownictwie. Czy jesteśmy gotowi na jeszcze większy wzrost liczby cudzoziemców?

Gospodarka

Rosnąca inflacja, niepewność na rynku, wysoka konkurencyjność podmiotów zagranicznych na rynkach lokalnych, znaczne podwyżki kosztów produkcji, to tylko część z problemów, z jakimi mierzy się zachodniopomorskie społeczeństwo i przedsiębiorcy w kontekście gospodarczym. Pomorze Zachodnie jest obszarem stale rozwijającym się, jednak nadal za mało innowacyjnym pod względem poziomu inwestowania firm w swój rozwój. Weź udział w wyzwaniu, które wzmocni zachodniopomorską gospodarkę przed nadchodzącym kryzysem, albo stwórz rozwiązanie, które pomoże zminimalizować skutki kryzysu!

Sprawdź przykładowe zagadnienia
  • Pomorze Zachodnie jako region ma dużo do zrobienia w obszarze innowacji i wzmacniania innowacyjności. Jeśli masz pomysły jak wspierać współpracę nauki i biznesu na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań – zaproponuj je i rozwiń podczas Hackathonu.
  • Tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wykorzystywanie potencjału osób o specjalnych potrzebach – to wciąż wyzwanie, także w województwie zachodniopomorskim. Zaproponuj sposoby na zachęcenie pracodawców, a z drugiej strony na aktywizowanie osób z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną, itd.)
  • Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych.
  • Dostosowanie zmian wewnątrzorganizacyjnych firm – (praca zdalna, elektroniczna obsługa klientów, itp.) przedsiębiorcy w województwie zachodniopomorskim przeformatowali swoje działania w celu aktywnego wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w sferze gospodarczej i społecznej, jednak zmiany dopiero się rozpoczynają.

Program hackathonu

Wydarzenie przewiduje dwa dni dynamicznej pracy zespołów, której finałem będzie zaprezentowanie rozwiązań antykryzysowych przed jury, a najlepsze z nich otrzymają specjalne nagrody. W czasie wydarzenia uczestnicy opracują rozwiązania wpisujące się w obszary tematyczne i przetestują czy przyjęte hipotezy biznesowe odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców.

Hackathon jest również świetną okazją do networkingu i pozyskania cennych kontaktów biznesowych.

Dzień pierwszy – 5 listopada 2022 r.

Poznaj agendę

8:00 Rejestracja uczestników
9:00 Start wydarzenia:
– Otwarcie wydarzenia, przemówienia organizatorów
– Omówienie idei i programu wydarzenia, regulaminu i zagadnień technicznych
– Prezentacja wyzwań i tematów przewodnich
– Podział na zespoły
10:00 Omówienie pomysłów w zespołach oraz zapoznanie przy kawie
10:30 Prezentacja merytoryczna nr 1 – Jak tworzyć wartość, za którą klient będzie chciał 
zapłacić?
11:30 Praca własna zespołów nad modelem biznesowym z wykorzystaniem Business Model Canvas
12:30 Obiad
13:00 Prelekcja merytoryczna nr 2 – Jak sprawdzić czy mój produkt ma sens i ktoś go kupi?
13:40 Odprawa mentorska oraz odwiedziny mentorów – praca zespołów z mentorami
16:00 Praca własna zespołów nad eksperymentami biznesowymi
17:00 Kolacja
18:00 Power speech
19:00 Samodzielna praca uczestników
21:00 Zakończenie dnia pierwszego

Dzień drugi – 6 listopada 2022 r.

Poznaj agendę

8:00 Sprawdzenie obecności
9:00 Przedstawienie planu dnia oraz prezentacja merytoryczna nr 3 – Jak zaprezentować
swój pomysł biznesowy, aby osiągnąć swój cel?
10:15 Poranny rozruch – sesja energizer’ów
10:30 Praca zespołów nad elementami pitch decka tj. analiza rynku i konkurencji oraz model
finansowy
12:30 Obiad
13:30 Odprawa mentorów oraz odwiedziny mentorów – praca zespołów z mentorami.
15:30 Deadline na oddanie prezentacji i próby techniczne
16:00 Prezentacja projektów biznesowych przed jury
17:30 Obrady jury
18:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
19:00 Oficjalne zakończenie

Mentoring

Program wydarzenia zakłada sesje mentoringowe i konsultacje eksperckie, podczas których pomysłodawcy będą poszerzać wiedzę w obszarach, jak: 

Rozwój pomysłu

Analiza konkurencji

Analiza rynku

Tworzenie propozycji wartości dla klientów

Zespoły będą pracować nad modelem biznesowym przy użyciu metodyki Business Model Canvas, testować pomysł i wyciągać wnioski, dzięki narzędziom Lean Startup i Customer Development. Uczestnicy zostaną również przeszkoleni z zakresu team buildingu, pracy zespołowej i wykonają pitch deck.

