Startup Blog

Jak wspierać młodych przedsiębiorców w budowaniu innowacyjnych start-upów? 

Wspieranie młodych przedsiębiorców w budowaniu innowacyjnych start-upów odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki i tworzeniu nowych możliwości biznesowych. Jednak biznes to niezwykle wymagająca dziedzina, a młodzi przedsiębiorcy często stają w obliczu licznych wyzwań zarówno na etapie startu, jak i w trakcie rozwoju swoich firm. Dlatego istotne jest zrozumienie tych wyzwań oraz znalezienie odpowiednich środków i inicjatyw, które pomogą młodym przedsiębiorcom odnieść sukces – i właśnie tym aspektom, również na konkretnych przykładach działań, przyjrzymy się w tym artykule!

Jakie wyzwania stoją przed młodymi przedsiębiorcami? 

Zanim zaczniemy się zastanawiać, co zrobić, by ułatwić rozwój młodych biznesów, musimy przyjrzeć się obszarom, które utrudniają dobry start z własnym pomysłem na rynku. Młodzi przedsiębiorcy na początku swojej drogi często borykają się z takimi problemami jak:  

 • małe zasoby finansowe – co znacząco ogranicza możliwości wzrostu i ekspansji, a także może prowadzić do konieczności podejmowania ryzykownych decyzji finansowych,  
 • brak doświadczenia w zarządzaniu firmą – założycielom młodych biznesów często brakuje praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem biznesu, takich jak: skuteczne zarządzanie finansami, negocjacje, budowanie relacji z klientami czy efektywne zarządzanie zespołem, 
 • stale zwiększająca się konkurencja na rynku – przez co nowe biznesy muszą wypracować własne pomysły na zdobycie uwagi klientów, konsekwentne budowanie marki oraz dostarczanie klientom unikalnej wartości dodanej. 

Przy tworzeniu programów wspierających młodych przedsiębiorców przede wszystkim musimy mieć na uwadze działania, które będą odpowiedzią na wyżej wymienione kluczowe problemy nowych biznesów. 

Inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości jako bezpieczne miejsca do wzrostu 

Jedną z inicjatyw, które zapewniają dobre wsparcie na start i rozwój biznesu, są inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości. To programy, które mogą być organizowane przez miasta lub województwa, ale też podmioty komercyjne. Zobaczmy, na czym polega ich działanie! 

 • Inkubatory przedsiębiorczości są to organizacje, które zapewniają wsparcie dla początkujących przedsiębiorców na etapie wczesnego rozwoju ich firm. W ramach inkubatorów przedsiębiorczości często można skorzystać z m.in.:  
 1. zaplecza technicznego, 
 2. darmowej przestrzeni do pracy,  
 3. mentoringu z doświadczonymi ekspertami, 
 4. szkoleń, warsztatów i konferencji, które pozwalają młodym przedsiębiorcom rozwijać swoje umiejętności zarządzania, marketingu i strategii biznesowej. 

 • Akceleratory przedsiębiorczości skupiają się na wsparciu już istniejących start-upów, które posiadają potencjał do szybkiego wzrostu i skalowania swojej działalności. Programy akceleracyjne są zazwyczaj krótsze i bardziej intensywne w porównaniu z inkubatorami. Uczestnictwo w akceleratorze może obejmować np.: 
 1. programy mentoringowe,
 2. intensywne szkolenia,  
 3. wsparcie finansowe,  
 4. dostęp do sieci kontaktów, 
 5. możliwość prezentacji swojego biznesu przed inwestorami i klientami. 

Korzyści z udziału w inkubatorach i akceleratorach przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców 

Przede wszystkim, początkujący przedsiębiorcy w ramach takich programów mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia mentorów, którzy mogą pomóc w unikaniu typowych błędów oraz wyznaczeniu klarownej strategii rozwoju. Dzięki dostępowi do bogatej sieci kontaktów mogą nawiązać też współpracę z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami, dzięki czemu przyspieszą rozwój swojej firmy. Ponadto, inkubatory i akceleratory często oferują wsparcie finansowe w postaci grantów, dotacji lub inwestycji, co pozwala na pokrycie części kosztów rozwoju startupu. 

Warto podkreślić, że uczestnictwo w inkubatorze lub akceleratorze to nie tylko wsparcie techniczne i finansowe, ale również silna motywacja i inspiracja do działania. Dzięki interakcji z innymi młodymi przedsiębiorcami można zyskać nowe perspektywy, wymieniać się doświadczeniem i budować społeczność, która wspólnie dąży do osiągnięcia sukcesu. To wszystko sprawia, że inkubatory i akceleratory są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi wspierania młodych przedsiębiorców w budowaniu innowacyjnych start-upów. 

Akcelerator Startup Małopolska – wsparcie firm w praktyce 

Jak zatem w praktyce i w polskich warunkach funkcjonują takie inicjatywy wspierające młode biznesy? Możemy się o tym przekonać na podstawie działalności Akceleratora Startup Małopolska, który od 2017 roku wspiera zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego małe i średnie firmy będące na rynku krócej niż 2 lata. Program ten jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a my mieliśmy okazję współorganizować aż 5 jego edycji! 

