Startup Blog

Nowe podatki
a przedsiębiorcy
– rok 2024
 

Mimo, że eksperci Konfederacji Lewiatan zapowiadają mniej zmian w prawie podatkowym niż w latach poprzednich, na kilka istotnych należy się przygotować. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku z nich.

Prognozy dla firm

Rok 2024 niesie ze sobą kilka zmian, które mogą zdecydowanie wpłynąć na kształtowanie się polskiego rynku. Przedsiębiorcy, stając w obliczu nowych regulacji podatkowych, muszą przygotować się na ewolucję obowiązków, które potencjalne przyniosą pewne konsekwencje dla ich firm. Zmiany w prawie, wzrost składek ZUS, a także nowe obciążenia podatkowe składają się na dynamiczny obraz prognoz na ten rok.

W kontekście ekonomicznym, analitycy przewidują umocnienie złotego, co może mieć wpływ na transakcje międzynarodowe i koszty importu. Jednak to podatki i składki ZUS staną się kluczowymi elementami, które zdefiniują finanse przedsiębiorstw. Wstępne wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wzrost minimalnego CIT dla spółek czy możliwy powrót VAT na produkty spożywcze to tylko niektóre z aspektów, które wymagają szczegółowej analizy.

Przyjrzyjmy się, jak te zmiany mogą wpłynąć na dochody firm, a także jakie strategie mogą pomóc przedsiębiorcom w adaptacji do nowej rzeczywistości podatkowej.

KSeF

Jednym z kluczowych wyzwań będzie wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, który od lipca miał już obejmować duże firmy, a od stycznia 2025 także małe i średnie.

W dniu 19 stycznia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF został przesunięty – do końca 2024 roku, fakturowanie w KSeF nie będzie obligatoryjne.

Czym jest KSeF?

KSeF to nic innego jak system informatyczny, który służyć będzie do wystawiania, otrzymywania oraz do dokumentowania wszystkich e-faktur. Każda z nich będzie automatycznie numerowana (numerem KSeF) i rejestrowana w systemie, do którego
na bieżąco mają dostęp organy podatkowe – jest to zatem również narzędzie kontroli prawidłowości e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców, prezentowanych danych
oraz weryfikacji zdarzeń gospodarczych

Obowiązkiem KSeF objęci zostaną również podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo. Ministerstwo Finansów nie podało jednak jeszcze konkretnej daty wprowadzenia obowiązkowego korzystania z systemu. Podatnicy będą mogli działać zgodnie z dotychczasowymi zasadami lub dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.

Zmiany ZUS a dochody firm

Nowe regulacje dotyczące ZUS mogą znacząco wpłynąć na dochody przedsiębiorców w 2024 roku. Zgodnie z prognozami ekonomicznymi, wzrost składek ZUS, będący konsekwencją podniesienia płacy minimalnej, może obciążyć budżety firm, szczególnie tych mniejszych. Wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą ograniczać możliwości inwestycyjne oraz hamować rozwój przedsiębiorstw, które będą musiały przeznaczać większą część swoich przychodów na ich pokrycie.

Przykładowo, dla firm opłacających duży ZUS, podwyżka o ponad 180 zł miesięcznie może oznaczać znaczące zwiększenie rocznych kosztów. W przypadku małych przedsiębiorstw, gdzie składka wzrośnie o około 70 zł, również odczują one wpływ zmian na swoje finanse. Warto dokładnie przeanalizować te zmiany i przygotować strategię, która pozwoli na efektywne zarządzanie nowymi obciążeniami.

Przedsiębiorcy powinni rozważyć przegląd swoich wydatków oraz potencjalne przesunięcia budżetowe, aby zminimalizować negatywny wpływ wyższych składek na płynność finansową firmy. W dłuższej perspektywie, kluczowe będzie dostosowanie modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych, co może wymagać wprowadzenia innowacji lub poszukiwania nowych źródeł przychodów.

Optymalizacja podatkowa 2024

W obliczu nowych regulacji, przedsiębiorcy mogą znaleźć w nich również szanse na optymalizację podatkową. Najnowsze prognozy ekonomiczne wskazują, że mimo wzrostu składek ZUS, istnieją legalne metody zmniejszenia obciążeń, które mogą przyczynić się do utrzymania konkurencyjności i płynności finansowej firm. Warto również wspomnieć o tym, że kwota wolna od podatku (30 000 zł), jak i progi podatkowe dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych pozostają bez zmian – 12 % oraz 32 % (po przekroczeniu 120 000 zł dochodu).

Jedną z opcji jest zmiana formy organizacyjne firmy w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi i odliczenia podatkowe. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja wynosi 4242 zł, a od
1 lipca wzrośnie do 4300 zł. Podwyżki dotyczą także minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosi ona 27,70 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł Pamiętajmy, że wyższe wynagrodzenia dla pracowników, to również wyższe składki dla przedsiębiorców. Dla osoby niekorzystającej z żadnej z ulg wyniosą one przynajmniej 1600,32 zł, a do tego składka zdrowotna, której wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania.

Innym rozwiązaniem może być przemyślane planowanie transakcji gospodarczych, które pozwoli na optymalizację czasu i formy opodatkowania. Ponadto, korzystanie
z preferencyjnych stawek podatkowych lub rozważenie zmiany formy prawnej działalności może przynieść znaczące oszczędności.

Kolejną kwestią wartą uwagi jest podatek minimalny (CIT) od osób prawnych. Od 1 stycznia 2024 obejmuje podmioty, które z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy poniosą stratę lub ich udział dochodu (w przychodach) nie przekroczy wysokości 2%. Stawka takiego podatku od osób prawnych wyniesie 10% podstawy opodatkowania – będzie on płatny wraz z rocznym zeznaniem, co oznacza, że nie odnotujemy wcześniejszej zaliczki.

Kluczowe w procesie optymalizacji jest jednak skonsultowanie się z doświadczonymi doradcami podatkowymi, którzy pomogą w identyfikacji najbardziej efektywnych ścieżek optymalizacji podatkowej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą nie tylko zminimalizować obciążenia,
ale również zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem związanym z nieprawidłowym stosowaniem przepisów podatkowych.

Podatki w 2024 roku stanowią dla przedsiębiorców wyzwanie, ale i motywację do przemyślanej adaptacji. Zrozumienie nowych regulacji i ich wpływu na inwestycje jest niezbędne, aby w pełni wykorzystać dostępne możliwości i skutecznie dostosować się
do zmieniającej się rzeczywistości podatkowej.

 

 

Przeczytaj inne artykuły:

Skip to content