Poznaj naszych ekspertów

Trenerzy

Michał Misztal

Poznaj eksperta ➞

CEO Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

Paweł Przybyszewski

Poznaj eksperta ➞

Jest pierwszym polskim brokerem technologii oraz popularyzatorem polskiej nauki. W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Mentorzy

Wioletta Klimczak

Poznaj eksperta ➞

Wioletta Klimczak – współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji IT Girls. Skończyła
informatykę na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice
Warszawskiej. Wiola posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży IT jako programistka
i analityczka danych. W Fundacji spełnia się w roli mentorki dzieci i młodzieży. Regularnie
prowadzi i organizuje warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Odgrywa
ona kluczową rolę w organizacji i podobnie jak jej siostra Adrianna, bardzo mocno wierzy
w równouprawnienie i siłę kobiet.

Ada Klimczak

Poznaj eksperta ➞

Adrianna Klimczak – współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji IT Girls.
Ukończyła Informatykę ze specjalizacją Data Science na Politechnice Warszawskiej,
wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Od ponad 3 lat aktywnie pracuje jako data
scientist w jednej z czołowych firm analitycznych. Adrianna na co dzień prowadzi
warsztaty IT Girls School i lubi pomagać młodzieży w rozpoczęciu ich kariery w świecie IT.
Razem ze swoją siostrą Wiolettą są sercem fundacji IT Girls i prowadzą inicjatywy
zachęcające dzieci i młodzież do podążania ścieżką technologiczną.

Judyta Weglowska edCAMP

Justyna Ratajczak

Poznaj eksperta ➞

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami udzielając doradztwa biznesowego, prowadząc szkolenia, usprawniając procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Przeprowadza audyty związane z oceną efektywności pracowników, tworzeniem strategii rozwoju.  Pracuje z firmami w obszarze obsługi prawnej i księgowej, tworzenie strategii marketingowych, tworzenia modeli biznesowych. W obecnej spółce, funduszu inwestycyjnym TBC Investement poszukuje startupów pod inwestycje. Pracuje z klientami w obszarze audytów, tworzenia modeli biznesowych, szkoleń.

Judyta Weglowska edCAMP

Filip Budny

Poznaj eksperta ➞

Filip Budny od dzieciństwa szuka niekonwencjonalnych, kreatywnych rozwiązań problemów z którymi spotyka się każdego dnia. Od kilku lat działa w świecie start-upowym. Jest twórcą firm takich jak www.magly.cowww.eco-stat.comwww.wypozyczalniamazury.plwww.housecontainer.pl.  Ukończył ze stypendium rektora studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Nanotechnologia na Politechnice Warszawskiej oraz kontynuuje studia doktoranckie. Pracował przy projektach B+R w laboratorium PW CEZAMAT takich jak EUKINES, IMGEN, IMDIAG, EMERGE. 

Judyta Weglowska edCAMP

Marcin Milke

Poznaj eksperta ➞

Twórca i CEO w Growth, którego celem jest pomoc małym firmom w przebiciu bariery wzrostu i zoptymalizowaniu ich działań. Przedsiębiorca, który od lat pracuje nad optymalizacją realizacji projektów. Jego pasją jest konsultacja pomysłów i modeli biznesowych. Skutecznie rozwiązuje problemy firm, które nie rosną i doradza właścicielom biznesu.

Judyta Weglowska edCAMP

Paweł Kwiatkowski

Poznaj eksperta ➞

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji autorskich projektów biznesowych. Nieprzerwanie pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami organizacji. Poszukuje wartości stanowiących przewagę konkurencyjną w biznesie. Testuje i tworzy nowe produkty oraz środowiska przedsiębiorcze oparte na działaniach integracyjnych. Właściciel marki Orde oraz Anioł biznesu. Czuje się częścią rosnącej zmiany w świecie startupów. Od kilku lat realizuje się jako mentor dla startupów i doradza strategicznie przedsiębiorcom. Zainwestował w marki, które rozwijają się dzięki jego wsparciu. Pomógł: Austerii, PurleyShow, Neeko oraz VCS. Jest otwarty na wszelkie wyzwania, twierdzi, że nowe cele dają mu energię do działania i siłę tworzenia. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, kierunek zarządzanie; specjalność MBA. Laureat I nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze  prace dyplomowe w kategorii Magister. Beneficjent stypendium naukowego Rektora, dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Absolwentów ZPSB. Pasjonat dzieł sztuki. Jak sam mówi: jest to dla niego główne źródło inspiracji do tworzenia – również w świecie biznesu. Interesuje się psychologią oraz pogłębianiem samoświadomości.

Wypełnij formularz


Organizatorzy

 Partnerzy główni

 Partnerzy merytoryczni

 Zostań partnerem wydarzenia!

Napisz do nas na kontakt@startupacademy.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020