Jakie możliwości dawał młodym przedsiębiorcom udział w jednej z edycji Akceleratora Startup Małopolska? 

 • wprowadzenie usprawnień w modelach biznesowych akcelerowanych startupów, 
 • projektowanie nowych kanałów sprzedaży i dotarcia do klientów, 
 • dostęp do fachowej wiedzy biznesowej z zakresu m.in. marketingu, sprzedaży, komunikacji i prezentacji, 
 • promocja firmy w regionie. 

Działania w ramach programu obywały się w różnorodnych formach, pozwalających zarówno na nabywanie nowych kompetencji, jak i konfrontowanie własnych pomysłów ze środowiskiem. Odbyły się m.in.: 

 • 6 całodniowych warsztatów specjalistycznych dostosowanych do potrzeb zrekrutowanych startupów,  
 • dwudniowe warsztaty przed-akceleracyjne,  
 • podsumowujące spotkanie finałowe, 
 • mentoring z ekspertami, 
 • wyjazdy na wybrane konferencje branżowe w Polsce. 

Z perspektywy młodych przedsiębiorców udział w tego typu programach to szansa na dopracowanie swojego biznesu na tyle, by przyciągnął uwagę inwestorów lub z powodzeniem rywalizował o finansowanie dalszego rozwoju – jak XYZ, uczestnik jednej z edycji Akceleratora Startup Małopolski. 

Konkursy jako szansa dla startupów 

Atrakcyjną formę wsparcia dla młodych biznesów stanowią także konkursy, ponieważ dają  nie tylko szansę na zdobycie finansowania, ale także cennej ekspozycji i możliwości rozwoju. Tego typu inicjatywy dają młodym przedsiębiorcom platformę do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów przed ekspertami, inwestorami oraz szerszą publicznością. Zwycięzcy konkursów oprócz wsparcia finansowego zyskują również dostęp do cennych kontaktów w branży oraz szanse na rozwinięcie swojego start-upu na szeroką skalę, dzięki feedbackowi od ekspertów oceniających projekty. 

Polskie konkursy dla startupów 

Jak wygląda konkurs, który rzeczywiście może pomóc startupowi w zaistnieniu na rynku? Przyjrzyjmy się dwóm naszym rodzimym przykładom, w których organizację się włączaliśmy.  

Pierwszą z takich inicjatyw jest organizowany przez Województwo Mazowieckie konkurs Innowator Mazowsza – o całkiem długiej tradycji jak na polski rynek, bo odbyło się już 15 edycji! Celem konkursu jest wspieranie innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i rozwijanie kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Współpracując przy organizacji tego przedsięwzięcia, pomagamy w dobraniu najlepszych ekspertów-praktyków, którzy oceniają zgłoszenia w dwóch kategoriach:  

 • Innowacyjna Firma – dla przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których innowacyjny produkt / usługa / technologia zostały wprowadzone do codziennej praktyki biznesowej lub już pozyskano środki na ich komercjalizację, 
 • Innowacyjny Naukowiec – dla naukowców z zakończonym przewodem doktorskim bądź uzyskanym stopniem doktora, których rozprawa doktorska przedstawia innowacyjne rozwiązania nadające się do wdrożenia w praktyce gospodarczej. 

Na laureatów, ale też uczestników czeka szereg korzyści, m.in.: 

 • profesjonalna ocena wniosku i feedback od ekspertów z danej dziedziny, 
 • nagrody finansowe oraz nagrody od partnerów konkursu 
 • szansa na nawiązanie wyjątkowych kontaktów ze świata nauki i biznesu podczas konferencji finałowej. 

Drugi z konkursów – Startuj z Mazowsza – jest skierowany do startupów działających nie dłużej niż 3 lata i ma podobną formułę. Również typowani są laureaci w różnych kategoriach, tutaj mogą się zgłosić: 

 • firmy tworzące innowacyjne produkty/procesy, 
 • firmy, które chcą pozytywnie wpływać na środowisko lub społeczeństwo, 
 • firmy, które mają projekty na etapie Minimum Viable Product lub prototypu do skalowania. 

Oprócz nagród finansowych organizatorzy konkursu oferują wsparcie medialne w rozpromowaniu finałowych biznesów oraz udział w konferencji Pitch Day, podczas której innowacyjne pomysły będzie można przedstawić ekspertom ze środowiska biznesowego. 

Jak więc widać, wspieranie młodych biznesów może przyjmować naprawdę różne formy – zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Przy ich organizacji ważne jest tylko zwrócenie się do potrzeb początkujących przedsiębiorców i uwzględnienie w działaniach rozwiązań gwarantujących przestrzeń na zdobywanie wiedzy, wsparcie finansowe oraz możliwość nawiązania cennych rynkowych kontaktów. Dzięki temu również instytucja organizująca dane działania może liczyć na wymierne korzyści – przede wszystkim wizerunkowe! Wspierając innowacyjne projekty, organizacja zyskuje renomę partnera nowoczesnej przedsiębiorczości i tworzy okazje do budowania trwałych relacji z przyszłymi liderami biznesu. Organizacja programów wspierających nowe firmy jest również dobrym sposobem na stymulowanie lokalnej gospodarki przez przyciągnięcie do regionu nowych inwestorów. 

Przeczytaj inne artykuły: