Fale innowacji nieustannie rewolucjonizują naszą gospodarkę i burzą stary porządek, tworząc nowy. Niewątpliwie świetnym przykładem jest pierwsza rewolucja przemysłowa, kiedy to maszyna parowa zrewolucjonizowała i zmieniła na zawsze przemysł. Był to jednak tylko początek. Potem nastąpiła powszechna elektryfikacja, rozwój motoryzacji, lotnictwa, aż po upowszechnienie Internetu, który wyznaczył nową granicę globalizacji i pozbawił barier w przepływie informacji cyfrowych.
Obserwując ten rozwój, widzimy, że poszczególne cykle innowacji, powodujących twórczą destrukcję, skracają się coraz szybciej, a my obecnie jesteśmy na przełomie fal.

Co to może dla nas oznaczać?

Żyjemy stosunkowo na początku czwartej rewolucji przemysłowej, której rezultaty już obserwujemy w wielu firmach na rynku. Z Przemysłu 4.0, który staje się wszechobecny, czerpią nie tylko firmy przemysłowe, ale także startupy tworzące nowatorskie rozwiązania technologiczne możliwe do wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach. O tej współpracy można by napisać niejeden artykuł, dlatego wróćmy do omawianych fal.

Fala innowacji, która zaczyna nas “zalewać”, jest naznaczona sztuczną inteligencją i cyfryzacją, IoT, robotyką, dronami i prawdopodobnie nakreśli zupełnie nowy obraz świata. Mianowicie automatyzacja systemów, analityka predykcyjna i przetwarzanie danych mogą mieć szeroki wpływ na gospodarkę. Na skutek tych procesów wiele fizycznych produktów i usług zostanie zdigitalizowane. Natomiast czas wykonania pracy może się zmienić z godzin do nawet sekund!

Stanie się tak, gdy zostaną zoptymalizowane procesy produkcyjne, a powtarzalne i nudne czynności, wykonywane przez ludzi, zastąpione automatyzacją. Wyciągając wnioski z obserwacji, firmy mogą przygotować się na nadchodzącą falę i nie poddać się twórczej destrukcji.

Firmy potrzebują jednak się na to przygotować i nie czekać zbyt długo na wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu działania, który nadchodząca fala innowacji może szybko zburzyć. Generowanie i wdrażanie innowacji warto rozpocząć od stworzenia odpowiedniej strategii i budowy kultury innowacyjności w organizacji, na której gruncie wyrosną nowe produkty, usługi i procesy, wprowadzające biznes w nową erę.

Warto pamiętać – innowacje powinny być drogą do osiągnięcia konkretnego celu biznesowego, a nie celem samym w sobie.

Zarządzający przedsiębiorstwami nie muszą jednak być w tym procesie sami, jako Startup Academy możemy i chcemy im w tym pomóc, dzieląc się własnym doświadczeniem! Usługa konsultingowa “Innovation as a Service” powstała właśnie w odpowiedzi na wyżej opisane wyzwania, które chcemy wspólnie pokonać, by wprowadzić firmy w świat innowacji, w którym obecni jesteśmy od wielu lat.

Jeśli czujesz nadchodzący wiatr zmian i chcesz odpowiednio przygotować swoją firmę, zapraszamy do kontaktu!

Autor: Karolina Piotrowska