Startup Blog

Co czeka na startupy
w 2024?

 

Rynek startupów w Polsce dynamicznie ewoluuje, a prognozy na 2024 rok są pełne wyzwań, ale i nowych możliwości. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają instytucje takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Polski Fundusz Rozwoju (PFR), które stają się fundamentem wsparcia dla rozwijających się firm, pomagając im w skalowaniu działalności.

Wyzwania związane ze skalowaniem

Polska scena startupowa jest jedną z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych w Europie. W tym roku polskie startupy będą miały wiele możliwości zdobycia finansowania, wsparcia i rozwoju.

Pamiętajmy jednak, że będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak zaostrzająca się konkurencja oraz ewentualne zmiany przez ewoluujące regulacje prawne. W kontekście tych przeszkód, nieocenione okaże się wsparcie zewnętrzne, w tym fundusze dedykowane rozwojowi innowacyjnych projektów. To właśnie one mogą stać się kluczem do sukcesu dla wielu przedsiębiorców, którzy poszukują skutecznych dróg dla skalowania swoich działalności.

Dużą szansę daje korzystanie z konkursów i programów dofinansowania, które mogą znacząco wpłynąć na ich strategie wzrostu. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej dostępnym funduszom na rozwój startupów, które mogą okazać się decydującym czynnikiem w osiągnięciu rynkowego sukcesu.

Programy PARP i PFR 

W Polsce startupy mają do dyspozycji wiele ścieżek finansowania, które mogą przyczynić się do ich dynamicznego rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) odgrywają tu kluczową rolę, oferując programy dofinansowania i inwestycje, które są zgodne z prognozami na rok 2024.

Wśród najbardziej obiecujących inicjatyw znajdują się konkursy takie jak „Startup Booster Poland – Smart UP”, które zapewniają nie tylko kapitał, ale również wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw. Dofinansowanie może być przeznaczone na różnorodne cele – od zakupu środków trwałych po testowanie innowacyjnych technologii, tak aby zrealizować pilotaż z wybranym odbiorcą technologii. Pod koniec stycznia PARP ogłosił listę 17stu operatorów tego programu, co jest liczbą znacznie większą, od pierwotnie planowanej. Obecnie trwa okres zawierania umów z operatorami. Spodziewany start naborów dla startupów w połowie drugiego kwartału 2024 r.

Program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) wspiera wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wszelkie działania związane ze wzrostem konkurencyjności, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

W 2024 roku PARP planuje uruchomić kolejne konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ich celem jest promowanie innowacyjności oraz internacjonalizacji wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych. Skupia się na zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w programy kierowane przez Unię Europejską i zarządzane przez Komisję Europejską. Wśród planowanych konkursów jest np.: „Ścieżka SMART”, „Promocja marek innowacyjnych MŚP”, „Rozwój oferty OI dla firm”, „Rozwój oferty klastrów dla firm”.

Startupy oczekują, że fundusze te będą kontynuować swoje zaangażowanie w rozwój młodych technologicznych przedsiębiorstw, dostosowując ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Wsparcie zewnętrzne jest nie tylko katalizatorem wzrostu, ale także pozwala na lepsze przygotowanie do przyszłych wyzwań, takich jak międzynarodowa ekspansja czy adaptacja do szybko zmieniających się regulacji prawnych.

Jak zapowiada się przyszłość?

Polska scena startupowa jest pełna możliwości i potencjału, a prognozy dotyczące rozwoju startupów w 2024 roku oscylują między realnymi, twardymi planami a wizjami przyszłości, które mogą wydawać się wręcz utopijne.

Z jednej strony, instytucje takie jak PARP czy PFR, poprzez konkursy i programy wsparcia, kreują optymistyczny obraz możliwości skalowania i rozwoju młodych firm technologicznych. Obecna sytuacja polityczna również zanosi odblokowanie znaczącej porcji funduszy unijnych na dalszy rozwój dobrze rokujących projektów. Z drugiej strony, sceptycy mogą poddawać w wątpliwość realność tych prognoz, zwracając uwagę na zmienne warunki rynkowe i wyzwania, jakie niosą ze sobą dynamiczne zmiany technologiczne.

Niezależnie od tego, czy przyszłość rysuje się w jasnych, czy nieco mniej optymistycznych barwach, jedno jest pewne – nadchodzące miesiące będą kluczowe dla kształtowania się przyszłej branży startupowej.

Przeczytaj inne artykuły: