Startup Blog

Hackathon FarU: innowacyjność, współpraca
i przedsiębiorczość
w środowisku akademickim trzech gdańskich uczelni

 

W dzisiejszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie umiejętność generowania innowacji i współpracy między różnymi dziedzinami wiedzy staje się kluczowym elementem sukcesu. Technologie i wiedza rozprzestrzeniają się z niespotykaną dotąd prędkością, dlatego także przy tworzeniu nowych biznesów nie możemy się ograniczać do wykorzystywania rozwiązań tylko z jednego obszaru! Obecnie mamy przyjemność współpracować przy jednym projekcie, który za cel przyjął właśnie łączenie środowisk naukowych z różnymi doświadczeniami. Mowa o Hackathonie FarU! Jak działa i jakie korzyści przynosi uczelniom?

Czym jest Hackathon FarU?

Hackathon FarU to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez trzy renomowane gdańskie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. W trakcie programu studenci i młodzi przedsiębiorcy pracują nad rozwiązaniami realnych problemów, łącząc różne dziedziny wiedzy i tworząc projekty o potencjale zarówno komercyjnym, jak i społecznym.

Jednak Hackathon FarU to znacznie więcej niż tylko zwykłe zawody studenckie. To wyjątkowe warsztaty, które wspierają innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Przez cały czas uczestnicy pracują w interdyscyplinarnych zespołach, rozwiązując realne problemy, które napotykają w swoim otoczeniu. Kluczowym elementem hackathonu jest wyznaczony czas, w którym zespoły muszą opracować pomysł, zaprojektować rozwiązanie, a także stworzyć prototyp lub prezentację swojego projektu. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne, które mogą pomóc w dalszym rozwoju projektu.

Główne założenia programu Hackathon FarU

W trakcie Hackathonu FarU organizatorzy stawiają na interdyscyplinarność i różnorodność w podejściu do rozwiązywania problemów, dlatego w ramach zespołów projektowych łączymy kompetencje osób z różnych uczelni. To podejście pozwala na tworzenie projektów, które mają realny wpływ na świat wokół nas. Co ważne, program nie skupia się jedynie na aspektach biznesowych, ale podejmujemy także zagadnienia związane z optymalizacją pracy uczelni. Oznacza to, że projekty mogą mieć zarówno charakter komercyjny, jak i społeczny.

Jakie problemy rozwiązujemy w ramach Hackathonu?

Zależało nam na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów istotnych z lokalnej perspektywy, dlatego wyzwania Hackathonu wskazali sami studenci w przeprowadzonej przez nas ankiecie. To właśnie społeczność akademicka wskazała problemy i wyzwania, które stanowią punkt wyjścia dla uczestników Hackathonu. Dzięki temu rozwiązania tworzone podczas tego wydarzenia mają solidne podstawy i potencjał do praktycznej implementacji.

Korzyści i wyzwania związane z interdyscyplinarną współpracą nad innowacjami

Hackathon FarU to inicjatywa, która niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, zbliża środowiska z różnych uczelni, integrując środowisko akademickie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, mentorów i przedsiębiorców, organizacja tego wydarzenia przyczynia się do rozwoju lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości, tworząc w mieście zaplecze sprzyjające powstawaniu innowacji. Hackathon pozwala także studentom nawiązać kontakt z ekspertami, którzy są w stanie szybko walidować ich pomysły zarówno pod kątem społecznym, jak i biznesowym – bez straty czasu na działanie w błędnym kierunku.

Na podstawie współprac we wcześniejszych podobnych projektach wiemy, że takie wydarzenia realnie wpływają na rozwijanie przedsiębiorczości i innowacji. Uczestnicy poprzednich hackathonów odnoszą dalsze sukcesy na rynku, np. pozyskując międzynarodowych inwestorów jak Patryk Pijanowski dla swojej spółki NebuCode.Czasem wystarczy taka niewielka iskra inspiracji, aby wpłynąć na dalszy rozwój projektów i kariery młodych przedsiębiorców. Najważniejszej jest stworzenie przyjaznego dla takiego wzrostu środowiska.

Nawiązywanie interdyscyplinarnych współprac w nauce może nie być proste, ale z chęcią podzielimy się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami! Daj nam znać, jakiego wsparcia w rozwoju innowacji potrzebuje Twoja lokalna społeczność i wspólnie zastanówmy się, co możemy z tym zrobić!

Przeczytaj inne artykuły:

Skip to content